Üniversitemizin çeşitli birimlerine alınacak araştırma görevlileri ile ilgili ilan 31 Aralık 2018 tarihli ve 30642 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Başvuru işlemleri ve kriterleri aşağıda verilen linkten takip edilebilir. 

Link; http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/

         http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/12/20181231.htm