Yönetim

Enstitü yürütme organları Yükseköğretim Kanunu’na göre tanımlanmıştır. Enstitü yürütme organları aşağıda belirtildiği gibidir:

  • Müdür
  • Enstitü Yönetim Kurulu
  • Enstitü Kurulu

 

Bir fakülte dekanının görevlerini yerine getirmekle sorumlu olan müdür, üniversite rektörü tarafından üç yıllığına atanır. Enstitü Müdürü genellikle iki müdür yardımcısı atamaktadır.

 

Enstitü Kurulu; Enstitü Müdürü, Müdür Yardımcıları ve Ana Bilim Dalı Başkanları’ndan oluşmaktadır.

 

Enstitü Yönetim Kurulu; Enstitü Müdürü, Müdür Yardımcıları ve 3 adet seçilmiş öğretim üyesinden oluşmaktadır.

 

Enstitü Kurulu

Prof. Dr. Barış Salihoğlu (Müdür, Doğal Üye)

Prof. Dr. Mustafa Yücel (Md. Yrd., Doğal Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Devrim Tezcan (Md. Yrd., Doğal Üye)

Prof. Dr. Zahit Uysal (D.B.B. ABD Başkanı)

Prof. Dr. Bettina Fach Salihoğlu (Oşi. ABD Başkanı)

 

Enstitü Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Barış Salihoğlu (Müdür, Doğal Üye)

Prof. Dr. Mustafa Yücel (Md. Yrd., Doğal Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Devrim Tezcan (Md. Yrd., Doğal Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Ekin Akoğlu (Seçilmiş Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Arzu Karahan (Seçilmiş Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Koray Özhan (Seçilmiş Üye)