Yönetim

Enstitü yürütme organları Yükseköğretim Kanunu’na göre tanımlanmıştır. Enstitü yürütme organları aşağıda belirtildiği gibidir:

  • Müdür
  • Enstitü Yönetim Kurulu
  • Enstitü Kurulu

 Bir fakülte dekanının görevlerini yerine getirmekle sorumlu olan müdür, üniversite rektörü tarafından 3 yıllığına atanır. Enstitü Müdürü genellikle 2 müdür yardımcısı atamaktadır.

Enstitü Yönetim Kurulu; Enstitü Müdürü, Müdür Yardımcıları ve 3 adet seçilmiş öğretim üyesinden oluşmaktadır.

Enstitü Kurulu; Enstitü Müdürü, Müdür Yardımcıları ve Ana Bilim Dalı Başkanları’ndan oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Barış Salihoğlu, Müdür

Prof. Dr. Ali Cemal Gücü

Dr. Öğr. Üyesi Korhan Özkan

Dr. Öğr. Üyesi Devrim Tezcan, Müdür Yardımcısı

Prof. Dr. Zahit Uysal

Doç. Dr. Mustafa Yücel, Müdür Yardımcısı

Enstitü Kurulu

Prof. Dr. Barış Salihoğlu, Müdür

Dr. Öğr. Üyesi Devrim Tezcan, Müdür Yardımcısı

Doç. Dr. Bettina Fach, Deniz Bilim Ana Bilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Zahit Uysal, Deniz Biyolojisi ve Balıkçılık Ana Bilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Mustafa Yücel, Müdür Yardımcısı, Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği Ana Bilim Dalı Başkanı