• 100% İngilizce lisansüstü eğitim ve araştırma, Avrupa’da Deniz Bilim alanında tamamen İngilizce lisansüstü eğitim veren birkaç programdan biri
  • 15 fakülte üyesi, ABD ve Avrupa’ da doktora ve/veya doktora sonrası araştırma deneyimine sahip
  • 5 doktora sonrası bilim insanı
  • 20 lisansüstü öğrenci, (çoğunlukla yüksek lisans, son mezunlar >> ETH Zurich ve GEOMAR’da Doktora )
  • Her yıl ortalama 15 yaz stajyeri
  • Yüksek lisans ve doktora eğitimi veren 3 ana bilim dalı
  1. Oşinografi
  2. Deniz Biyolojisi ve Balıkçılık
  3. Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği