Oşinografi (Yüksek Lisans ve Doktora)

Denizlerimizin fiziksel yapısının belirlenmesi, deniz-atmosfer etkileşimi ve bunun iklim sistemine etkisi üzerine araştırmalar, su kailtesi, sedimanda ve atmosferde taşınan maddelerin dağılımı-konsantrasyonu ve dinamikleri üzerine çalışmalar, kimyasal/biyolojik/fiziksel proseslerin etkileşimi, karbon döngüsü ve iklim ilişkisi, genetik biyoçeşitlilik, tür çeşitliliği ve ekosistem  prosesleri, atmosferik besin tuzu girdilerinin denizel üretimi nasıl etkileyebileceği, yeryüzü üzerinde okyanus-buz-atmosfer etkileşimi, Antartika ve Arktik ekosistemleri ile derin deniz araştırmaları yapılmaktadır.