Deniz Biyolojisi ve Balıkçılık

Deniz ortamında yaşayan canlıların biyolojileri, tür çeşitliliği, besin ağındaki yerleri, türlerin birbirleri ve  çevreleri arasındaki etkileşimleri, ekolojik faktörler ve bunların deniz organizmalarına etkileri üzerine çalışmalar gerçekleştirilmektedir.Bu kapsamda bakteriler, fitoplankton, zooplankton, ihtiyoplankton, bentik canlılar, deniz çayırları, balıkçılık biyolojisi ve populasyon dinamiği, akustik, balık stoklarının yönetimi, deniz koruma alanları, deniz memelileri, moleküler biyoloji ve genetik gibi alanlarda birçok araştırma yapılmaktadır.

Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği

Deniz tabanının ve taban altının özelliklerini belirlemeye yönelik araştırmalar yapmaktadır. Deniz tabanının morfolojik yapısı, taban ve taban altını oluşturan kaya ve sedimanların niteliği, kalınlığı, dağılımı ve jeokimyasal yapısı çeşitli yöntemler ve araçlar yardımıyla belirlenmektedir. ODTÜ-DBE’de birbirine bağlı dört programda derin deniz araştırmaları yapılmaktadır; i) derin deniz kemosentetik ekosistemleri ii) deniz tabanı özelliklerinin belirlenmesi ve habitat haritalaması, iii) kimyasal sensörler, iv) sediment jeokimyası ve jeomikrobiyoloji.

Oşinografi

Denizlerimizin fiziksel yapısının belirlenmesi, deniz-atmosfer etkileşimi ve bunun iklim sistemine etkisi üzerine araştırmalar, su kailtesi, sedimanda ve atmosferde taşınan maddelerin dağılımı-konsantrasyonu ve dinamikleri üzerine çalışmalar, kimyasal/biyolojik/fiziksel proseslerin etkileşimi, karbon döngüsü ve iklim ilişkisi, genetik biyoçeşitlilik, tür çeşitliliği ve ekosistem  prosesleri, atmosferik besin tuzu girdilerinin denizel üretimi nasıl etkileyebileceği, yeryüzü üzerinde okyanus-buz-atmosfer etkileşimi, Antartika ve Arktik ekosistemleri ile derin deniz araştırmaları yapılmaktadır.