Yüksek lisans ve doktora öğrencisi adayları başvurularını ODTÜ-DBE web sitesinde belirtildiği şekilde yapmalıdır.

DİĞER SORULARINIZ İÇİN AŞAĞIDAKİ İSİMLERLE İLETİŞİME GEÇEBİLİRSİNİZ:
Dr Ekin Akoğlu ekin@ims.metu.edu.tr
Dr Baris Salihoglu baris@ims.metu.edu.tr

Lisansüstü Programlara Başvuru

I. Lisansüstü Programlara Başvuru Koşulları

PROGRAM

YÜKSEK LİSANSYÜKSEK LİSANS KRİTERLERİ KRİTERLERİ

DOKTORA KRITERLERI

Deniz Biyolojisi ve Balıkçılık

 • ODTÜ İYS = 65, TOEFL = 79
 • ALES = 70 (eşit ağırlık veya sayısal), GRE = 155 (sayısal)
 • Lisans GNO = 70/100 veya 2.00/4.00
 • Referans Mektupları
 • Niyet Mektubu
 • ODTÜ İYS = 65, TOEFL= 79
 • ALES = 70 (Eşit ağırlık veya sayısal), GRE = 155 (sayısal)
 • Lisans GNO = 70/100 veya 2.00/4.00
 • Y. Lisans GNO =80/100 veya 3.00/4.00
 • Lisans derecesiyle başvuracaklar için:
 • ODTÜ İYS = 65
 • ALES = 80 (Eşit ağırlık veya sayısal)
 • Lisans GNO = 80/100 veya 3.00/4.00
  • Referans Mektupları

Niyet Mektubu

Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği

 • ODTÜ İYS = 65, TOEFL = 79
 • ALES = 70 (Eşit ağırlık veya sayısal), GRE = 155 (sayısal)
 • Lisans GNO = 70/100 veya 2.00/4.00
 • Referans Mektupları
 • Niyet Mektubu
 • ODTÜ İYS = 65, TOEFL = 79
 • ALES = 70 (Eşit ağırlık veya sayısal), GRE = 155 (sayısal)
 • Lisans GNO = 70/100 veya 2.00/4.00
 • Y. Lisans GNO = 80/100 veya 3.00/4.00
 • Lisans derecesiyle başvuracaklar için:
 • ODTÜ İYS = 65
 • ALES = 80 (Eşit ağırlık veya sayısal)
 • Lisans GNO = 3.00/4.00
 • Referans Mektupları
 • Niyet Mektubu

Oşinografi 

 • ODTÜ İYS = 65, TOEFL = 79
 • ALES = 70 (Eşit ağırlık veya sayısal), GRE = 155 (sayısal)
 • Lisans GNO = 70/100 veya 2.00/4.00
 • Referans Mektupları
 • Niyet Mektubu
 • ODTÜ İYS = 65, TOEFL = 79
 • ALES = 70 (Eşit ağırlık veya sayısal), GRE = 155 (sayısal)
 • Lisans GNO = 70/100 veya 2.00/4.00
 • Y. Lisans GNO = 80/100 veya 3.00/4.00
 • Lisans derecesiyle başvuracaklar için:
 • ODTÜ İYS = 65/100
 • ALES = 80 (Eşit ağırlık veya sayısal)
 • Lisans GNO = 80/100 veya 3.00/4.00
 • Referans Mektupları
 • Niyet Mektubu

ODTÜ İYS: ODTÜ İngilizce Yeterlilik Sınavı (Daha fazla bilgi için bkz. Eşdeğerlik Tablosu)

ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (Uluslarası öğrenciler için GRE sonuçları da geçerlidir)

GNO: Genel Not Ortalaması (100'lük sistemden 4'lük sisteme çeviri için bkz. Eşdeğerlik Tablosu)


II. Başvuru İçin Gerekli Dosyalar

1-Başvuru Formu

Başvuru formunu çevrimiçi doldurmayı tamamladıktan sonra "dondur" seçeneğini seçiniz; "çalışma dosyası" olarak kalan belgeler geçersiz sayılacaktır. Başvuru formunun çıktısının alınması gerekmemektedir. Başvuru formu ve istenen belgelerin elektronik kopyaları başvuru aşaması için yeterlidir.

2-ALES veya GRE

Başvuru için geçerli ALES/GRE  sonucu gereklidir. Başvuru sahibi başvuru koşullarında belirtilen en düşük puana ulaşmış olmalıdır. GRE ve ALES dışında herhangi bir sınav kabul edilmemektedir.

 

ALES

ÖSYM (Türkiye) tarafından düzenlenen "Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı". Sınav tarihleri ve başvuru yerleri hakkında detaylı bilgi için ÖSYM ile iletişime geçilmelidir. Web sitesi: http://www.osym.gov.tr/

GRE

Educational Test Services (ABD) tarafından düzenlenen "Graduate Record Examinations" sınavı. Sınav tarihleri ve başvuru yerleri hakkında detaylı bilgi için kurumla iletişime geçilmelidir. Web sitesi: http://www.ets.org/ 

YÖK yönergeleri doğrultusunda ODTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından hazırlanmış ALES-GRE Eşdeğerlik Tablosu için bkz.  https://fbe.metu.edu.tr/tr/ales-gre-esdegerlik-tablosu 

ALES

GRE-OLD (QUANTITATIVE) 

GRE-REVISED (QUANTITATIVE) 

55

610

149

60

648

151

65

685

153

70

708

155

75

713

156

80

731

157

ÖNEMLİ UYARI

ODTÜ'de herhangi bir yüksek lisans veya doktora programına devam eden veya yeni bir programa kabul edilen öğrenciler için ilk program için kullandıkları ALES/GRE skorları geçerli sayılacaktır. Eğitimine bir dönemden uzun süre olmamak kaydıyla ara vermiş ODTÜ öğrencilerinin ALES/GRE sonuçları sınavların geçerlilik süresi dolmuş olsa dahi başvuru için geçerli sayılacaktır.

3- İngilizce Yeterlilik

Başvuru için geçerli bir İngilizce yeterlilik sınavı (TOEFL veya ODTÜ İYS) sonucu gereklidir. Başvuru aşamasında sınav sonuç belgesi elektronik olarak sisteme yüklenmelidir. Orijinal döküman kayıt sırasında gerekecektir. ODTÜ İYS'de başarılı olan adaylar için sınav sonuç belgesine ihtiyaç yoktur, sadece sınav başvuru numarası verilmelidir.

Başvuru tarihiden iki yıl öncesine kadar olan sınav sonuçları geçerli olarak kabul edilmektedir.

İNGILIZCE YETERLILIK SINAVLARI

TOEFL

Educational Test Services (ABD) tarafından düzenlenen "Test of English as a Foreign Language" sınavı. Sınav tarihleri ve başvuru yerleri hakkında detaylı bilgi için kurumla iletişime geçilmelidir. Web sitesi: http://www.ets.org/

METU-EPE

ODTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından dönem başlarında düzenlenmektedir. Başvuru tarihleri genellikle ocak, haziran ve eylül aylarında olmaktadır. Sınav tarihleri ve başvuru yerleri hakkında detaylı bilgi için bkz. ODTÜ Öğrenci İşleri  ve Akademik Takvim

ÖNEMLİ UYARILAR

a.  Geçerli ve kriterleri karşılayan bir İngilizce yeterlilik sınav sonucu olmadan başvuru mümkün olmamaktadır.

b. Halihazırda ODTÜ'de yükseklisansı programına devam etmekte öğrenciler aynı program veya farklı bir programda yükseklisans başvurusu yaptığı taktirde ilk program için kullandıkları İngilizce yeterlilik skorları geçerli sayılacaktır. Eğitimine bir dönemden uzun süre olmamak kaydıyla ara vermiş ODTÜ öğrencilerinin İngilizce yeterlilik sınavı sonuçları sınavların geçerlilik süresi dolmuş olsa dahi başvuru için geçerli sayılacaktır.

c. Ana veya resmi dili İngilizce olan ülkelerin vatandaşları olup en az son üç yılda İngilizce eğitim veren bir orta veya yükseköğretim kurumundan mezun olanlardan İngilizce yeterlik belgesi istenmez.

4- Not dökümü (Transkript, Üniversite veya noter onaylı)

Adayın lisans ve yükseklisans eğitimini kapsayan onaylı not dökümlerinin (İngilizce) başvuru sistemine yüklenmesi gerekmektedir. Not dökümlerinin basılı kopyaları programa kayıt için gerekli olacaktır.

ODTÜ öğrencilerinin not dökümlerini ibraz etmesine gerek yoktur ancak başvuru formunda  öğrenci numaraları belirtilmelidir.

Genel not ortalaması gereklidir. Halihazırda eğitimi devam eden öğrencilerin tamamlanmış son dönemdeki genel not ortalaması dikkate alınacaktır.

5- Referans Mektupları

Başvuru için iki referans mektubu gerekmektedir. Lisans eğitimini tamamlamış adayların ders aldığı ya da birlikte çalıştığı, akademik yeteneklerini iyi bilen iki fakülte üyesinden; yüksek lisansını tamamlamış adayların tez danışmanı ve tez komitesinde yer almış fakülte üyelerinden referans mektubu almaları ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü tarafından tavsiye edilmektedir. Doktora programına başvuran adaylar referans mektuplarını tez danışmanlarından, tez savunma sınavında jüri üyelerinden veya akademik beceri çalışma alanlarını bilen ilgili fakülte hocalarından almalıdır. Özel sektörde çalışan adaylar yöneticilerinden referans mektubu alabilirler.

Referans almak istediğiniz kişinin isim/soyisim, meslek, kurum ve e-posta adresi bilgilerini ilgili alanlara girdikten sonra 48 saat aktif olan link referans verecek olan kişinin e-posta adresine gönderilecektir. Linkin süresi dolduğunda referans girişi mümkün olmayacaktır. Referansınızın durumunu ilgili alanda takip edebilirsiniz. Referans veren ilgili kişiyi başvuru son tarihi hakkında bilgilendiriniz. ODTÜ-DBE olası gecikmelerden sorumlu değildir.

6- Başvuru Ücreti Dekontu

Halen herhangi bir lisans veya lisansüstü programa kayıtlı olan öğrenciler başvuru ücretinden muaftır. ODTÜ dışından başvuru yapacak olan öğrenciler online başvuru formunda bulunan başvuru ücreti bölümüne öğrenci belgelerini yüklemek zorundadırlar. Öğrenci belgelerini yükleyemeyen adayların başvuru ücreti dekontunu yüklemeleri gereklidir.

Başvuru ücretleri hakkında bilgi almak için tıklayınız. 

Banka hesap numaralarına ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız

* İnternet üzerinden yapılan ödemelerin çıktısını veya banka dekontunu online başvuru formunda başvuru ücreti bölümüne yükleyebilirsiniz. ATM'lerden alınan makbuz kabul edilmez.

* Birden fazla Anabilim Dalına yapılan başvurularda, başvurulan her bir Anabilim Dalı için ücretin ayrı yatırılması ve banko dekontlarının ilgili Anabilim Dalı başvurusu için online başvuru formuna yüklenmelidir.

III. Başvuru Zamanı ve Önemli Tarihler

Başvuru tarihleri Akademik Takvim 'de belirtilmiştir. Başvuru zamanları genellikle aşağıda belirtilen dönemlerde olmaktadır;

Güz dönemi için mayıs ayında (1. Dönem)

Bahar dönemi için aralık ayında (2. Dönem)

IV. Online Başvuru

ODTÜ-DBE lisansüstü başvuruları aşağıda verilen linkten online olarak yapılacaktır.

 1. Online başvuru sistemine giriş yapın (https://oibs2.metu.edu.tr/Ms_Phd_Applications/) ve başvuru formunda gerekli alanları doldurun.
 2. Online başvuru formunu "dondur" dedikten sonra başvuru işlemi tamamlanmaktadır.  E-posta adresiniz ve şifrenizle giriş yaparak Ana Sayfa'dan başvuru durumunuzu kontrol edebilirsiniz (https://oibs2.metu.edu.tr/Ms_Phd_Applications/)

Lisansüstü Programlara Kayıt

I. Lisansüstü Programa Yeni Kabul Edilen Öğrencilerin Kayıt İşlemleri

Kayıt Yeri       :  ODTÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Adres             : Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, 1. Kat / Lisansüstü Birimi (ANKARA)

Tel                   : 0 (312) 210 34 16

                          0 (312) 210 34 75

                          0 (312) 210 34 76

                          0 (312) 210 34 77

                          0 (312) 210 34 78

                          0 (312) 210 34 79

Faks                : 0 (312) 210 79 60

E-mail            : oidb@metu.edu.tr

Websitesi        : http://www.oidb.metu.edu.tr/kayit/index.html

Lisansüstü programa yeni kabul edilen öğrencilerin kayıt işlemleri ile ilgili aşağıda yer alan bilgilere Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı > Lisansüstü Öğrencilerin Üniversiteye Kayıtları  sayfasından ulaşabilirsiniz.

 • Önemli Tarihler
 • Evrak Teslim Tarihleri
 • Kayıt Yeri
 • Kayıt için İstenen Belgeler
 • Evrak Teslimi ve Etkileşimli Kayıtlar

II. Lisansüstü Programa Kabul Edilen Yabancı Öğrencilerin Kayıt İşlemleri

Kayıt Yeri       : Uluslararası Öğrenci Ofisi

Kayıt Saatleri: 09.00 - 12.00  13.30 - 16.30

Adres             : Uluslararası Öğrenci Ofisi, Rektörlük Binası, No: Z-18, Giriş Kat (ANKARA)

Tel                   : 0 (312) 210 41 81 / 34 14  / 71 71 / 71 89

Faks               : 0 (312) 210 79 60

E-posta           : iso@metu.edu.tr

Lisansüstü programa yeni kabul edilen uluslararası öğrencilerin kayıt işlemleri ile ilgili aşağıda yer alan bilgilere Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı > Lisansüstü Programlara Yeni Kabul Edilen Uluslararası Öğrencilerin Üniversiteye Kayıtları  sayfasından ulaşabilirsiniz.

 • Önemli Tarihler
 • Önemli Bilgiler
 • Gerekli Belgeler

III. Etkileşimli Kayıtlar

Etkileşimli kayıt işlemleri ile ilgili aşağıda yer alan bilgilere Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı > Kayıt > Etkileşimli Kayıtlar sayfasından ulaşabilirsiniz.

 • Etkileşimli Kayıtlarla İlgili Genel Bilgiler
 • Kayıt Tarihleri ve Saatleri
 • Katkı Payı Ödemeleri
 • Katkı Payı Miktarları
 • Lisansüstü Öğrencileri
 • Özel Öğrenciler
 • Programlara Devam Etmekte Olan Öğrenciler

Lisansüstü Öğrencileri

Programda üçüncü dönemine kayıt yaptıracak olan lisansüstü öğrencilerin, etkileşimli kayda girmeden önce, tez konusu, tez danışmanı vb. bilgilerinin belirlenip, Öğrenci İşleri Bilgi Sistemine işlenmesi gerekir.

Lisansüstü programlarda tez aşamasında olup, jüriye girdikten sonra tezde düzeltme yapmak üzere ek süre (uzatma) alan öğrencilerin ek süre aldıkları son tarih, aktif dönemin ders ekleme-bırakma dönemi bitiminden sonra ise, bu öğrencilerin yeni dönem için katkı payı/öğrenim ücreti ödeyerek kayıt yaptırmaları ve danışman onayı almaları gerekir. (http://oidb.metu.edu.tr/Lisansüstü-Öğrencileri)