Deniz Biyolojisi ve Balıkçılık

Deniz ortamında yaşayan canlıların biyolojileri, tür çeşitliliği, besin ağındaki yerleri, türlerin birbirleri ve  çevreleri arasındaki etkileşimleri, ekolojik faktörler ve bunların deniz organizmalarına etkileri üzerine çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

Bu kapsamda bakteriler, fitoplankton, zooplankton, ihtiyoplankton, bentik canlılar, deniz çayırları, balıkçılık biyolojisi ve populasyon dinamiği, akustik, balık stoklarının yönetimi, deniz koruma alanları, deniz memelileri, moleküler biyoloji ve genetik gibi alanlarda birçok araştırma yapılmaktadır.