Kampus Araştırma Olanakları

Endüktif eşleştirilmiş plazma kütle spektrometre (ICP-MS)

(Perkin Elmer marka [NexION® 350X]

Deniz suyu, sediman ve biyota gibi farklı matrislerde, inorganik madde (ör. metal) ölçümü için kullanılan Perkin Elmer marka (NexION® 350X) endüktif eşleştirilmiş plazma kütle spektrometre (ICP-MS) cihazı

İyon Kromatografisi (ICS-5000 [DIONEX] ve 9000 D [URG])

Özellikle atmosfer örneklerinde ve düşük tuzlulukta deniz suyu örneklerinde iyon (anyon, katyon) ölçümleri için kullanılan cihaz

Otoanalizör  (Bran+Luebbe marka)

Çözünmüş inorganik besin tuzu analizleri için kullanılan dört-kanallı otoanalizör

Spektrofotometreler (Varian-Cary 100 UV-VIS ve Thermo Spectronic Helios UV-VIS Spektrofotometre)

Toplam fosfor ve hidrojen sülfür analizleri için kullanılan Spektrofotometreler 

Gaz Kromatografi Cihazı (Agilent Technologies 6890N, Network GC system)

Çok halkalı petrol hidrokarbonları ve petrol hidrokarbonları ölçümü için kullanılan gaz kromatografi cihazı

CHN Elementel Analiz Cihazı (Vario El Cube Elementar Marka)

Filtre (partikül) ve sediman örneklerinde toplam karbon, toplam azot ve toplam organik karbon analizleri için kullanılan cihaz

Yüksek Performans Sıvı Kromatografisi Cihazı (Agilent Technologies 1100 Series)

Pigment analizleri için kullanılan Yüksek Performans Sıvı Kromatografisi (HPLC) Cihazı 

Karbon/Azot Analiz Cihazı (Teledyne Tekmar Marka TOC Torch Marka) 

Toplam karbon, azot ve toplam organik karbon analizleri için kullanılan Karbon/Azot Analiz Cihazı 

Spektroflorometre (HITACHI Marka F-2500 Floresans Spektrofotometre) 

Filtrelenmiş deniz suyu örneklerinde klorofilin ve toplam polisiklik aromatik hidrokarbon toplamı (t-PAH) analizleri için kullanılan spektrofotometre 

Otomatik Winkler Titrasyon Sistemi (Metrohm 785 DMP Titrino Marka)

Deniz suyunda çözünmüş oksijen analizleri için kullanılan Otomatik Winkler Titrasyon Sistemi

pH Metre ve Bulanıklık Ölçer

pH ölçümleri için kullanılan pH-metreler (WTW marka ve Thermo Scientific Orion 3 Star marka (solda). Bulanıklık ölçümleri için kullanılan bulanıklık ölçer (WTW Model) (sağda)

Dondurarak Kurutma Sistemi

Sediman ve biyota örneklerinin kurutulmasında kullanılan (Labconco) dondurarak kurutma (frezee dry) sistemi

Mikrodalga Parçalama Sistemi (Milestone Start E)

Filtre, sediman ve biyota örneklerinin parçalamasında kullanılan Mikrodalga Parçalama Sistemi 

Atmosfer Kulesi

Atmosfer örneklemeleri için kullanılan Atmosfer Kulesi.

Partikül boyu seçici özellikli ve büyük hacimli hava örnekleyicileri,
yağmur örnekleyicisi, nefelometre, güneş ışığı ölçümü için fotometre, PM10 partikül örnekleyici ve büyük hacimli partikül örnekleyici

Gerçek Zamanlı Termal Döngüleyici (PCR makine) Roche 480 ve BIORAD

Kompakt Termal Döngüleyici (PCR makine) (T100-BIORAD)

Jel Görüntüleme Sistemi (Quantum ST4 VILBER LOURMAT)

                                               İzotop (C14 and H3) Ölçüm Sistem

Akış Sitometrisi

Mikroskoplar

Fotoğrafik bağlantılı Olympus Stereo SX16, Olympus SZX2, Olympus SZ61, Olympus 1X71 (ters faz-kontrast mikroskop), Nikon Optiphot2 EFD-3 (epifloresans faz-kontrast)