Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği

Deniz tabanının ve taban altının özelliklerini belirlemeye yönelik araştırmalar yapmaktadır. Deniz tabanının morfolojik yapısı, taban ve taban altını oluşturan kaya ve sedimanların niteliği, kalınlığı, dağılımı ve jeokimyasal yapısı çeşitli yöntemler ve araçlar yardımıyla belirlenmektedir. ODTÜ-DBE’de birbirine bağlı dört programda derin deniz araştırmaları yapılmaktadır; i) derin deniz kemosentetik ekosistemleri ii) deniz tabanı özelliklerinin belirlenmesi ve habitat haritalaması, iii) kimyasal sensörler, iv) sediment jeokimyası ve jeomikrobiyoloji.