İlk olarak 2005 yılında düzenlenen Uluslararası Sağlık Bilişimi ve Biyoenformatik Sempozyumu (HIBIT), bu gözde ve tatmin edici alanlarda çalışan akademisyenleri, araştırmacıları ve uygulayıcıları bir araya getirmeyi ve tıbbi, biyolojik ve bilgi teknolojileri sektörleri arasında ihtiyaç duyulan birlikteliği yaratmayı amaçlıyor. Bu tip bir sinerjinin önemini vurgulayan etkinliklerden biri olan HIBIT, sağlık bilişimi ve biyoenformatiğin teorik ve pratik yönlerinin tartışılması, araştırılması ve geliştirilmesi için toplantı imkânı sunarken öğrenciler, akademisyenler ve diğer paydaşlar arasında iletişim ağı kurmaya olanak sağlamaktadır. 15. Uluslararası Sağlık Bilişimi ve Biyoenformatik Sempozyumu, 20-21 Ekim 2022 tarihlerinde ODTÜ Deniz Bilimleri Ensitütüsü ev sahipliğinde Erdemli, Mersin’de gerçekleştirilecek. Detaylı bilgi ve başvuru için etkinlik sitesi:

HIBIT 2022