Araştırma Alanları:

Kimyasal Oşinografi, Besin Kimyası, Su Kalitesi Sınıflandırması

Öğretim Elemanları Bilgi Bankası:

https://staffroster.metu.edu.tr/my_staff_roster.php?ssn=NTMzODQ=

Sosyal Akademik Ağ(lar)

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Sueleyman_Tugrul2

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=GBgxNrAAAAAJ&hl=en

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7003951873

Eğitim

 • Doktora 1982, Kimyasal Oşinografi, Deniz Bilimleri Enstitüsü, ODTÜ, Türkiye
 • Yüksek Lisans 1978, Kimyasal Oşinografi, Deniz Bilimleri Enstitüsü, ODTÜ, Türkiye
 • Lisans 1976, Kimya, ODTÜ, Türkiye

Kariyerinde Öne Çıkanlar

 • İnsan kaynaklı ötrofikasyonun Karadeniz’in üst (oksik-suboksik) tabaka kimyası ve redoks bağımlı kimyasal özelliklere uzun vadeli etkilerinin değerlendirilmesi.
 • Kuzeydoğu Akdeniz'de ötrofikasyon sınıflandırma araçlarının adaptasyonu ve karşılaştırılması
 • İskenderun ve Mersin Körfezleri dahil Kıyı Suları Türkiye Boğazları’nda Besin ve TOC değişim akışlarının değerlendirilmesi

Seçilmiş Yayınlar

 1. Tugrul, S., Ozhan, K., Akcay, I. 2019. Assessment of trophic status of the northeastern Mediterranean coastal waters: eutrophication classification tools revisited. Environmental Science and Pollution Research 26(15), pp. 14742-14754. DOI: 10.1007/s11356-018-2529-6
 2. Tuğrul , S., J.W. Murray, G. E. Friederich, İ. Salihoğlu (2014). Spatial and temporal variability in the chemical properties of the oxic and suboxic layers of the Black Sea. J. Marine System, 135:29-43.
 3. Çoban-Yildiz, Y., Fabbri, D., Chiavari, G., Gaines, A..F., Galletti, G. and Tugrul, S.(2000) The abundance and chemical composition of Black Sea seston: confirmation by pyrolysis-GC/MS. Marine Chemistry, 69, 55-67.
 4. Yılmaz, A. and  S. Tuğrul (1998). The effect of cold- and warm-core eddies on the distribution and stoichiometry  of dissolved nutrients in the north-eastern Mediterranean. J. Marine Systems,   Cilt: 16, sayfa: 253-268.
 5. Polat, Ç. and S. Tuğrul (1995). Nutrient and organic carbon exchanges between the Black and Marmara Seas through the Bosphorus Strait. Continental Shelf Research, Cilt:15, sayfa: 1115-1232.
 6. Tuğrul, S.,  Ö. Baştürk, C. Saydam and  A. Yılmaz (1992). Changes in the hydrochemistry of the Black Sea inferred from water density profiles.  Nature, Cilt: 59, Sayfa: 137-139.