Araştırma Alanları:  -

ResearchGate: 

LinkedIn: 

Eğitim:

  • Doktora, ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Oşinografi Anabilim Dalı(2019- halen)
  • Yüksek Lisans, Fen Bilimleri Enstitüsü,Zooloji Bölümü, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, TÜRKİYE
  • Lisans, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü,Hacettepe Üniversitesi, Ankara, TÜRKİYE

Tez Başlığı

Yüksek Lisans: Fabrea salina'nın Mekansal ve Zamansal Modellemesi (Ciliophara,Heterotrichida) Farklı tuzluluk oranlarına sahip göllerde nüfus büyüklüğü

Araştırma Çıktıları:

-