Araştırma Alanları: Popülasyon genetiği, DNA barkodlama, Metagenomik, (Meta)transkriptomik, Genotoksikoloji

Öğretim Elemanları Bilgi Bankası:

https://staffroster.metu.edu.tr/my_staff_roster.php?ssn=MjYzMDIw

Sosyal Akademik Ağ(lar)

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Arzu_Karahan2

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6507183963

Eğitim

 • Doktora sonrası araştırma 2012-2014 İsrail Oşinografik ve Limnolojik Araştırma Enstitüsü, (IOLR), Hayfa-İsrail
 • Doktora 2007, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Mersin Üniversitesi, Türkiye
 • Yüksek Lisans 1999, Biyoloji Bölümü, Mersin Üniversitesi, Türkiye
 • Lisans 1994, Biyoloji, Atatürk Üniversitesi, Türkiye

Kariyerinde Öne Çıkanlar

 • Katastrofik tatlı su taşması olaylarının Kaliforniya ve Seattle tunik popülasyonlarının 12 yıllık ve yedi örnekleme dönemi boyunca genetik farklılaşma, çeşitlilik ve popülasyon yapıları üzerindeki etkilerini değerlendirmek.
 • Güneydoğu Akdeniz’den balık faunasını tespit etmek için biyolojik çeşitlilik ve koruma uygulama aracı olarak DNA barkodlama metodunu kullanmak, aynı zamanda yerli ve istilacı türlerin çevresel DNA (eDNA) izlerini kullanacak olan takip çalışmaları ve doğa koruma alanında eDNA konseptleri ve metodolojilerinin uygulanması için bir temel oluşturmak.
 • Mersin körfezinde yer alan iki hamsi türünü (Engraulis spp.) geometrik morfometri, Fourier otolith şekli analizi ve nükleer-DNA işaretleyiciler kullanarak ayırt etmek.

Seçilmiş Yayınlar

 1. Karahan A., Douek J., Paz G., Stern N., Kideys A.E., Shaish L., Goren M., Rinkevich B. (2017). Employing DNA barcoding as taxonomy and conservation tools for fish species censuses at the southeastern Mediterranean, a hot-spot area for biological invasion. Journal for Nature Conservation. 36, 1–9. doi:10.1016/j.jnc.2017.01.004
 2. Karahan A., Douek J, Paz G., Rinkevich B. (2016) Population genetics features for persistent, but transient, Botryllus schlosseri (Urochordata) congregations in a central Californian marina. Molecular Phylogenetics and Evolution, http://dx.doi.org/10.1016/j.ympev.2016.05.005
 3. Karahan A., Borsa P., Gucu A.C., Kandemir I., Ozkan E., Ak Orek Y., Acan S.C., Koban E., Togan I., (2014) Geometric morphometrics, Fourier analysis of otolith shape, and nuclear-DNA markers distinguish two anchovy species (Engraulis spp.) in the Eastern Mediterranean Sea. Fisheries Research. DOI: 10.1016/j.fishres.2014.05.009.
 4. Ergene S., Çavaş T., Çelik A., Köleli N., Kaya F. and Karahan A. (2007) Monitoring of Nuclear Abnormalities in Peripheral Erythrocytes of Three Fish Species From The Goksu Delta (Turkey): Genotoxic Damage in Relation to Water Pollution. Ecotoxicology 16: 385–391.
 5. Rad F., Bozaoğlu S., Ergene Gözükara S., Karahan A. and Kurt G. (2006) Effects of different long-day photoperiods on somatic growth and gonadal development in Nile tilapia (Oreochromis niloticus L.), Aquaculture, 255, 1-4, 292-300.