Araştırma Alanları:  Batimetri, Kıyı Alanları Yönetimi, Kıyı Güvenlik Açığı, GIS, Deniz Jeofiziği

ResearchGate: 

Eğitim:

  • Lisans,İnşaat Fakültesi, Geomatik Mühendisliği Bölümü,Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, TÜRKİYE (2012-2016)
  • Yüksek Lisans, Oşinografi Anabilim Dalı, Deniz Bilimleri Enstitüsü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mersin, TÜRKİYE (2017-Günümüz)

Tez Başlığı:

Yüksek Lisans; Mersin Körfezi Kıyısında Kıyı Hassasiyet Değerlendirmesi

Araştırma Çıktıları: