Araştırma Alanları: Filocoğrafya, populasyon genetiği, filogenetik, evrim, ekoloji

ResearchGate: 

Eğitim:

  • Lisans: Biyolojik Bilimler Bölümü, Fen Edebiyat Fakültesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, TÜRKİYE
  • Yüksek Lisans: Deniz Biyolojisi ve Balıkçılık Bölümü, Deniz Bilimleri Enstitüsü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mersin, TÜRKİYE

Tez Başlığı:

Msc: Kuzeydoğu Akdeniz'de bulunan iki Botrylid tulumlusunun moleküler ve blastojenik özellikleri

Araştırma Çıktıları: 

  1. Öztürk, E., Temiz, B., Karahan, A. (2018) First Record of Terpios gelatinosus (Porifera:Demospongiae; Bowerbank,1866) along the coasts of Mediterranean Sea in Turkey verified by DNA barcoding. Poster Presentation at Ecology and Evolutionary Biology Symposium, İzmir (Turkey), 2018.
  2. Temiz, B., Öztürk, E., Karahan, A. (2018) Phlogenetic and Phylogeographic Resolution of Ascidians along the Turkish Levantine Coasts. Poster Presentation at Ecology and Evolutionary Biology Symposium, İzmir (Turkey), 2018.