Araştırma Alanları: Doğu Akdeniz, Fiziksel Modelleme, Veri Yönetimi ve Dağıtımı, Uzaktan Algılama, Operasyonel Oşinografi, Otonom Sualtı Araçları

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9820-4949

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Cem_Serimozu

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cem-serimozu-85920435/

Ocean Expert: https://www.oceanexpert.net/expert/cserimozu

Eğitim:

  • Doktora, Oşinografi, ODTÜ  Deniz Bilimleri Enstitüsü (2019- halen)
  • Yüksek Lisans, Sürdürülebilir Çevre ve Enerji Sistemleri, ODTÜ KKK (2017-2019)
  • Lisans, Bilgisayar Mühendisliği, Girne Amerikan Üniversitesi (2013-2017)

Tez Başlığı:

Yüksek Lisans: Yerinde Toplanan Verileri Kullanarak Levantin Denizinde Sıcaklık ve Tuzluluk Belirlenmesi

Araştırma Çıktıları: 

  1. Serimozu C., Determinants of Temperature and Salinity in the Levantine Sea, Poster Presentation at the Advances in Marine Ecosystem Modelling Research (AMEMR) 2021, July 12-15 2021
  2. Serimozu C., Analysis of In-situ Temperature and Salinity Data in the Levantine Sea, Poster Presentation at the International Conference on Marine Data and Information Systems (IMDIS) 2021, April 12-14 2021
  3. Al-Turjman F., Serimozu C., Altrjman C., Intelligence in IoT-enabled smart cities, Chapter 11: Security Issues in VANET-based Smart-cities, CRC Press, 2018