Araştırma Alanları: Denizel Veri Toplama, Veri Yönetimi ve Dağıtımı, Mekansal ve Geçici Analiz, Öngörü, Ekosistem Modellemesi

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Cem_Serimozu

Linkedin: www.linkedin.com/in/cem-serimözü-85920435 

Ocean Expert: https://www.oceanexpert.net/expert/cserimozu

Eğitim:

  • Lisans, Mühendislik Fakültesi,Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Girne Amerikan Üniversitesi, Kıbrıs (2013-2017)
  • Yüksek Lisans, Sürdürülebilir Çevre ve Enerji Sistemleri, ODTÜ, Ankara (2017-2019)

Tez Başlığı:

Yüksek Lisans: Levanten Denizindeki Sıcaklık ve Tuzluluğun Yerinde Verileri Kullanarak Belirleyicileri

Araştırma Çıktıları: