Araştırma Alanları:  

ResearchGate:  https://www.researchgate.net/profile/Beguem_Tohumcu

Linkedin hesabıhttps://www.linkedin.com/in/begum-tohumcu-74a447104/

Eğitim:

  • Lisans, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü,ODTÜ-DBE ,Ankara, Türkiye
  • Yüksek Lisans, Deniz Biyolojisi ve Balıkçılık, ODTÜ-DBE, TÜRKİYE 19'

Tez Başlığı:

Yüksek Lisans: Göksu Nehri Haliçinin Etrafındaki Fitoplankton Yamalılığı (Kuzeydoğu Akdeniz)

Araştırma Çıktıları: