Araştırma Alanları: Hidroakustik, Küçük Pelajik Balıklar ve Balık Davranışı, Balıkçılık

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Batikan_Bilir

Eğitim:

  • Doktora, Deniz Biyolojisi ve Balıkçılık, ODTÜ-DBE, Mersin, Türkiye 2019 – Ctd.
  • Yüksel Lisans, Deniz Biyolojisi ve Balıkçılık, ODTÜ-DBE, Mersin, Türkiye 2016 – 2019
  • Lisans Hacettepe Üniversitesi , Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye 2010

Tez Bağlığı:

Yüksek Lisans: GÜNEY "KARADENİZ’DE EN YAYGIN BULUNAN ÜÇ KÜÇÜK PELAJİK BALIK TÜRÜNÜN BÖLGEDE BULUNMALARI ÜZERİNE SICAKLIĞIN ETKİSİ 

Araştırma Çıktıları:

-