Proje Adı:

BLACK SEA CONNECT Karadeniz'de Deniz ve Denizcilik Araştırma ve Yenilik Koordinasyonu

Fon Kaynağı:

EU H2020 CSA Blue Growth

Türü:

Uluslararası

Koordinatör Kurum:

ODTÜ-DBE

İletişim Noktası: 

Prof. Dr. Barış Salihoğlu 

Süresi:

45 Ay 

Başlangıç-Bitiş Tarihi:

2019-2023

Amaç:

Black Sea CONNECT Karadeniz için alanında yapılan ilk çalışma olmasının yanı sıra ODTÜ'nün ilk çok ortaklı Ufuk 2020 konsorsiyum koordinatörlüğü. Proje, Avrupa Komisyonu (AK) tarafından desteklenen ve Karadeniz ülkeleri tarafından atanan uzmanlar, paydaşlar ve çeşitli ulusal ve uluslararası kuruluşlardan oluşan daha geniş Karadeniz Mavi Büyüme Girişimi'ni bilimsel, teknik ve lojistik olarak desteklemeyi amaçlamaktadır. Black Sea CONNECT, Karadeniz için kendi alanında ilk projedir. Black Sea CONNECT'in genel amacı, Burgaz Vizyon Belgesi'nde tanımlanan ilkelere dayalı olarak Stratejik Araştırma ve Yenilik Gündemi'nin (SRIA) gelişimini koordine etmek ve Karadeniz'de mavi ekonominin gelişimini desteklemektir.

Websitesi: 

connect2blacksea.org/

Proje Adı:

BRIDGE-BS Dirençli Ekosistemlerde Mavi Büyümeyi Birlikte Geliştirmek için Karadeniz'de Araştırma ve Yenilik Geliştirme

Fon Kaynağı:

EU H2020 RIA Blue Growth

Türü:

Uluslararası

Koordinatör Kurum:

ODTÜ-DBE

İletişim Noktası: 

Prof. Dr. Barış Salihoğlu 

Süresi:

54 Ay

Başlangıç-Bitiş Tarihi:

2022-2026

Amaç:

Proje kapsamında iklim ve insan kaynaklı baskıların Karadeniz ekosistem servisleri üzerindeki etkilerini anlamak için gerekli tahmin araçlarını ve kapasiteler geliştirilecektir. Sürdürülebilir mavi ekonominin geliştirilebileceği, güvenli bir çalışma alanı belirlemek için ekosistem servislerinin doğal ve insan kaynaklı faktörlere verdikleri yanıtlar haritalanacak, izlenecek ve modellenecektir. Bu amaçla proje birbirine bağlı; Ekosistem Servis Dinamikleri, Mavi Büyüme İnkübatörleri ve Güçlü Vatandaşlar ana başlıkları etrafında toplanmıştır.

Websitesi: 

bridgeblacksea.org/

Proje Adı:

DOORS Karadeniz için Optimal ve Açık Araştırma Desteğinin Geliştirilmesi

Fon Kaynağı:

EU H2020 RIA Blue Growth

Türü:

Uluslararası

Koordinatör Kurum:

GeoEcoMar

İletişim Noktası: 

Prof. Dr. Bettina Fach 

Süresi:

48 Months

Başlangıç-Bitiş Tarihi:

2022-2026

Amaç:

DOORS, SRIA'nın dört sütununu gerçeğe dönüştürmek, zorlukları fırsata çevirmek ve Karadeniz'i son derece değerli, üretken, sağlıklı ve dirençli hale getirmek için önceki araştırma programlarının üzerine inşa edecek. Bu, üç entegre çalışma programı aracılığıyla sağlanacaktır:

1. Sistemler Sistemi (SoS)

2. Mavi Büyüme Hızlandırıcı (BGA)

3. Bilgi Aktarımı ve Eğitim (KTT)

Websitesi: 

doorsblacksea.eu

Proje Adı:

Cultoure4Youth Karadeniz Ülkeleri Kıyı Toplulukları için Kültürel Turizmde Genç Girişimciliğin Desteklenmesi

Fon Kaynağı:

EC DG NEAR

Türü:

Uluslararası

Koordinatör Kurum:

ICBSS

İletişim Noktası: 

Öğr. Gör. Ezgi Şahin & Öğr. Gör. Pınar Uygurer

Süresi:

24 Ay

Başlangıç-Bitiş Tarihi:

2021-2022

Amaç:

Denizcilik boyutuna sahip kültür turizminin Karadeniz'i çevreleyen ülkeler için gelecek vadeden bir mavi büyüme üreticisi olduğu fikrinden yola çıkan Cultoure4Youth projesi; i) gençlerin bilgi birikimini ve girişimcilik kültürünü artırmak ii) sürdürülebilir kıyı turizmi uygulamalarını teşvik etmek ve iii) genç girişimciliğini somut eylemlerle desteklemek için işverenleri, eğitim kurumlarını, politika yapıcıları ve sivil toplumu motive etmek ve aralarındaki sinerjiyi kolaylaştırmayı hedeflemektedir.

Websitesi: 

ims.metu.edu.tr/slider/cultoure4youth-supporting-youth-entrepreneurship-cultural-tourism-coastal-communities-black

Proje Adı:

ÇUKUROVA MAVI EKONOMI BILGI PLATFORMU

Fon Kaynağı:

ÇKA

Türü:

Ulusal

Koordinatör Kurum:

ODTÜ-DBE

İletişim Noktası: 

Dr. Öğr. Üyesi Devrim Tezcan

Süresi:

-

Başlangıç-Bitiş Tarihi:

2022- 

Amaç:

Çukurova Kalkınma Ajansı ile imzalanan protokol kapsamında Mersin ve Adana kıyıları boyunca kıyı ve deniz alanlarındaki doğa, çevre, insan ve ekonomik faaliyetlerin bir arada değerlendirilebileceği Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) tabanlı bir çevrimiçi (online) bilgi platformu oluşturulacaktır. Bu kapsamda bölgeye uygun Mavi Ekonomi yatırım önerileri, sektörlerin birbirine ve ekosisteme zarar vermeden yapılacak Mavi Ekonomi'ye yönelik yatırımlar için en uygun alan seçimi gibi yönetim planı önerileri geliştirilecektir.

Websitesi: 

-

Proje Adı:

Karadeniz için Destek Mekanizması

Fon Kaynağı:

EC

Türü:

Uluslararası

Koordinatör Kurum:

EASME/EMFF

İletişim Noktası: 

Doç. Dr. Mustafa Yücel

Süresi:

18 Ay

Başlangıç-Bitiş Tarihi:

2021-2022

Amaç:

Ortak Denizcilik Gündeminin (CMA) uygulanmasına yönelik Karadeniz Yardım Mekanizması (BSAM), hükümetlere, özel yatırımcılara, ticaret ve sanayi birliklerine, araştırma kurumlarına ve üniversitelere ve genel halka Karadeniz bölgesinde Mavi Ekonomi denizcilik faaliyetlerine katılma fırsatları ile ilgili rehberlik ve destek sağlar.

Websitesi: 

blackseablueconomy.eu/