Proje Adı:

DEKOSİM Deniz Ekosistem ve İklim Araştırmaları Merkezi

Fon Kaynağı:

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı

Türü:

Ulusal

Koordinatör Kurum:

ODTÜ-DBE

İletişim Noktası:

Prof. Dr. Barış Salihoğlu

Süresi:

12 Yıl

Başlangıç-Bitiş Tarihi:

2012-2024

Amaç:

DEKOSİM bir araştırma altyapı projesidir. Türkiye'nin deniz ekosistem ve iklim araştırmalarında bilimsel açıdan Avrupa ülkeleri ile rekabet edebilecek düzeye gelmesi için oluşturulan bu merkezin Türkiye'deki deniz ile alakalı tüm kurum ve kuruluşlara bilgi ve teknik altyapı desteği sunması amaçlanmaktadır. Dekosim kapsamında Türkiye denizlerinde uzun süreli ve sürekli ölçüm alabilecek gözlem sistemleri oluşturulmaktadır. Bu gözlem sistemleri arasında zaman serileri, akıntılarla sürüklenen pasif ölçüm cihazları (Argo yüzücü) ve şamandıra sistemleri bulunmaktadır.

Website:

dekosim.ims.metu.edu.tr

Proje Adı:

Erdemli Zaman Serisi (ETS)

Fon Kaynağı:

DEKOSİM

Türü:

Ulusal

Koordinatör Kurum:

ODTÜ-DBE

İletişim Noktası:

Dr. Öğr. Görevlisi Hasan Örek

Süresi:

-

Başlangıç-Bitiş Tarihi:

2017 - devam eden

Amaç:

Doğu Akdeniz dünyada iklim değişikliği etkilerinin en erken görülmesi beklenen bölgelerindir. Proje ile, bu etkinin nasıl olacağı ve uzun dönemde deniz ekosisteminde ve fiziksel ortamdaki değişikliklerin izlenmesi ve anlaşılması hedeflenmetedir. 

Website:

dekosim.ims.metu.edu.tr/dekosim/Erdemli-Zaman-Serisi

Proje Adı:

ARSINOE Sistemik Çözümler ve İnovasyonlarla İklime Dirençli Bölgeler 

Fon Kaynağı:

EC H2020 – Green Deal

Türü:

Uluslararası

Koordinatör Kurum:

UTH

İletişim Noktası:

Doç. Dr. Mustafa Yücel

Süresi:

48 Ay

Başlangıç-Bitiş Tarihi:

2021-2025

Amaç:

Türkiye’nin ilk Yeşil Mutabakat projesi olan ARSINOE ile bir bütün olarak sektörler arası sistemin işlevlerini ve paydaşların çeşitliliğini kapsayarak günümüz toplumlarının ve ekonomilerinin karmaşıklığını, karşılıklı bağlılıklarını ve bağımlılıklarını ifade eden Sistem İnovasyonu Yaklaşımı ve AB’nin iklim değişikliğine adaptasyon teknolojilerini içeren inovasyon pazarını ifade eden İklim İnovasyon Penceresi birlikte ele alınacak ve ekosistem oluşturmak amacıyla üç katmanlı metodolojik bir çerçeve geliştirilecek.

Website:

arsinoe-project.eu/

Proje Adı:

ACTNOW İklim Değişikliği Bilimi ve Eylem için Kamu Girişimleri Arasındaki Boşluğu Kapatmak

Fon Kaynağı:

EC Horizon Europe

Türü:

Uluslararası

Koordinatör Kurum:

NIOZ

İletişim Noktası:

Dr. Öğr. Üyesi Ekin Akoğlu

Süresi:

36 Ay

Başlangıç-Bitiş Tarihi:

2023-2026

Amaç:

Proje, çoklu stresörlerin ve kümülatif insan etkilerinin deniz biyoçeşitliliğini nasıl etkilediğini anlama ve tahmin etme konusunda en son teknolojiyi geliştirerek bu zorluğu ele alıyor. Ek olarak, ekosistem fonksiyonları üzerindeki doğrudan ve dolaylı etkiler ve insan refahı için hayati önem taşıyan katkıları ele alıyor.

Website:

www.nioz.nl/en/news/eu-horizon-europe-funding-for-actnow-project

Proje Adı:

SOMBEE Bides Karadeniz’de Balıkçılık ve iklim değişimi etkileri altında deniz biyoçeşitliliği ve evrim senaryoları

Fon Kaynağı:

TÜBİTAK

Türü:

Uluslararası

Koordinatör Kurum:

IRD-IFREMER

İletişim Noktası:

Dr. Öğr. Üyesi Ekin Akoğlu

Süresi:

48 Ay

Başlangıç-Bitiş Tarihi:

2019-2023

Amaç:

Proje, günümüzde kullanılan en ileri bilimsel modelleme yazılımlarından biri olan OSMOSE ekosistem modelini canlıların evrimsel ve adaptif süreçlerini de temsil edecek şekilde geliştirmeyi ve böylelikle ekosistem modellerinin denizlerimizin iklim değişimi ve balıkçılık baskısı altında gelecekteki olası değişimleri açısından daha doğru öngörüler üretebilme kapasitesini arttırmayı hedeflemektedir.

Website:

sombee.org/

Proje Adı:

Hassas Alpin Göl Ekosistemlerinin İklim ve İnsan Etkisine Verdiği Tepkilerin Paleoekolojik Yöntemlerle Araştırılması

Fon Kaynağı:

TÜBİTAK

Türü:

Ulusal

Koordinatör Kurum:

ODTÜ-DBE

İletişim Noktası:

Dr. Öğr. Üyesi Korhan Özkan

Süresi:

36 Ay

Başlangıç-Bitiş Tarihi:

2021-2024

Amaç:

Proje ile Bolkar dağlarında alpin göllerin iklim değişimlerine ve insan etkisine (ör. ötrofikasyon) verdikleri tepkileri anlamak için göl çökellerinde bulunan biyojeokimyasal ve birincil üreticilere ilişkin belirteçlerinin kullanılması amaçlanmaktadır. Bu sayede hem bu ekosistemlerin iklim ve insan etkisine verdiği tepkilerin kapsam ve boyutu ilk kez anlaşılacak, hem de alpin göl çökelleri kullanılarak halen daha fazla bilgiye ihtiyaç duyduğumuz Anadolu’nun yakın dönemde yaşadığı iklim değişimi daha iyi anlamlandırılacaktır.

Website:

-

Proje Adı:

CLIM-SALTLAKES Zamana göre alan örneklemesi, kontrollü mezokozm deneyleri, paleoekoloji, uzaktan algılama ve modellemeye dayalı olarak tuzlu ve acı sularda trofik yapı ve dinamikler üzerindeki iklim değişikliği etkileri

Fon Kaynağı:

TÜBİTAK 2232

Türü:

Ulusal

Koordinatör Kurum:

ODTÜ

İletişim Noktası:

Dr. Öğr. Üyesi Korhan Özkan

Süresi:

36 Ay

Başlangıç-Bitiş Tarihi:

2020-2023

Amaç:

Bu projede, farklı türlerdeki tuzlu/acı göl ekosistemlerinin yapısı ve işleyişi ile bunların temel stres faktörlerine (ısınma, su çıkarma ve dış besin yüklemesi) tepkileri hakkında yeni bir anlayış sağlamayı amaçlıyoruz.

Website:

ekosam.metu.edu.tr/en/tubitak-2232

Proje Adı:

Uç İklim Olaylarının Akdeniz Kıyı Ekosistemlerinin Yapı, İşlev ve Servislerine Etkilerinin İn-Situ ve Ex-Situ Mezokozm Deneyleri ile Araştırılması

Fon Kaynağı:

TÜBİTAK 2247-A

Türü:

Ulusal

Koordinatör Kurum:

ODTÜ

İletişim Noktası:

Dr. Öğr. Üyesi Korhan Özkan 

Süresi:

36 Ay

Başlangıç-Bitiş Tarihi:

2022-2025

Amaç:

Gerçekleştirilecek bu yenilikçi deney çalışmaları ile iklim değişiminin ve özellikle de artması öngörülen uç çevresel durumların etkileri altında Doğu Akdeniz kıyı sucul ekosistemlerinin yapı ve işlevindeki değişimler ilk kez bu boyutta bir ekolojik deney ile ortaya konacaktır. Elde edilen bulgular giderek artan bir öneme sahip olan etkili ekosistem yönetimi için çıktılar oluşturacaktır.

Website:

-

Proje Adı:

Deniz Alanlarının Atmosferdeki CO2 Artışına Karşı Tamponlama Etkisinin Belirlenmesi

Fon Kaynağı:

TÜBİTAK 3501

Türü:

Ulusal

Koordinatör Kurum:

ODTÜ

İletişim Noktası:

Dr. Öğr. Üyesi Koray Özhan

Süresi:

36 Ay

Başlangıç-Bitiş Tarihi:

2022-2025

Amaç:

Bu proje ile ilk defa denizlerimizin tamponlama kapasitesini belirleyerek bölgesel farkların ortaya konulması amaçlanmaktadır. Bu noktada birbirinden tamamen farklı özellikler gösteren 2 farklı deniz olan Akdeniz ve Marmara Denizleri bütüncül bir örnekleme planı ile çalışılarak var olan indeksler arasından en uygunları uygulanarak bu denizlerimizin yüksek çözünürlüklü tamponlama kapasitesi haritaları çıkartılacaktır.

Website:

-