Project Name:

DeepTrace: Okyanus Dünyalarında yaşanabilirlik tespitinin önünü açmak için Dünya'nın derin deniz redoks arayüzlerinde katalizör metallerinin komobilizasyonunu destekleyen nanoparçacık izleme

Fon Kaynağı:

EC Horizon Europe ERC

Türü:

Uluslararası

Koordinatör Kurum:

ODTÜ-DBE

İletişim Noktası:

Doç. Dr. Mustafa Yücel

Süresi:

48 Ay

Başlangıç-Bitiş Tarihi:

2023-2027

Amaç:

DeepTrace, Türkiye'nin deniz bilimleri alanındaki bu ilk ERC projesidir. Güneş Sistemi'nde yeni keşfedilen okyanus-dünyalardaki hayat arayışına katkı vermek üzere Karadeniz ve Pasik Okyanusu'nun derin deniz hidrotermal bacaları gibi kritik redoks geçişlerinin görüldüğü derin deniz habitatlarını oşinografi, nanoteknoloji ve astrobiyoloji dallarını kapsayan disiplinlerarası bu proje ile araştıracaktır.

Website: