Karadeniz Stratejik Araştırma ve Yenilik Gündemi Çalıştayı, ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü tarafından koordine edilen AB Ufuk2020 projesi Black Sea CONNECT projesi kapsamında 16 Eylül 2020 tarihinde çevirim içi düzenleniyor.

Karadeniz'de Araştırma ve Yenilik için Mavi Büyüme İnisiyatifi çerçevesinde geliştirilen Stratejik Araştırma ve Yenilik Gündemi (SRIA), Karadeniz’de mavi büyümenin bilimsel, ekonomik ve sosyal perspektiften teşvik edilmesine yönelik ortak geliştirilmiş bir vizyondur. Ulusal Karadeniz Stratejik Araştırma ve Yenilik Gündemi Çalıştayı, gündem içindeki ulusal öncelikleri belirlemeyi ve somut eylemler ile Uygulama Planına girdi sağlamayı hedeflemektedir. 

Çalıştaylar aracılığı ile toplanan ulusal düzeydeki geri bildirimler ile gündem; politika yapıcılar, düzenleyici kurumlar, araştırmacılar ve son kullanıcılar dahil olmak üzere çeşitli paydaş gruplarının katkılarıyla SRIA uygulaması için temel çerçeve koşullarını tanımlayacak şekilde güncellenecektir. Bu aynı zamanda SRIA'nın taslak versiyonunda tanımlanan dört sütuna dayalı bir operasyonel paydaş ağının kurulmasını da destekleyecektir. İhtiyaçlar, boşluklar ve önceliklerle ilgili olarak SRIA'nın her bir bileşenine sağlanan girdiler, Karadeniz için yakın zamanda ve devam eden ilgili girişimler ve projeler tarafından belirlenen araştırma ve yenilik öncelikleri dikkate alınarak analiz edilecektir.

SRIA ve uygulama planına girdi saylayacak bu çalıştay üst düzey açılış konuşmaları ile başlayacak olup, SRIA ve uygulama planı hakkında bilgi verildikten sonra ulusal önceliklerin belirlenip, uygulama planına verilecek katkıların belirleneceği grup çalışmaları ile devam edecektir.

Daha fazla bilgi için:

Taslak Ajanda (TR): http://connect2blacksea.org/wp-content/uploads/2020/09/2020.09.10_SRIA-%C3%87evrimi%C3%A7i-%C3%87al%C4%B1%C5%9Ftay-G%C3%BCndemi.pdf

Taslak Ajanda (ING): http://connect2blacksea.org/wp-content/uploads/2020/09/2020.09.11_Draft-Agenda_Online_SRIA-Consultations.pdf

SRIA (TR): http://connect2blacksea.org/wp-content/uploads/2020/09/Black-Sea_SRIA_Turkish.pdf

SRIA (ING): http://connect2blacksea.org/wp-content/uploads/2019/12/Black_Sea_SRIA_Final.pdf 

Black Sea CONNECT: http://connect2blacksea.org/