Academic trips are as below, for more click here

YEAR
NAME
DEPARTMENT
APPOINTED TO
PURPOSE OF TASK
START DATE
END DATE
2015 Prof.Dr. Ahmet E. KIDEYŞ Deniz Biyolojisi ve Balıkçılık A.B.D. ANKARA Çevre Ve Şehircilik Bakanın Daveti 28/1/2015 30/1/2015
2015 Prof.Dr. Ahmet E. KIDEYŞ Deniz Biyolojisi ve Balıkçılık A.B.D. ANKARA Üniversitemiz Rektör Yardımcıları Ve Bazı Bakanlarla Görüşmek üzere

5/2/2015 6/2/2015
2015 Prof.Dr. Ahmet E. KIDEYŞ Deniz Biyolojisi ve Balıkçılık A.B.D. ANKARA Üniversitemiz Rektör Yardımcıları Ve Bazı Bakanlarla Görüşmek üzere

3/3/2015 4/3/2015
2015 Prof.Dr. Ahmet E. KIDEYŞ Deniz Biyolojisi ve Balıkçılık A.B.D. İSTANBUL İstanbul Üniversitesi,Fen Fak. Doçentlik Sınavı Asıl Jüri üyesi

16/3/2015 17/3/2015
2015 Prof.Dr. Ahmet E. KIDEYŞ Deniz Biyolojisi ve Balıkçılık A.B.D. ANKARA Rektör Yardımcıları Prof.Dr. Çigdem Erçelebi, Prof.Dr.Nevzat Özgüven Görüşmek üzere

17/3/2015 18/3/2015
2015 Prof.Dr. Ahmet E. KIDEYŞ Deniz Biyolojisi ve Balıkçılık A.B.D. İSTANBUL UFUK 2020 Ve TÜBİTAK Işbirliğinde Bilğilendirme Yapmak

18/3/2015 20/3/2015
2015 Prof.Dr. Ahmet E. KIDEYŞ Deniz Biyolojisi ve Balıkçılık A.B.D. ANKARA Hacattepe Ünv.-Mühendislik Fak.Doçentlik Sınavı Asıl Jüri üyesi

10/4/2015 10/4/2015
2015 Prof.Dr. Süleyman TUĞRUL Kimyasal Oşinografi A.B.D. ANKARA Akdeniz Izleme Ve Değerlendirme Projesi Sonuç Raporu Toplantısı

21/1/2015 22/1/2015
2015 Prof.Dr. Süleyman TUĞRUL Kimyasal Oşinografi A.B.D. ANKARA Çevre Ve Şehircilik Bklğ Temsilcisi Uzmanblarına DİPTAR Pro.taslağının Degerdirmes

13/1/2015 13/1/2015
2015 Prof.Dr. Süleyman TUĞRUL Deniz Biyolojisi ve Balıkçılık A.B.D. ANKARA DİPTAR-111G152 Projesi 3.dönem Saha Ve ölçüm Sonuçları Tartışılması

10/3/2015 13/3/2015
2015 Prof.Dr. Süleyman TUĞRUL Deniz Biyolojisi ve Balıkçılık A.B.D. İZMIR DİPTAR-111G152 Projesi Ege Denizi Döküm Sahalarının Belirlenmesi

7/4/2015 9/4/2015
2015 Prof.Dr. Emin Özsoy Fiziksel Oşinografi A.B.D. ANKARA 2014 Türk-Alman Eğitim,araştırma Ve Yenilikyılı Kapanış Toplantısı Konferansına Katılmak üzere

11/3/2015 13/3/2015
2015 Prof.Dr. Emin Özsoy Deniz Biyolojisi ve Balıkçılık A.B.D. PALMA DE MALLORCA MyOcean Follow-on Projesinin Final Toplantısı 

23/3/2015 26/3/2015
2015 Prof.Dr. Emin Özsoy Fiziksel Oşinografi A.B.D. AVUSTURALYA/VIYANA OS2,1, OS2,2 Ve OS2.3 Oturumlarına Ve 0EGU2015 Konferansına Katılmak 

14/4/2015 18/4/2015
2015 Doç.Dr. Ali Cemal GÜCÜ Deniz Biyolojisi ve Balıkçılık A.B.D. TRABZON Gıda Tarım Ve Hayvancılık SÜRAT-1 Teknesiyle Yapılacak Deniz çalışmaları

11/1/2015 27/1/2015
2015 Doç.Dr. Ali Cemal GÜCÜ Deniz Biyolojisi ve Balıkçılık A.B.D. ANTALYA TAGEM Program Değerlendirme Toplantısına Katılmak 

8/2/2015 14/2/2015
2015 Doç.Dr. Ali Cemal GÜCÜ Deniz Biyolojisi ve Balıkçılık A.B.D. ROMA/İTALYA Akdeniz Genel Balıkçılık Komisyonu (GFCM) Toplantısına Katılmak

3/3/2015 7/3/2015
2015 Doç.Dr. Ali Cemal GÜCÜ Deniz Biyolojisi ve Balıkçılık A.B.D. TIFLIS/ GüRCISTAN Akdeniz Genel Balıkçılık Komisyonu (GFCM) Toplantısına Katılmak

8/3/2015 12/3/2015
2015 Doç.Dr. Ali Cemal GÜCÜ Deniz Biyolojisi ve Balıkçılık A.B.D. ANKARA Akdeniz Genel Balıkçılık Komisyonu (GFCM) Ankarada Yapılacak Olan Toplantısına Katılmak

23/3/2015 24/3/2015
2015 Doç.Dr. Ali Cemal GÜCÜ Deniz Biyolojisi ve Balıkçılık A.B.D. ROMA/İTALYA Akdeniz Genel Balıkçılık Komisyonu (GFCM)Bilimsel Danışma Kurulu  toplantısına Katılmak

24/3/2015 28/3/2015
2015 Doç.Dr. Ali Cemal GÜCÜ Deniz Biyolojisi ve Balıkçılık A.B.D. ÇANAKKALE Kuzey Ege Marmara Denizinde Akdeniz Fokunun Güncel Durumu Ve Tehditler çalıştayına Katılmak üzere

13/4/2015 16/4/2015
2015 Doç.Dr. Barış SALİHOĞLU Fiziksel Oşinografi A.B.D. ANKARA Rektör Yardımcıları Prof.Dr. Çigdem Erçelebi, Prof.Dr.Nevzat Özgüven Görüşmek üz.

3/3/2015 4/3/2015
2015 Doç.Dr. Barış SALİHOĞLU Fiziksel Oşinografi A.B.D. ANKARA Doç.Dr. Uğur Polat Daveti üzerine Dekosim Binası Projeleri üzerinde Değerlendirmelerin Yapılacağı Toplantı

5/2/2015 6/2/2015
2015 Doç.Dr. Barış SALİHOĞLU Fiziksel Oşinografi A.B.D. KKTC 114Y139 Nolu Proje Kapsamında Yapılacak Seferlerin Tarihini Ve Izlenecek Metodların Belirlenme Toplantısı

8/3/2015 10/3/2015
2015 Yrd.Doç.Barış Salihoğlu Fiziksel Oşinografi A.B.D. BRüKSEL/BELçIKA H2020 Altında Açılmış Olan BG1 çağrısına Ortak Olarak Katılamak Amacı Ile

25/3/2015 28/3/2015
2015 Yrd.Doç.Barış Salihoğlu Fiziksel Oşinografi A.B.D. DANIMARKA GOFORIT Projesinin Açılış Toplantısına Katılmak üzere

28/4/2015 1/5/2015
2015 Yrd.Doç.Dr. Mustafa KOÇAK Kimyasal Oşinografi A.B.D. ANKARA Doç.Dr. Uğur Polat Daveti üzerine Dekosim Binası Projeleri üzerinde Değerlendirmelerin Yapılacağı Toplantı

5/2/2015 6/2/2015
2015 Yrd.Doç.Dr Devrim Tezcan Jeoloji A.B.D FRANSA COCONET AB Projesi 3.yıllık Toplantısına Katılmak üzere

4/2/2015 5/2/2015
2015 Yrd.Doç.Dr Devrim Tezcan Jeoloji A.B.D KKTC 114Y139 Nolu Proje Kapsamında Yapılacak Seferlerin Tarihini Ve Izlenecek Metodların Belirlenme Toplantısı

8/3/2015 10/3/2015
2015 Yrd.Doç.Dr Devrim Tezcan Jeoloji A.B.D SINOP Eğitmen Ve Katılımcısı Olduğum ODTÜ Sürekli Eğitim Tarafından Düzenlenen Uluslar Arası Sertifika Prog. Katıl.

10/3/2015 14/3/2015
2015 Yrd.Doç.Dr Devrim Tezcan Jeoloji A.B.D İSTANBUL Antartika çalışma Gurubu Toplantısına Katılmak, 17-19 Mart Ulusal Deniz Araştırma Programı Toplantısına Kat.

15/3/2015 20/3/2015
2015 Yrd.Doç.Dr Devrim Tezcan Jeoloji A.B.D ANKARA Eğitmen Ve Katılımcısı Olduğum ODTÜ  sertifika Prog. Sertifika Törenine Katılmak

23/3/2015 23/3/2015
2015 Yrd.Doç.Dr Devrim Tezcan Jeoloji A.B.D ROMANYA EUSEAMAP2 Projesi 3. Ilerleme Toplantısı Katılmak üzere

21/4/2015 24/4/2015
2015 Yrd.Doç.Dr.Korhan ÖZKAN Deniz Biyolojisi ve Balıkçılık A.B.D. ALMANYA Opec Projesi Kapsamında Yapılan çalışmaların Sunumunu Yapmak üzere

5/2/2015 6/2/2015
2015 Yrd.Doç.Dr.Korhan ÖZKAN Deniz Biyolojisi ve Balıkçılık A.B.D. KKTC 114Y139 Nolu Proje Kapsamında Yapılacak Seferlerin Tarihini Ve Izlenecek Metodların Belirlenme Toplantısı

8/3/2015 10/3/2015
2015 Dr.Valeria IBELLO Fiziksel Oşinografi A.B.D. İSPANYA 2015 Aquatic Sciensces Meeting Association Fort He Sciences Of Limnology Konulu Toplantıya Katılmak üzere

21/3/2015 27/3/2015
2015 Dr. Yeşim Ak ÖREK Deniz Biyolojisi ve Balıkçılık A.B.D. ANKARA Doç. Dr. Uğur Polatla DEKOSİM Binası Projeleri üzerinde Değerlendirme Yapmak üzere

5/2/2015 6/2/2015
2015 Dr. Olgaç GÜVEN Deniz Biyolojisi ve Balıkçılık A.B.D. ANKARA Türkiye Denizleri Bütünleşik Izleme 2014 Yılı Akdeniz Izleme Ve Değerlendirme Projesi Sonuç Toplantısı

21/1/2015 23/1/2015
2015 Dr. Olgaç GÜVEN Deniz Biyolojisi ve Balıkçılık A.B.D. İSTANBUL Batık Gemiler çevresel Açıdan Incelenmesi Konulu Proje Kapsamında Düzenlenecek Toplantı

18/3/2015 20/3/2015
2015 Dr. Olgaç GÜVEN Deniz Biyolojisi ve Balıkçılık A.B.D. YUNANISTAN Tübitak 112Y394 Ve AB Perseus Projelerinin Yıllık Değerlendirme Toplantısı Katılmak

26/4/2015 30/4/2015
2015 Dr. Hasan ÖREK Fiziksel Oşinografi A.B.D. YUNANISTAN WP1-WP2 1. Ve 2. Iş Paketleri Toplantısına Katılmak.

14/4/2015 18/4/2015
2015 Dr. Hasan ÖREK Fiziksel Oşinografi A.B.D. YUNANISTAN WP1-WP2 1. Ve 2. Iş Paketleri Toplantısına Katılmak.

14/4/2015 18/4/2015
2015 Dr. Serdar Sakınan Deniz Biyolojisi ve Balıkçılık A.B.D. ANKARA TÜBİTAK 110G124 Kod Nolu Projenin Değerlendirme Toplantısına Katılmak üzere

7/5/2015 9/5/2015
2015 Yrd.Doç.Dr Devrim Tezcan Jeoloji A.B.D ANKARA TÜBİTAK 2015 -1 Deniz Iç Su Paneline Katılmak üzere

4/5/2015 5/5/2015
2015 Dr.Yeşim Ak ÖRek Deniz Biyolojisi ve Balıkçılık A.B.D. ANKARA DEKOSİM Projesi Kapsamında Inşaa Edilmesi Planlanan Laboratuvar Binasının Mimariplanı üzerine Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanı Ile Görüşmek üzere

27/5/2015 27/5/2015
2015 Yrd.Doç.Dr Devrim Tezcan Jeoloji A.B.D HAIFA/ İSARAIL Haifa Üniversitesi, Deniz-yer Bilimleri Araştırmacıları Ile Denizden Ortak Veri (karot) Toplama çalışmalarına Katılmak üzere

30/5/2015 6/6/2015
2015 Doç.Dr. Barış SALİHOĞLU Fiziksel Oşinografi A.B.D. WASHINGTO/USA 2016 Ocean Sciences Meeting Program Committee Katılmak üzere

31/5/2015 3/6/2015
2015 Prof.Dr. Süleyman TUĞRUL Kimyasal Oşinografi A.B.D. ANKARA DİPTAR-111G152 Projesi Kapsamında Hazırlanan Deniz Tarama Ve Tarama Malzemesi Yönetimi Içerikli Toplantıya Katılmak üzere

15/6/2015 16/6/2015
2015 Dr. Hasan ÖREK Fiziksel Oşinografi A.B.D. BULGARISTAN/SOFYA Antartika Antlaşmaları Sistemi Antarctic Treaty Consultative Meeting Toplantısına Katılmak üzere

29/5/2015 11/6/2015
2015 Valeri IBELLO Fiziksel Oşinografi A.B.D. İNGILTERE "Implementation Of Ecosystem Model On Carbon Dioxide In Atlantic Ocean And Mediterranean Sea" Konusunda Proje Yazım Hazırlık çalışmalarında Bulunmk üzere

18/6/2015 8/7/2015
2015 Doç.Dr. Ali Cemal GÜCÜ Deniz Biyolojisi ve Balıkçılık A.B.D. TRABZON TÜBİTAK 110G124 Kod Nolu Proje Kapsamında Proje Ortakları Ile Görüşme

4/5/2015 3/6/2015
2015 Doç.Dr. Barış SALİHOĞLU Fiziksel Oşinografi A.B.D. İSPANYA/PALMA DE MOLLARCA HYDROGENC ONNETCT çalıştayına Katılma

29/30/2015 29/30/2015
2015 Doç.Dr. Ali Cemal GÜCÜ Deniz Biyolojisi ve Balıkçılık A.B.D. İZMIR 22 Haziran 2015 Tarihinde İzmir'de Yapılacak Olan Doktora Yeterlilik Sınavında Juri üyesi Olarak Katılmak 

21/6/2015 23/6/2015
2015 Dr.Arzu KARAHAN Deniz Biyolojisi ve Balıkçılık A.B.D. İSTANBUL "lon Torent Günleri" çalıştaya Katılmak üzere

11/6/2015 12/6/2015
2015 Dr. Serdar Sakınan Deniz Biyolojisi ve Balıkçılık A.B.D. FRANSA "Marine Ecosystem Acoustics Observing The Ocean Interior In Support Of Integrated Managemend Konulu Bilimsel Sempozyuma Katılmak 

25/5/2015 28/5/2015
2015 Dr.Arzu KARAHAN Deniz Biyolojisi ve Balıkçılık A.B.D. İSTANBUL "Yeni Nesil Sekazlama , Hibrid Kursu , Yeni Nesil Dizileme Veri Tabanları Ve Siliko Araçlar Uygulamalı Çalıştayı"na Katılmak 

13/5/2015 16/5/2015
2015 Dr. Serdar Sakınan Deniz Biyolojisi ve Balıkçılık A.B.D. FRANSA "Marine Ecosystem Acoustics Observing The Ocean Interior In Support Of Integrated Management" Sempozyuma Katılmak

25/5/2015 28/5/2015
2015 Prof.Dr. Süleyman TUĞRUL Kimyasal Oşinografi A.B.D. KOCAELI "Deniz Dip Tarama Uygulamaları Ve Tarama Malzemesinin  Çevresel Yönetimi" Proje çalışmasına Katılmak

14/5/2015 15/5/2015
2015 Dr. Serdar Sakınan Deniz Biyolojisi ve Balıkçılık A.B.D. TRABZON Hamsi Çalıştayı'na Katılmak

14/5/2015 16/5/2015
2015 Prof.Dr. Ahmet E. KIDEYŞ Deniz Biyolojisi ve Balıkçılık A.B.D. ANKARA ODTÜ Kültür Kongre Merkezinde Düzenlenen Batık Gemilerin Çevresel Acıdan İncelenmesi Projesinin Açılış çalıştayı

27/5/2015 2/6/2015
2015 Prof.Dr. Ahmet E. KIDEYŞ Deniz Biyolojisi ve Balıkçılık A.B.D. ANKARA "Batık Gemilerin Çevresel Açıdan İncelenmesi" Projesinin Toplantısına Katılmak

24/6/2015 27/6/2015
2015 Yrd.Doç.Korhan Özkan Deniz Biyolojisi ve Balıkçılık A.B.D. ANKARA DEKOSİM Projesi Için

1/6/2015 4/6/2015
2015 Prof.Dr. Semal YEMENİCİOĞLU Jeoloji A.B.D SAKARYA Sakarya Karasu'da Yapılacak Olan Proje Açılış Sergisine Katılmak

27/5/2015 31/5/2015
2015 Yrd.Doç.Dr.Korhan ÖZKAN Deniz Biyolojisi ve Balıkçılık A.B.D. ANKARA Dekosim Projesi Için

27/5/2015 29/5/2015
2015 Yrd.Doç.Dr Devrim Tezcan Jeoloji A.B.D ANKARA Seyir , Hidrografi Ve Oşinografi Hizmetleri Plan Ve Koordinasyon Toplantısına Katılmak

9/6/2015 12/6/2015
2015 Prof.Dr. Semal YEMENİCİOĞLU Jeoloji A.B.D ANKARA Batık Gemilerin Çevresel Açıdan İncelenmesi Projesinin çalıştayına Katılmak

31/5/2015 2/6/2015
2015 Yrd.Doç.Dr Devrim Tezcan Jeoloji A.B.D YUNANISTAN/ATINA "Kostas Nittis Scientific & Strarategic Workshon On A Coordinated European Observing Systems Strategy" Toplantıya Katılma

26/5/2015 27/5/2015
2015 Dr. Olgaç GÜVEN Deniz Biyolojisi ve Balıkçılık A.B.D. SAKARYA Sakarya Karasu'da Yapılacak Olan Proje Açılışı Sergisi

27/5/2015 1/6/2015
2015 Dr. Olgaç GÜVEN Deniz Biyolojisi ve Balıkçılık A.B.D. ANKARA ODTÜ Kültür Kongre Merkezinde Düzenlenecek Olan "Batık Gemilerin Çevresel Açıdan İncelenmesi Projesinin çalıştayına Katılmak

1/6/2015 2/6/2015