İş Detayları

Pozisyon:

Modelleme ve Programlama Uzmanı

Departman:

Bilgi Teknolojileri / IT

Kurum:

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü bünyesinde bulunan “DEKOSİM: Deniz Ekosistem ve İklim Araştırmaları Merkezi”

Şehir / Ülke:

Mersin / TÜRKİYE

Özet Açıklama:

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü bünyesinde bulunan ve Türkiye'nin deniz ekosistem ve iklim araştırmalarında bilimsel açıdan Avrupa ülkeleri ile rekabet edebilecek düzeye gelmesi için oluşturulan DEKOSİM: Deniz Ekosistem ve İklim Araştırmaları Merkezi'nin (dekosim.ims.metu.edu.tr) çalışmaları kapsamında deniz, atmosfer ve ekosistem sayısal modelleri geliştirilmiştir.

Görev Tanımı:

Deniz, atmosfer ve ekosistem sayısal modellerinin sürekli ve sürdürülebilir kullanımı ile modelleme sonuçlarının paydaş ve son kullanıcılara düzenli iletimine bilişim teknolojileri desteği sağlayacak bir araştırmacı istihdam edilecektir.

Mezun Olunan Üniversite Bölümü

 • Mühendislik Fakülteleri, Fen Bilimleri ve Eğitim Fakülteleri (Matematik-Fizik-Bilişim odaklı bir altyapı ile mezun olmak)

Eğitim Seviyesi:

 • Üniversite (Mezun) (Gerekli), Yüksek Lisans / Doktora (Mezun) (Tercihen)

Gerekli özel bilgi, yetenek ve beceriler:

 • Linux veya diğer UNIX türevi işletim sistemleri ile geleneksel bilgisayar programlama dilleri FORTRAN, C ve türevlerine hakim ve tecrübe sahibi olmak
 • Model sonuçlarını paydaş ve son kullanıcılara görsel ya da veri dosyaları halinde sağlayan portalın yönetilmesi ve güncellenmesi için yeterli web bilişim altyapısı ve tecrübesine sahip olmak
 • Stres altında, düzenli, disiplinli, ekip çalışmasına yatkın olmak
 • Yaratıcı ve problem çözücü analitik düşünce yapısına sahip, öğrenmeye ve gelişime açık olmak
 • Yabancı dil (İngilizce) bilmek

Tercih edilen özel bilgi, yetenek ve beceriler:

 • Çalışma konusuyla doğrudan ya da yakından ilişkili olarak lisansüstü ve/veya doktora derecesine sahip olmak
 • Bilimsel yayınlara katkı vermiş olmak
 • Proje oluşturulmasına katkı vermiş olmak
 • Çeşitli sayısal formatlardaki (NETCDF, HDF, CSV, vb.) uzaktan algılama, izleme, gözlem ve model verilerinin depolanması, korunması, kalite kontrolü, analizi ve görselleşmesi için; MATLAB, IDL, R ve Python gibi üst seviye programlama ve görselleştirme platformlarının kullanımına hakim ve tecrübe sahibi olmak
 • ODTÜ-DBE'nin süregelen gözlemsel veri toplama çalışmalarına (araştırma gemisi ile Türkiye denizlerinde seferlere katılım, veri toplama ekipman ve sensörlerini sahada işletme, uzaktan algılama ve küresel analizlerle oluşturulmuş güncel verilere erişim) destek sağlamaya engeli olmaması
 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olmak

Başarılı Adayın Kazanacağı Yetenekler

 • Başarılı aday, yüksek başarımlı hesaplama sistemlerinde iş çalıştırabilme ve bu işlerin sonuçlarını analiz edebilme,
 • En ileri tekniklerle geliştirilen (‘state-of-the-art’) okyanus modelleme sistemlerine erişebilmek ve bunların işleyiş mekanizmaları hakkında bilgi sahibi olmak,
 • Oşinografik süreçlere ilişkin anlayışı geliştirmek amacıyla uydu verilerini ve görüntülerini ve ayrıca gemi verilerini analiz edebilmek, karmaşık veri kümelerini yorumlamak ve istatistiksel yöntemler ile modelleme tekniklerini uygulayabilmek,
 • Disiplinler arası alanlarda önde gelen bilim insanları ve araştırmacılardan oluşan bir ekiple çalışabilme gibi imkanlar ve yetenekler kazanacaktır.

İlan Kapanış Tarihi:

İlgili pozisyon dolana kadar açık

İncelemek Başlangıç Tarihi:

Başvurular alınır alınmaz.

Başvuru Belgeleri:

Lütfen; özgeçmiş, İngilizce sınav sonuçlarınız (YÖKDİL, YDS, IELTS vb), kısa motivasyon mektubunu Ezgi Şahin’e (ezgisahin@ims.metu.edu.tr / ezgis@metu.edu.tr)  gönderiniz.

Başvuruya Ek Destekleyici Belgeler:

 

Başvuru Belgelerinin Gönderileceği Adres

Ezgi Şahin (ezgisahin@ims.metu.edu.tr / ezgis@metu.edu.tr)

Maaş Ödeme Şekli:

Aylık 

Ek Bilgiler:         

DEKOSİM ve ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü hakkında daha fazla bilgi için:

dekosim.ims.metu.edu.tr/

ims.metu.edu.tr/

Pozisyon sadece ulusal adaylara mı açık?

Ulusal / Uluslararası