TEZ ÖDÜLÜ

Tez Ödülü'nün amacı, tez konularının ülkemizin gelişimine, kültür ve düşün dünyasına katkıda bulunmasını sağlamak ve ülkemizin temel bilimde araştırma gücünü ODTÜ olarak artırmaktır.

                                                                                                    Başvurular 9 Şubat 2024-15 Mart 2024

Deniz Bilimleri Enstitüsü tez ödülleri 2 ayrı kategoride verilmektedir. Kategoriler ve başvuru yapılacak tezlerin tarih aralıkları aşağıda verilmiştir.

a. Bilimsel Gelişmeye Katkı Veren Tez Ödülleri: Bu kategoride en fazla 1 yüksek lisans ve 1 doktora tezine ödül verilir. (26 Eylül 2022-16 Eylül 2023 tarihleri arasında tez savunmasında başarılı bulunmuş olan tezler) Geçen akademik takvim.

b. Tezden Kaynaklanan Yayın/Eser Performansı Katkı Ödülü: Bu kategoride en fazla 1 yüksek lisans ve 1 doktora tezine ödül verilir. (15 Eylül 2021-16 Eylül 2023 tarihleri arasında tez savunmasında başarılı bulunmuş olan tezler) Son iki akademik takvim içinde.

Birden fazla kategori için ya da farklı yıllarda tekrar başvuru yapılan tezler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru, tez sahibi/tez yöneticisi tarafından Enstitü Müdürlüğüne yapılır. Tez ödülleri hakkında detaylı bilgi için Deniz Bilimleri Enstitüsü Tez Ödülleri Uygulama Esasları'nı inceleyiniz.

Başvuru için gerekli belgeler;

 Tez ödülü başvuru formu (Form A)

• Tezin ciltli ve imzaları tam olan bir kopyası

• Tez Danışmanı Görüş ve Gerekçe (Form B)

• Öğrenci Özgeçmişi (Form C)

• İngilizce Uzatılmış Özet (Form D)

• Tezden kaynaklanan yayınların listesi (Form E)