COVID-19 küresel salgın öncesi lisansüstü program başvurularına yönelik 08 Nisan 2020 tarihinde yüz yüze yapılması planlanan İngilizce Yeterlik Sınavı (İYS), daha önce iptal edilmiş. 02 Eylül 2020 tarihinde çevrimiçi olarak yürütülmesi planlanan İYS ise sadece Temel İngilizce Bölümü öğrencisi olup yönetmelik çerçevesinde sınava girme hakkı olan öğrencilere açık olacaktır.

İYS’nin yüz yüze yöntemlerle sınıf ortamında yapılması, devam etmekte olan küresel salgın tehditleri nedeniyle mümkün görünmemektedir.

02 Eylül 2020 tarihinde çevrimiçi yapılması planlanan İYS, lisansüstü programlara başvuru yapmayı planlayan öğrenci adaylarına açık olmayacaktır. Bununla birlikte, bu süreçte lisansüstü programlara başvuru yapmayı planlayan mezunlarımızın mağduriyetini mümkün olduğunca engelleyebilmek amacıyla, sadece 2020-2021 Güz Dönemi için yapılan lisansüstü program başvuruları kapsamında geçerli olmak üzere, üniversitemizin bir Lisans veya Lisansüstü programından Ocak 2017 veya sonrası bir tarihte mezun olan öğrenci adaylarımızdan lisansüstü program başvuruları sürecinde herhangi bir İngilizce yeterlik sınavı belgesi istenmeyecek, bu öğrencilerimiz dil yeterliği koşulunu karşılamış kabul edileceklerdir.

Başvuruların başladığı tarihte geçerlilik süresi dolmamış olan http://oidb.metu.edu.tr/tr/odtutarafindan-kabul-edilen-ingilizce-yeterli... adresindeki tablo ve dipnotlarda belirtilen kriterler çerçevesindeki dil yeterlik sınavı sonuç belgelerinin kabul edilmesi uygulaması ise rutin şekliyle sürdürülmeye devam edecektir.