Tez başlığı  ' 'THE FUTURE IMPACTS OF CLIMATE CHANGE ON FISH STOCKS IN THE BLACK SEA: AN END-TO-END MODEL APPROACH  ''

Enstitümüz Deniz Biyolojisi ve Balıkçılık  Anabilim Dalı Yüksek lisans öğrencimiz Hacer Buse Uysaler'in tez savunması 23 Ocak 2024 saat 10:00 'da seminer salonunda yapılacaktır.