Tez Başlığı :The Effects of the Environment on the Black Sea Anchovy - Signals on the Growth

Enstitümüz Deniz Biyolojisi ve Balıkçılık  Anabilim Dalı Doktora öğrencimiz Gizem Akkuş'un doktora tez savunması 8 Eylül 2023 saat 10:00 'da seminer salonunda yapılacaktır.