Enstitümüzün 'Deniz Ekosistemlerinin Sürdürülebilirliği (Denizel müsilaj, Biyoçeşitlilik, Rezervlerin korunması, hassas ve koruma alanlarının belirlenmesi, Deniz kirliliği, Kıyısal alan tahribatı dahil)'  öncelikli alanı üzerinden yaptığı YÖK 100/2000 bursları başvurusu YÖK tarafından uygun görülmüş olup Güz dönemi itibariyle burslar başlatılacaktır.  

Bursiyer adayı olarak başvurmak isteyen doktora  öğrencilerinin, bir başvuru dilekçesi ile güncel CV, transkript ve ilgili öncelikli alana planladığı tez çalışması ile nasıl katkı  sağlayacağını anlatan en fazla  1 sayfalık bir  niyet mektubu ile 7 Ekim 2021 17:00’ye kadar Deniz  Bilimleri  Enstitüsü  Müdürlüğü'ne kişisel başvuru yapmaları gerekmektedir. 

Eksik belge ile veya geç gelen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

100/2000 YÖK Doktora Burs Programına başvurabilmek için öğrencilerde aşağıdaki şartlar aranır.

a)  T.C. vatandaşı olmak.

b)  İlana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

c)  Doktora programı için yüksek lisans derecesine sahip olmak. Bütünleşik doktora programı için lisans derecesine sahip olmak.

ç) Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ve başvuru yapılacak yükseköğretim kurumunun belirlediği başvuru ve kabul şartlarını taşıyor olmak.

d)  Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarında çalışmıyor olmak.

e)  Devlet veya Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının öğretim elemanı kadro ve pozisyonlarında (kadrolu, kadrosuz, saatlik sözleşmeli, yarı zamanlı vb.) çalışmıyor olmak.

f)  Halen devlet yükseköğretim kurumunda doktora eğitimine devam ediyorsa tez aşamasına geçmemiş olmak.

Başvuru şartlarının tamamı ilgili linkte mevcut  olup başvuru sahiplerinin detaylı incelemesi tavsiye edilir. 

https://yuzikibinbursu.yok.gov.tr/Documents/AnaSayfa/100-2000-usul-esaslar-01072021.pdf