Oşinografi ve Deniz Biyolojisi ve Balıkçılık anabilim dallarımıza 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi kapsamında araştırma görevlileri alınacaktır.

Başvuru için genel şartlara;

https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2023/10/20231030-4-24.pdf

adresinden ulaşılabilir.