2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Uyarınca  Üniversitemizin  akademik birimlerine 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi kapsamında araştırma görevlileri alınacaktır. Söz konusu alıma ilişkin  bilgiler 30 Kasım 2020 tarih ve 31320 sayılı Resmi Gazatede'de yayımlanmıştır.