Araştırma Gemileri için Sınırlı Makine Zabiti kadrosuyla görevlendirilecek personel aranmaktadır.

Sınırlı Makine Zabiti -Aranan özellikler

Yeterlilik

 • En az 750 Kw Başmakinist ehliyetine sahip olmak.

İş tecrübesi

 • 750 Kw Başmakinist, gemilerde son 5 yıl içinde en az 2 yıl görev yapmış olduğunu ıslak imzalı hizmet belgeleri ile belgelemelidir.
 • 1500 Kw Başmakinist ise, gemilerde son 5 yıl içinde en az 2 yıl görev yapmış olduğunu ıslak imzalı hizmet belgeleri ile belgelemelidir
 • 3000 Kw Başmakinist ise, gemilerde son 5 yıl içinde en az 1 yıl görev yapmış olduğunu ıslak imzalı hizmet belgeleri ile belgelemelidir
 • 3000 Kw Başmakinist üstünde ehliyete sahip ise gemilerde son 5 yıl içinde en az 6ay görev yapmış olduğunu ıslak imzalı hizmet belgeleri ile belgelemelidir
 • İlgili hizmetlerinden en az birisi makul kontrat süresinden az olmamalı.
 • Türk Bayraklı gemilerde çalışmış olanlar Hizmet Belgesi yerine Liman Başkanlıklarından alınmış onaylı Hizmet Dökümü evrakını da sunmaları gerekmektedir.
 • Yabancı Bayrak hizmeti belgeleyenler ise Şirket tarafından kaşe ve imza edilmiş Hizmet Sözleşmelerini sunacaklardır.

Yaş sınırı

 • 50 yaşından gün almamış olmak.

Tercih Konuları

 • Deniz örf-adet ve gerekliliklerinin benimsemiş olmak.
 • Sahip olduğu gemi adamı ehliyetine uygun olarak mesleği ve gemi ile ilgili tüm teknik ve teorik bilgilere sahip olmak.
 • Kaynak işlerine tamamen hakim olmak.
 • Elektrik ve elektronik konularına hakim olmak.
 • Gerektiğinde gemilerde gerektiğinde Enstitü'de görev alabilecek şekilde esnek çalışma sistemine uygun olarak çalışabilmek.

Ücret

 • Adayın tecrübesi ve Maliye Bakanlığının belirlediği aylık brüt sözleşme tavanıyla sınırlıdır.

Sertifikalar

 • Başvuru sahibine ait Gemi Adamı Cüzdanında, Gemi Adamı Cüzdanı geçerlilik Tarihi, Yeterlilik Süresi Tarihi ve sahip olunması gereken tüm STCW belgelerinin sürelerinin geçerli olması gerekmektedir.

Eğitim

 • Denizcilik Fakültelerinin Gemi Mak. İşletme Müh. , Denizcilik Anadolu Meslek ve denizcilik Anadolu Teknik Liselerinin denizcilik alanlarının gemi makineleri dalı veya gemi yapımı dalı, endüstri meslek liseleri, teknik  liseler, Anadolu teknik liseleri ve çok programlı liselerin motorlu araçlar teknolojisi alanlarının makine bakım onarım dalı mezunu olmak.

Sağlık Raporu

 • T.C. Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü onaylı gemi adamı

olmasında sakınca olmadığını gösterir geçerli "Gemi Adamları Sağlık Yoklaması Belgesi"

Müracaat Belgeleri

 • Nüfus Cüzdanı fotokopisi
 • Liman Cüzdanı ilk sayfası fotokopisi
 • Liman Cüzdanı yeterlilik sayfası fotokopisi
 • Liman Cüzdanı STCW sertifikaları tarihlerini gösterir sayfa fotokopileri.
 • Gemiadamı Sağlık Cüzdanı.
 • Diploma fotokopisi.
 • Hizmetlerini gösterir Liman Başkanlığından alınmış onaylı hizmet dökümü.
 • ÖNEMLİ: Müracaatın kabul edilmesi için Tüm belgelerin orijinalleri başvuru sırasında ibraz edilmelidir.

Mülakat

 • Dosyası uygun görülen adaylar 25 Aralık 2023 tarihinde  10:00 dan sonra mülakata alınacaktır.

Uyarılar

Evrakları eksik ya da evrakları 20 Aralık 2023 tarihi mesai bitimine kadar Enstitüye ulaşmayan aday başvuruları kabul edilmeyecektir.
Mülakata katılmayan adaylar değerlendirme dışı tutulacaktır.

Göreve kabul edilen personelin ataması, Güvenlik Soruşturması Müspet olarak

Sonuçlandığı takdirde yapılacaktır.

Müracaat Adresi

ODTÜ-Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü
P. K.  28, 33731 Erdemli-Mersin
Tel: 324 521 24 06
Faks: 324 521 23 27
e-posta: admin@ims.metu.edu.tr