ODTÜ-DBE BİLİMSEL ÇEVRİMİÇİ SEMİNER SERİSİ

Gün: 15 Aralık 2021

Saat: 14:00 (GMT+3)

Konuşmacı: Quentin Mauvisseau

Başlık:  Ötrofikasyon – Sebepleri, izleme ve iyileşmede gecikme süresi: Baltık Denizi bölgesinden deneyimler

 

Şimdi Kayıt Ol! 

 

Ötrofikasyon – Sebepleri, izleme ve iyileşmede gecikme süresi: Baltık Denizi bölgesinden deneyimler

Deniz sistemlerindeki aşırı besin tuzunun olumsuz etkileri, dünyanın birçok bölgesinde iyi tanımlanmıştır. Baltık Denizi bölgesi özellikle, yüksek nüfus yoğunluğu ve yüksek besin tuzu girdilerine yol açan havzadaki yoğun tarımsal faaliyetler nedeniyle etkilenmiştir. Bu durum uzun yenilenme süreciyle birleştiğinde, Baltık Denizi ve kıyı alanlarının birçoğunun ötrofikasyondan ciddi şekilde etkilendiği anlamına gelmektedir. Bu nedenle, Baltık Denizi çevresindeki tüm ülkeler besin tuzu girdilerini azaltmayı kabul etmişlerdir. Bu durum ötrofikasyonun yaygın ve şiddetli olduğu Danimarka için de geçerlidir. Baltık Denizi çevresi ve Danimarka besin tuzu girdilerini, azot için %50 ve fosfor için de %90 civarında azaltmıştır. İyi kurulmuş bir izleme programı sayesinde deniz ortamında net gelişmeler gözlemlenmiştir, fakat besin maddelerinin azaltılmasından deniz ortamında tam etkinin gerçekleşmesine kadar önemli bir zaman gecikmesi olduğu da açıktır. Bu gecikme daha küçük haliçler için yirmi otuz yıl iken, Baltık Denizi için yaklaşık 400 yıl olduğu tahmin edilmektedir.

Bu sunumda, Baltık Denizi bölgesindeki 30 yıllık deneyime dayalı olarak ötrofikasyon mekanizmaları tartışılmakta ve denizde yaşanan ötrofikasyonda azaltılmış besin girdisi olan bir aşamada zaman gecikmesi ve geri dönüşü olmayan nokta mekanizmaları için bir hipotez sunulmaktadır.

Dr. Stiig Markager

Aarhus Üniversitesi, Danimarka’da biyojeokimya ve deniz ekolojisi dalında professor olarak çalışmaktadır. Deniz ötrofikasyonu üzerine 24 yıldır çalışmaktadır ve ötrofikasyon için HELCOM(Baltık Denizi) ve OSPAR’da (Kuzey Atlantik) uzman gruparının bir üyesidir.


Geçmiş Webinarlar

Webinar #01  - Drivers of seafloor metal mobilization in the Modern Ocean and regional seas: Climate impacts and paleoceanographic implications

Webinar #02  - Akdeniz'deki karbondioksit akıları: Kuzeydoğu Levanten havzası örneği

Webinar #03  - Gelgit Sularındaki Küçük Ölçekli Nehir ve Dere Akıntısı Bulut Dinamiklerinin Modellenmesi

Webinar #04  - Paleoiklim Ҫalışmalarında Foraminiferler

Webinar #05  - Su Sistemlerinde eDNA Türe Özgü Yaklaşım veya Metabarkodlama Kullanılarak Tür Tespiti