ODTÜ-DBE BİLİMSEL ÇEVRİMİÇİ SEMİNER SERİSİ

Gün: 21 Nisan 2021

Saat: 14:00 (GMT+3)

Konuşmacı: Dr. Nazik Öğretmen

Başlık: Paleoiklim Ҫalışmalarında Foraminiferler

Çevrimiçi Seminer Serisi Dr. Nazik Öğretmen’in konuşması ile devam ediyor. Dr. Öğretmen “Paleoiklim Ҫalışmalarında Foraminiferler” konusunda gerçekleştirdiği çalışması ile bizlerle olacak. Konuşma Zoom platformundan İngilizce olarak yapılacaktır. Sınırlı sayıda yer olacağını ve fazla kayıt olursa enstitü üyelerine öncelik verileceğini lütfen unutmayın. Aşağıdaki linke tıklayarak kayıt olabilirsiniz. Kayıt olduktan sonra toplantı kimliği şifresi Zoom üzerinden otomatik olarak e-mail adresinize gönderilecektir. 

 

 

Şimdi Kayıt Ol! 

 

Paleoiklim Ҫalışmalarında Foraminiferler

Foraminiferler, kavkılarını icinde bulundukları deniz suyu bileşenlerinden oluşturan ve deniz suyu kimyasını kavkılarında şifreleyen tek hücreli denizel organizmalardır ve Permo-Karbonifer (~ 300 Milyon yıl) zamanından beri dünya okyanuslarında bulunmaktadırlar. Bu nedenle paleoiklim ҫalışmalarında arşiv görevi görürler. Bazı foraminiferler su kolonu icinde süzülerek yaşar, bunlara planktik foraminiferler denir. Bazısı ise deniz tabanı sedimanlarının üzerinde veya iҫinde dip yaşantisi sürer, bunlara bentik foraminiferler denir. Ҫoğunlukla kalsiyum karbonat yapılı kavkı oluştururlar ve iklim ҫalışmaları icin önemli göstergeleri yapılarında bulundururlar. Bu göstergelerden bazıları buz hacmi/tuzluluk göstergesi olan duraylı oksijen ve oksijenasyon gostergesi olan karbon izotopları ile paleosıcaklık eğrilerini oluşturmak iҫin kullanılan kavkı Mg/Ca değerleridir. Örneğin, derin Karayip Denizi karot sedimanlarından toplanan bentik ve planktik foraminiferler üzerinde yapılan duraylı oksijen ve karbon izotop ҫalışmaları ile Mg/Ca-paleosıcaklık hesaplamaları, Orta Amerika Deniz Yolu’nun kapanımının Karayip Denizi ve Pasifik Okyanusu arasındaki su alışverişinin kesilmesiyle, 5.2 My’dan 2.7 My’a kadar süren bir Pliyosen dönemi ısınmasına sebep olduğunu göstermiştir. Orta Amerika Denizyolu’nun kapanımı, okyanus akıntılarını yeniden düzenleyerek, 2.7 My’da Kuzey Yarımküre Buzullaşması’na da önayak olmuştur.

Kısa Özgeҫmiş

Nazik Öğretmen 2011 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisansını 2012 yılında Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü, İklim ve Deniz Bilimleri Anabilimdalı’nda tamamladı. Doktora derecesini İtalya, Roma Tre Üniversitesi, Yer Bilimleri Bölümü’nde mikropaleontoloji ve biyostratigrafi üzerine 2017 yılında Marie-Curie Bursiyeri olarak kazandı. Kendisi küҫük bentik ve planktik foraminiferler, biyostratigrafi, ve paleoiklim  ҫalışmalarında uzmanlaşmış bir mikropaleontologdur. Paleoiklim ҫalışmaları iҫin iklim jeokimyası alanında kullanılan iz element analizleri gibi modern analitik yöntemler uygulamaktadır.

2019 yılından beri Max Planck Kimya Enstitüsü, İklim Jeokimyası Bölümü, Mikropaleontoloji Araştırma Grubu bünyesinde doktora sonrası araştırmasını sürdürmektedir. Araştırma konusu, bentik ve planktik foraminiferlerde yapılan iz element analizleri ile Pliyo-Pleyistosen Karayip Denizi’nin paleoikliminin ortaya konulması üzerinedir.


Geçmiş Webinarlar

Webinar #01  - Drivers of seafloor metal mobilization in the Modern Ocean and regional seas: Climate impacts and paleoceanographic implications

Webinar #02  - Akdeniz'deki karbondioksit akıları: Kuzeydoğu Levanten havzası örneği

Webinar #03  - Gelgit Sularındaki Küçük Ölçekli Nehir ve Dere Akıntısı Bulut Dinamiklerinin Modellenmesi