• M.A., European Studies, Aarhus University, DENMARK
  pinaruygurer@ims.metu.edu.tr
 • Doktora, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Deniz Bilimleri Enstitüsü, Oşinografi Anabilim Dalı, Mersin - TÜRKİYE
  ehsan@ims.metu.edu.tr
 • Yüksek Lisans, Otomatik Kontrol Sistemleri, Kharkov Politeknik Enstitüsü, Kharkov, UKRAYNA
  volodymyr@ims.metu.edu.tr
 • Doktora, Deniz Ekolojisi, Biyobilim Bölümü, Aarhus Üniversitesi, DANİMARKA
  mantikci@ims.metu.edu.tr
 • Doktora, Balıkçılık, Ege Üniversitesi, İzmir, TÜRKİYE
  yesimak@ims.metu.edu.tr
 • Doktora, Fiziksel Oşinografi, Old Dominion Üniversitesi, VA, ABD
  sinan.husrevoglu@ims.metu.edu.tr