Kütüphane 1978’de kurulmuştur. Kütüphanenin ilk koleksiyonları Ankara-ODTÜ Ana Kampüs Kütüphanesi’nden sağlanmıştır.

Özellikle deniz bilimleriyle ilgili kapsamlı bir kitap ve süreli yayın koleksiyonu sunan Deniz Bilimleri Enstitüsü Referans Kütüphanesi, tüm akademik personel ve öğrencilerin kullanımına açıktır. Kütüphanenin, yaklaşık 3500 yayını içeren ve Kütüphane Kongre Sistemi‘ne göre sınıflandırılmış şu anki koleksiyonu; Fiziksel Oşinografi, Kimyasal Oşinografi, Deniz Kirliliği, Deniz Biyolojisi, Deniz Ekolojisi, Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği, Balıkçılık, İhtiyoloji, Limnoloji, Deniz Mikrobiyolojisi, Zooloji, Toksikoloji, Deniz Yasaları, Denizcilik Tarihi, Deniz Taşımacılığı, Temel Bilimler ve Mühendislik alanlarını kapsamaktadır. ODTÜ-DBE Kütüphanesi’nin bahsi geçen konularda çeşitli ulusal ve uluslararası dergilere üyeliği de bulunmaktadır.

Kütüphanenin diğer bir önemli servisi ise, Türkiye denizleri oşinografisiyle ilgili makalelerin (yaklaşık 7500 adet) kopyalarını bünyesinde toplamasıdır. Bunun yanı sıra, fakülte üyeleri ve öğrencilerin ana kampüs kütüphanesine çevrimiçi ulaşımı da mevcuttur.

Ek olarak, ODTÜ-DBE Kütüphanesi kaynakları, Türkiye’deki ve yurt dışındaki tüm deniz bilimciler ve araştırmalarla ilgilenenlerin kullanımına açıktır.

Sayın Gülgün Latif (ODTÜ Kimya Mühendisliği mezunu), kütüphanenin kuruluş yılı olan 1978’den emekli olduğu 2001 yılına kadar Deniz Bilimleri Enstitüsü’nde kütüphaneci olarak görev yapmıştır.

Fakülte üyeleri ve öğrencileriyle yakın iletişimi ve diğer deniz bilim kütüphanecisi meslektaşlarıyla sürdürdüğü yakın etkileşimiyle ilgili baskılar, kitaplar ve süreli yayınların edinilmesinde önemli bir rol oynamıştır. Kütüphane kaynaklarının büyük bir bölümü onun emekleri sayesinde ilk kez dijital formata dönüştürülmüştür.