Enstitümüz Deniz Biyolojisi ve Balıkçılık  Anabilim Dalı Yüksek lisans öğrencimiz Melike Kazak'ın tez savunması 28 Ağustos 2023 saat 14:00 'de seminer salonunda yapılacaktır. 

Tez başlığı  ''PELAGIC PLANKTON NET COMMUNITY PRODUCTION AND RESPIRATION IN THE SEA OF MARMARA''