Üniversitemiz Deniz Bilimleri Enstitüsü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Barış Salihoğlu ve Doç. Dr. Mustafa Yücel liderliğinde "H2020-BG-2018-2020" çağrısına koordinatör olarak sunulan "BRIDGE-BS: Advancing Black Sea Research and Innovation to Co-Develop Blue Growth within Resilient Ecosystems" başlıklı proje önerisi desteklenmeye hak kazandı.

En yüksek puan ile desteklenmeye hak kazanan, 9 milyon Avro bütçeli bu çok uluslu projenin konsorsiyumunda; 7 Karadeniz kıyı ülkesinden, 8 Avrupa Birliği üye ülkesinden ve uluslararası kuruluşlardan toplam 33 kuruluş yer alacak. Ayrıca, BRIDGE-BS; bugüne kadar en fazla Türk ortağın yer aldığı AB Ufuk 2020 projesi olma özelliğini taşıyor.

Bunun yanı sıra; Ufuk 2020 Gıda Güvenliği, Sürdürülebilir Tarım ve Ormancılık, Deniz, Denizcilik ve İçsu Araştırmaları ve Biyoekonomi Alanı'nda bir Türk kuruluşunun koordine ettiği ikinci çok ortaklı projedir. Bu alanda bir Türk kuruluşunun koordine ettiği ilk çok ortaklı proje de yine Deniz Bilimleri Enstitüsü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Barış Salihoğlu ve Doç. Dr. Mustafa Yücel tarafından yürütülen Black Sea CONNECT projesidir.

Aynı çağrı altında, Deniz Bilimleri Enstitüsü ekibinin ana ortaklardan biri olarak yer aldığı"DOORS: Developing Optimal and Open Research Support for the Black Sea" başlıklı proje önerisi de ikinci en yüksek puanı alarak desteklenmeye hak kazandı. Deniz Bilimleri Enstitüsü adına Doç. Dr. Bettina Fach Salihoğlu ve Dr. Öğr. Üyesi Devrim Tezcan'ın baş araştırmacılar olarak yer aldığı bu konsorsiyumda, 7 Karadeniz kıyı ülkesinden, 9 Avrupa Birliği üye ülkesinden ve uluslararası kuruluşlardan toplam 37 kuruluş yer alacak. 

BG-11-2020 konu başlığı altında iki büyük başarıya imza atan Deniz Bilimleri Enstitüsü’nün bu iki projesi, Karadeniz Stratejik Araştırma ve Yenilik Gündemi'nin ana uygulayıcısı olacak. BRIDGE-BS projesi Karadeniz ekosistem direncine, servislerine ve mavi ekonominin gelişmesine odaklanırken, bunu tamamlayıcı nitelikteki DOORS projesi ise ortak gözlem sistemleri geliştirmeye, kara-deniz etkileşimlerine ve derin Karadeniz'e odaklanacak.