Okyanuslar ve Suların Restorasyonu" Misyonu: Türkiye, AKDENİZ HUB'ININ Kurulması Çalıştayı

Ufuk Avrupa “Okyanuslar ve Suların Restorasyonu Misyonu"nun temiz denizler ve okyanuslar ile ilgili hedeflerinin desteklenmesine yönelik  "Türkiye, Akdeniz Hub'ının Kurulması Çalıştayı" 12 Aralık 2023 tarihinde Mersin'de düzenlendi.

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü tarafından, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Deniz Ticaret Odası ve Mersin Ekonomi Platformu katkıları ile düzenlenen bu Türkiye Hub'ı Kurulması Çalıştayı’nda, Misyon Okyanuslar'ın Akdeniz'deki kirliliğin (ör. kentsel ve endüstriyel atık su, tarım kaynaklı vb. karasal girdiler, makro ve mikro plastik dahil deniz çöpleri) önlenmesi ve azaltılmasına yönelik eylemlerini sinerjiye dönüştürme hedefiyle ilgili 100’e yakın temsilci bir araya geldi.

Türkiye Hub'ı, bu hedefleri hayata geçirmeye yönelik olarak Misyon Bildirgesi'ni (Mission Charter) onaylayan endüstriyel paydaşlardan başlayarak, Akdeniz aktörlerinin katılımını sağlamayı, harekete geçirmeyi ve kolaylaştırmayı amaçlıyor. Çalıştay, bölgesel ve ulusal düzeyde, karar vericilerden sektörlere ilgili tüm paydaşlar ile ortak çözümleri harekete geçiren ulusal eylemleri sergileyerek ve temiz Akdeniz için gerekli gelecek adımların görüşülmesine zemin hazırladı.

Etkinlikte, Akdeniz’de kirliliğin önlenmesi ve ortadan kaldırılmasına yönelik ulusal ve uluslararası uygulamalara yer verildi. Kentimiz paydaşlarının yer aldığı panelde; Odalar, Bakanlık İl Müdürlükleri, Kalkınma Ajansı ve üniversite temsilcileri temiz bir Akdeniz için el ele yapılabilecekler için kurumlarının nasıl destek olabileceğini paylaştı. Katılımcılar ile Akdeniz’de kirliliğin önlenmesi ve ortadan kaldırılması hedefine yönelik zorluklar, aksiyonlar ve öncelikli adımlar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Yatırımlar ve işletmeler için çekici, iyi işleyen havza ölçekli yenilik ekosistemi geliştirilebilmesi adına değerlendirmeler yapıldı.

Türkiye, Akdeniz Hub'ına katılmak ve faaliyetlerinden haberdar olmak için formu doldurun. 

Etkinlik Bilgi Notu ve Gündemi

Etkinlik Fotoğrafları

Türkiye BlueMissionMed Hub Web Sayfası