KARADENİZ ORTAK DENİZCİLİK GÜNDEMİ

YENİLİKÇİ DENİZ ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ UYGULAMALARI VE DİĞER SEKTÖRLERLE SİNERJİK YAKLAŞIMLAR ÇALIŞTAYI

 

Karadeniz için Ortak Denizcilik Gündemi (CMA – Common Maritime Agenda), 2018 Burgaz Bakanlar Deklarasyonunun devamı olarak 21 Mayıs 2019 tarihinde ülkemizin de aralarında bulunduğu Karadeniz kıyıdaş ülkelerinin Bakanları tarafından onaylanmıştır.

Karadeniz için kabul edilen bu girişim, Avrupa Komisyonunun deniz havzaları stratejilerini desteklemek amacıyla Avrupa İklim Altyapısı ve Çevre Yürütme Ajansı (CINEA) ve Avrupa Komisyonu Denizcilik ve Balıkçılık Genel Müdürlüğü (DG MARE) tarafından uygulanmakta olan “Atlantik, Karadeniz ve Batı Akdeniz için Deniz Havzaları Yardım Mekanizması Projesi” ile desteklenmektedir.

Bu proje kapsamında, Türkiye Ulusal Koordinatörü olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı önderliğinde, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın destekleri ile Türkiye Ulusal Odağı tarafından 27 Aralık 2023 Çarşamba günü 14:00-17:00 saatleri arasında ‘’Yenilikçi Deniz Ürünleri Yetiştiriciliği Uygulamaları ve Diğer Sektörlerle Sinerjik Yaklaşımlar’’ konulu çevrimiçi bir çalıştay gerçekleştirilecektir.

Ülkemiz, deniz ürünleri üretiminde küresel aktörlerden biri olma yolunda ilerlemektedir ve Karadeniz kıyılarının potansiyel gelişim için önemli bir alan olduğu düşünülmektedir. Ulusal etkinlik temel olarak mevcut deniz ürünleri yetiştiriciliği uygulamalarına ve büyüme hızlarına odaklanmayı ve farklı stres faktörlerinden nasıl etkileneceğinin yanı sıra diğer sektörlerle etkili planlamaya yönelik bir yol haritası analizi oluşturmayı amaçlamaktadır.

Etkinliğin bir diğer amacı da bu alandaki potansiyelin tam olarak hayata geçirilmesinde iklim değişikliği, kirlilik, oksijensizleştirme, zararlı alg çoğalmaları gibi çoklu stres faktörlerinin etkisine ilişkin farkındalık yaratmak ve bu faktörlere yönelik iyileştirme, uyum sağlama, sağlıklı ve gerçekçi planlama için seçenekler geliştirmektir.

Bütün bu stres faktörlerinin dışında deniz ürünleri sektörünün diğer sektörlerle olan etkileşimini anlamak ve sinerjik uygulamalara yönelik çözümler geliştirmek kritik önem taşımaktadır. Bu doğrultuda, sektörler arasındaki sinerjik yaklaşımlara yönelik olası sınırlamalar ve çözümler konusunda geri bildirim/veri sağlamak üzere etkinliğe sektör temsilcilerinin, politika yapıcılarının, siyasi paydaşların, araştırmacıların ve akademisyenlerin katılımı beklenmektedir.

Deniz ürünleri sektöründe çalışmalar gerçekleştiren ilgili paydaşları, akademisyenleri ve özel sektör temsilcileri aramızdan görmekten mutluluk duyarız. Katılım talep formunu tamamladıktan sonra nihai katılım durumu e-posta aracılığı ile iletilecektir. Kayıtların en son 20 Aralık 2023 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

KAYIT OL

Etkinlik Gündemi

Etkinlik Arka Plan Görseli

Tarih: 27 Aralık 2023

Süre: 14:00-17:00

Format: Çevirimiçi

Dil: Türkçe