TITLE INVESTIGATOR YEAR TYPE STATUS
Ulusal Deniz Olcum, Izleme ve Arastirma Programi Marmara Denizi Alt Projesi Prof.Dr. Umit UNLUATA 1991/1993 NP ENDED
Iyonlastirici Isinlarin Atik Sularin Aritilmasina Uygulanmasi Prof.Dr.Turgut I.BALKAS 1979/1979 NP ENDED
Akkuyu Korfezi Batimetrisi ve Deniz Tabani Sediment Dagilimi (Icel) Son Rapor (J5 ve J6). Prof.Dr.Teoman NORMAN 1979/1979 NP ENDED
Akkuyu Nukleer Santrali Kimyasal Osinografi Calismasi Prof.Dr.Teoman NORMAN 1979/1980 NP ENDED
Akkuyu Nukleer Santrali Fiziksel Osinografi Calismasi Prof.Dr.Teoman NORMAN 1976/1977 NP ENDED
Akkuyu Nukleer Santrali Tsunami Calismasi Prof.Dr.Teoman NORMAN 1977/1978 NP ENDED
Akkuyu Nukleer Santrali Yankilasim Calismasi Prof.Dr.Teoman NORMAN 1977/1979 NP ENDED
Akkuyu Nuclear Power Plant Meso-Scale Oceanographic Studies. Part II: Results and Interpretation Prof.Dr.Teoman NORMAN 1979/1980 NP ENDED
Erdemli-Icel Bolgesi Balikciligi Gelistirme Projesi Prof.Dr.Ferit BINGEL 1980/1981 NP ENDED
Dogu Akdeniz'de Kiyi Balikciligi Av Alanlarinda Kantitatif Balikcilik, Ortasu Trol Balikciligi Olanaklari ve Yeni Av Alanlarinin Arastirilmasi Prof.Dr.Ferit BINGEL 1981/1983 IP ENDED
SEKA Tasucu Isletmesi Osinografik ve Atmosferik Calismalari A-III fazi Prof.Dr.Emin OZSOY 1982/1987 NP ENDED
Tasucu Paper Plant Oceanographic and Atmospheric Studies (Pre-operational Phase (A-I) Prof.Dr.Emin OZSOY 1981/1984 NP ENDED
SEKA Akdeniz Muessesesi Tasucu Kraft Selulozu Kraft Kagidi ve Kereste Tesisleri'nin Enerji ve Soda Geri Kazanma Uniteleri Baca Gazlarinin ve Fabrika Atik Sularinin Emisyon Standartlarina Uygunlugu ve Alici Ortama Etkisinin Belirlenmesi Calismalari Prof.Dr. Emin OZSOY 1987/1988 NP ENDED
SEKA Tasucu Isletmesi Osinografik ve Atmosferik Calismalarinin Isletme Sonrasi - 1983/1985 NP ENDED
Anamur Kanalizasyon Desarji Osinografi Calismalari - 1984/1985 NP ENDED
Akdeniz Eylem Plani II Asama (MED-POL II) Uzun Sureli Izleme Programi 1984 Yil Sonu Proje Kesin Raporu - 1984/1984 NP ENDED
Akdeniz Eylem Plani II. Asama Uzun Sureli Izleme Programi (MED-POL II) Final Raporu. - 1985/1986 NP ENDED
Istanbul Uskudar-Kabatas Kanalizasyon Desarj Sistemi Osinografi Calismasi. Kisim II. Jeolojik ve Jeofizik Calisma Doc.Dr. Sayed N. ALAVI 1985/1985 NP ENDED
Akdeniz Eylem Plani II. Asama Uzun Sureli Izleme Programi (MED-POL II) Final Raporu Raporun Kapsadigi Donem Nisan - Aralik 1986 - 1986/1986 NP ENDED
Istanbul Atiksu Desarj Projesi Kapsaminda Istanbul Bogazi Kuzey Girisi ve Cevresi Osinografik Arastirmalari Prof.Dr. Mohammed A. LATIF 1986/1989 NP ENDED
Akdeniz Eylem Plani II. Asama uzun Sureli Izleme Programi (MED-POL II) 1988-89 Yili Final Raporu Prof.Dr. Ilkay SALIHOGLU 1987/1989 NP ENDED
MED-POL. II. Donem Ulusal Uzun Sureli Deniz Kirliligi Olcum ve Izleme projesi. 1990 Yili Final Raporu Prof.Dr. Ilkay SALIHOGLU 1990/1990 NP ENDED
Akdeniz Gubre Sanayii A.S. nin Mersin Tesisleri Onunde Iskele Yapim Projesi ile Ilgili Deniz Jeolojisi ve Jeofizigi Prof.Dr.Mustafa ERGIN 1989/1989 NP ENDED
SEKA Akdeniz Muessesesi Tasucu Kraft Selulozu, Kraft Kagidi ve Kereste Fabrikalari Tesislerinin Gaz ve Kati Atiklari ile Atiksularinin Karakterizasyonu, Atiksu Aritma Sisteminin Izlenmesi, Alinacak Onlemlerin ve Alici Ortama Etkilerinin Belirlenmesi Prof.Dr.Semal YEMENICIOGLU 1991/1991 NP ENDED
SEKA Akdeniz Muessesesi Osinografik, Baca Gazi ve Atiksu Tanimlama ve ?zleme Calismalari Prof.Dr.Semal YEMENICIOGLU 1991/1993 NP ENDED
Mersin Korfezi, Deniz Desarji ile ilgili Osinografik Calismalar. Fiziksel Osinografi ve Kimyasal Osinografi Prof.Dr. Mohammed A. LATIF 1992/1992 NP ENDED
Kiska Insaat Taahhudu Isleri A. S.' nin Dogu Karadeniz Kiyi Onlerindeki Deniz Desarjlari Projesi ile Ilgili Batimetrik ve Jeolojik Calismalari. Prof.Dr.Mustafa ERGIN 1992/1992 NP ENDED
SEKA Akdeniz Muessesesi Tasucu Kraft Selulozu, Kraft Kagidi ve Kereste Fabrikalari Tesislerinin Baca Gazlari ile Kati Atiklari ve Atiksularinin Karakterizasyonu, Aritim, Yoketme ve Desarj Sisteminin Izlenmesi, Alinacak Onlemler ile Alici Ortamlara Etkiler Prof.Dr.Suleyman TUGRUL 1995/1996 NP ENDED
MED-POL II. Donem Uzun Sureli Deniz Kirliligi Olcum ve Izleme Projesi, Akdeniz Kesimi 1995 Yili Final Raporu Prof.Dr. Ilkay SALIHOGLU 1995/1995 NP ENDED
SEKA Akdeniz Muessesesi Tasucu Kraft Selulozu, Kraft Kagidi ve Kereste Fabrikalari Tesislerinin Baca Gazlari ile Kati Atiklari ve Atiksularinin Karakterizasyonu, Aritim, Yoketme ve Desarj Sisteminin Izlenmesi, Alinacak Onlemler ile Alici Ortamlara Etkiler Prof.Dr.Suleyman TUGRUL 1996/1997 NP ENDED
SEKA Akdeniz Muessesesi Tasucu Kraft Selulozu, Kraft Kagidi ve Kereste Fabrikalari Tesislerinin Baca Gazlari ile Kati Atiklari ve Atiksularinin Karakterizasyonu, Aritim, Yoketme ve Desarj Sisteminin Izlenmesi, Alinacak Onlemler ile Alici Ortamlara Etkiler Prof.Dr.Semal YEMENICIOGLU 1997/1998 NP ENDED
SEKA Akdeniz Isletmesi Tasucu Kraft Selulozu, Kraft Kagidi ve Kereste Fabrikalari Tesisleri'nin Baca Gazlari ile Kati Atiklari ve Atiksularinin Karakterizasyonu, Aritim, Yoketme ve Desarj Sistemlerinin Izlenmesi, Alinacak Onlemler Ile Alici Ortamlara Etki Prof.Dr.Suleyman TUGRUL 1998/1999 NP ENDED
Soda Sanayi Anonim Sirketi Mersin Tesisleri Derin Deniz Desarji Projesi Kiyi Otesi Jeofiziksel Arastirmalar Prof.Dr.Mahmut OKYAR 1999/1999 NP ENDED
Denizlerimizde Uretkenlik ve Mikrobiyolojik Cevrimi Prof.Dr. Umit UNLUATA 1997/1997 NP ENDED
Ulusal Deniz Olcme ve Izleme Programi Atmosferik Kirleticilerin Tasinimi ( Kuzeydogu Akdeniz) 1992 yılı kesin raporu Prof.Dr. Cemal CAYDAM 1991/1991 NP ENDED
Ulusal Deniz Olcme, Izleme ve Arastirma Programi Dogu Karadeniz Alt Projesi Prof.Dr. Umit UNLUATA 1992/1993 NP ENDED
Ulusal Deniz Olcme, Izleme ve Arastirma Programi Akdeniz Alt Projesi Prof.Dr.Ilkay SALIHOGLU 1993/1995 NP ENDED
Ulusal Deniz Olcme, Izleme ve Arastirma Programi Atmosferik Kirleticilerin Tasinimi Prof.Dr.Cemal SAYDAM 1993/1995 NP ENDED
Orta ve Dogu Karadeniz'de Agir Metal Kirliliginin Karasal Kaynaklarinin Belirlenmesi Prof.Dr.Mustafa Unsal 1993/1994 NP ENDED
Ulusal Deniz Olcme, Izleme ve Arastirma Programi Akdeniz Alt Projesi Prof.Dr.Ilkay SALIHOGLU 1992/1993 NP ENDED
Bati Karadeniz'de Ekonomik Onemi Olan Bazi Deniz Urunlerinde Agir Metallerin Belirlenmesi Prof. Dr. Mustafa UNSAL 1992/1993 NP ENDED
Ulusal Deniz Olcme, Izleme ve Arastirma Programi Akdeniz Alt Projesi 1991 donemi Prof.Dr.Ilkay SALIHOGLU 1991/1991 NP ENDED
Ulusal Deniz Olcme ve Izleme Programi Akdeniz Alt Projesi Prof.Dr. Umit UNLUATA 1986/1990 NP ENDED
Karadeniz Stok Tespiti Projesi Balikcilik Arastirmalari Prof.Dr. Umit UNLUATA 1988/1995 NP ENDED
Ulusal Deniz Olcum, Izleme ve Arastirma Programi Dogu Karadeniz Alt Projesi Prof.Dr. Umit UNLUATA 1991/1991 NP ENDED
Ulusal Deniz Olcme, Izleme ve Arastirma ProgramiMarmara Denizi Alt Projesi. Marmara Denizi'nin Osinografisi Cilt II: Kimyasal Osinografi Prof.Dr. Umit UNLUATA 1988/1989 NP ENDED
Ulusal Deniz Olcme, Izleme ve Arastirma Programi Dogu Karadeniz Alt Projesi Prof.Dr. Umit UNLUATA 1988/1989 NP ENDED
Ulusal Deniz Olcme, Izleme ve Arastirma Programi Dogu Karadeniz Alt Projesi Prof.Dr. Umit UNLUATA 1989/1990 NP ENDED
Ulusal Deniz Olcme, Izleme ve Arastirma Programi Akdeniz Alt Projesi Prof.Dr. Ilkay SALIHOGLU 1989/1990 NP ENDED
Ulusal Deniz Olcme, Izleme ve Arastirma Programi Marmara Denizi Alt Projesi Prof.Dr. Umit UNLUATA 1992/1993 NP ENDED
Ulusal Deniz Olcme, Izleme ve Arastirma Programi Akdeniz Alt Projesi. Kuzey Levant Denizi'nin Osinografisi Fiziksel Osinografi Bulgulari Prof.Dr.Emin OZSOY 1987/1989 NP ENDED
Ulusal Deniz Olcme, Izleme ve Arastirma Programi Akdeniz Alt Projesi. Kuzey Levant Denizi'nin Kimyasal Osinografisi Prof.Dr. Ilkay SALIHOGLU 1986/1986 NP ENDED
Ulusal Deniz Olcme, Izleme ve Arastirma Programi Dogu Karadeniz Alt Projesi Prof.Dr. Umit UNLUATA 1990/1991 NP ENDED
Ulusal Deniz Olcme, Izleme ve Arastirma Programi Marmara Denizi Alt Projesi Prof.Dr. Umit UNLUATA 1990/1990 NP ENDED
Ulusal Deniz Olcme, Izleme ve Arastirma Programi Akdeniz Alt Projesi Prof.Dr. Umit UNLUATA 1990/1990 NP ENDED
Katran Yumrularinin Gaz Kromatografisi/Kutle Spektrometresi Yontemi ile Tanimlanmasi Prof.Dr.Turgut I. BALKAS 1980/1981 NP ENDED
Akarsu Girdilerinin Denizdeki Etki Alanlarinin Uydu Verileri ile Saptanmasi Y.Doc.Dr.Vedat EDIGER 1994/1996 NP ENDED
Poliaromatik Hidrocarbonlarin Baliklardaki Kansorejen Etkisi ve Buna Bagli Olarak DNA'da Olusan Aromatik DNA eklemeleri Prof. Dr. Mustafa UNSAL 1994/1996 NP ENDED
Karadeniz Sapropelleri Kimyasal Yapilarinin Arastirilmasi Prof.Dr. Ilkay SALIHOGLU 1992/1998 NP ENDED
Karadeniz Stok Tesbiti Projesi Balikcilik Arastirmalari Prof.Dr. Umit UNLUATA 1995/1996 NP ENDED
Bati Karadeniz'de Agir Metal Kirliliginin Karasal Kaynaklarinin Belirlenmesi Prof. Dr. Mustafa UNSAL 1995/1996 NP ENDED
Ulusal Deniz Jeolojisi ve Jeofizigi Arastirma Programi- Goksu Deltasinin Kuvaterner Jeolojisinin Sismik Yontemlerle Incelenmesi Alt Projesi Prof.Dr. Mahmut OKYAR 1996/1997 NP ENDED
Ulusal Deniz Olcum, Izleme ve Arastirma Programi: Atmosferik Kirleticilerin Tasinimi ve Kaynaklarinin Belirlenmesi, 1995 yılı nihai raporu Prof.Dr. Ilkay SALIHOGLU 1996/1996 NP ENDED
Ulusal Deniz Arastirmalari Programi, Kilikya- Adana Havzasi Kita Sahanligi Gec Kuvaterner Cokellerinin Arastirilmasi Y.Doc.Dr.Vedat EDIGER 1997/1998 NP ENDED
Ulusal Deniz Olcum, Izleme ve Arastirma Programi Akdeniz Alt Projesi Prof.Dr.Ilkay SALIHOGLU 1996/1996 NP ENDED
Dogu Akdeniz'de Kiyi Balikciligi Av Alanlarinda, Sayisal Balikcilik Projesi Prof.Dr.Ferit BINGEL 1987/1987 NP ENDED
Gama Endustri Tesisleri Imalat ve Montaj A.S.'nin Kargipinari Onlerinde Iskele Yapim Projesi ile Ilgili Deniz Jeolojisi ve Jeofizigi Calismalari Y. Doc.Dr.Vedat EDIGER 1994/1994 NP ENDED
Iskenderun Coal Fired Power Station. Identification of Benthic Infauna Doc.Dr.Ali Cemal GUCU 1999/1999 NP ENDED
Iskenderun Coal Fired Power Station. Identification of Marine Fauna and Flora and Turtle Nesting Assessement Doc.Dr.Ali Cemal GUCU 1999/1999 NP ENDED
Istanbul Kanalizasyon Projesi, Kabatas-Uskudar Deniz Desarji Osinografi Calismalari - 1985/1985 NP ENDED
Manavgat River Water Supply Project. Analysis of Wind and Wave Data Prof.Dr. Mohammed A. LATIF 1996/1996 NP ENDED
Manavgat Water Supply Project. Identification of Marine Fauna and Flora and Water Quality Investigations Prof.Dr. Ferit BINGEL -/1995 NP ENDED
Offshore Geophysical and Geotechnical Survey for the Manavgat Water Supply Project. (Manavgat Cayi Su Temin Projesi Icin Kiyi Otesi Deniz Jeofizigi ve Jeoteknigi Calismalari Projesi Y.Doc.Dr. Vedat EDIGER, Y.Doc.Dr. Mahmut OKYAR -/1995 NP ENDED
MED-POL Calismalari Iceriginde Akdeniz-Marmara Denizinin Kirlenme Acisindan Etkilesimi On Calismasi. Sonuc Raporu. I. Asamasi - -/1984 NP ENDED
MED-POL. II. Donem Ulusal Uzun Sureli Deniz Kirliligi Olcum ve Izleme Projesi, Akdeniz Kesimi, 1991 Yili Final Raporu - -/1991 NP ENDED
MED-POL. 2. Donem Ulusal Uzun Sureli Deniz Kirliligi Olcum ve Izleme Projesi- 1997 Yili I. Final Raporu - -/1997 NP ENDED
MED-POL FAZ III. Ege Denizi ve Kuzeydogu Akdeniz Kiyi Alanlarinda Uzun Sureli Biyolojik Izleme, Degisim Izleme ve Uyum Izleme Programi. 1998 Final Raporu. - -/1998 NP ENDED
Monitoring Via Direct Measurements of the Modes of Mixing and Transport of Wastewater Discharges into the Bosphorus Underflow; Hydrography, Sea-Level, Current and Flux Measurements in the Bosphorus Strait, and Acoustical, Chemical and Rhodamine-B Dye Trac Prof.Dr.Emin OZSOY 1992/1994 NP ENDED
The Bathymetry of the Golden Horn - -/1985 NP ENDED
Ulusal Deniz Olcum, Izleme ve Arastirma Programi: Orta ve Dogu Karadeniz'de Ekonomik Onemi Olan Bazi Deniz Organizmalarinda Agir Metallerin Belirlenmesi Alt Projesi Prof. Dr. Mustafa UNSAL 1991/1991 NP ENDED
Ulusal Deniz Olcme ve Izleme Programi Karadeniz Alt Projesi 1986-1990 Donemi Karadeniz Osinografik Saha Bulgulari Degerlendirme Raporu Prof.Dr.Emin OZSOY 1985/1986 NP ENDED
Ulusal GEF Cevre Koruma ve Yontemi Deniz Kesimi Projesi - 1985/1985 NP ENDED
Erdemli (Icel) ve Cevresinde Bulunan Cesitli Deniz Urunlerindeki Toplam Civa ile Organik Civa Miktarlarinin Tayini Prof.Dr. Ilkay SALIHOGLU 1977/1980 NP ENDED
Karadeniz' de Birincil Uretimi Pompalayan Cyanobakterium Synechococcus' Un Su Kolonundaki Dagilimini Etkileyen Fiziko-Kimyasal Etmenlerin Arastirilmasi Y. Doc. Dr. Zahit UYSAL 1996/1997 NP ENDED
Kuzeybati Levant Denizi (Rodos-Finike-Kibris Ucgeni) Ekosistem Dinamigi: Biyojeokimyasal Donusumler, Sistem Modellenmesi ve Beslenme Agi Etkilesimleri Prof.Dr. Ilkay SALIHOGLU 1997/1999 NP ENDED
Karadeniz, Marmara Denizi, Ege Denizi ve Akdenizin'in Alt Beslenme Basamaklarinin Dinamigi: Biyojeokimyasal Donusumler ve Ekosistem Modellemesi Prof.Dr. Ilkay SALIHOGLU 1999/2000 NP ENDED
Mersin Adalari Bentik Fauna ve Florasinin Tanimlanmasi, Bu Adalarin Ekolojisi Uzerindeki Tehlikelerin Belirlenmesi ve Korunmalarina Yonelik Onerilerin Hazirlanmasi Doc. Dr. Ali Cemal GUCU 1996/1998 NP ENDED
Karadeniz' de Yasayan Mnemiopsis'in Solunum Yoluyla Harcadigi Enerji Miktarinin Belirlenmesi Y. Doc. Ahmet Erkan KIDEYS 1995/1996 NP ENDED
Ulusal Deniz Olcme, Izleme ve Arastirma Programi Akdeniz Alt Projesi; Nisan 1993-Nisan 1995 Donemi Prof. Dr. Ilkay SALIHOGLU 1993/1995 NP ENDED
Ulusal Deniz Olcme ve Izleme Programi Bati Karadeniz Alt Projesi ve Orta Karadeniz Alt Projesi, Cilt I: Fiziksel Osinografi Prof. Dr. Temel OGUZ 1986/1989 NP ENDED
Ulusal Deniz Olcme ve Izleme Programi Akdeniz Alt Projesi; Kuzey Levant Denizi'nin Osinografisi Cilt I: Fiziksel Osinografi Prof.Dr. Emin OZSOY 1985/1987 NP ENDED
Kalayin Kuzeydogu Akdeniz'deki Biyolojik ve Kimyasal Dagilimi Doc.Dr.Ilkay SALIHOGLU 1982/1984 NP ENDED
Ulusal Deniz Olcme ve Izleme Programi Kalibrasyon (II) Projesi 1990 Donemi Kesin Raporu Prof.Dr. Ilkay SALIHOGLU 1986/1991 NP ENDED
Ulusal Deniz Olcme ve Izleme Programi Atmosferik Kirleticilerin Tasinimi 1991 Yili Kesin Raporu Prof.Dr.A. Cemal SAYDAM 1991/1991 NP ENDED
Ulusal Deniz Olcme Arastirma Programi, Atmosferik Kirleticilerin Tasinimi ve Kaynaklarinin Belirlenmesi 1993-1996 Yili Nihai Raporu Prof.Dr.Ilkay SALIHOGLU 1993/1995 NP ENDED
Ulusal Deniz Olcme Arastirma Programi; Atmosferik Kirleticilerin Tasinimi ve Kaynaklarinin Belirlenmesi, 1996 Yili Nihai Raporu Prof.Dr. Ilkay SALIHOGLU 1995/1995 NP ENDED
Kuzeydogu Akdeniz'deki Ekonomik Onemi Olan Bazi Baliklarda Agir Metal Miktarlari Doc.Dr.Semal YEMENICIOGLU 1998/1999 NP ENDED
Ulusal Deniz Olcme ve Izleme Programi Orta Karadeniz Alt Projesi Orta Karadeniz'in Osinografisi, Cilt II: Kimyasal Osinografi Prof.Dr.A.Cemal SAYDAM 1987/1987 NP ENDED
Karadeniz' de Yasayan Mnemiopsis' in Solunum Yoluyla Harcadigi Enerji Miktarinin Belirlenmesi Y.Doc.Ahmet Erkan KIDEYS 1996/1996 NP ENDED
Poliaromatik Hidrokarbonlarin ( PAH ) Baliklardaki Kanserojen Etkisi ve Buna Bagli Olarak DNA' Da Olusan Aromatik DNA-Eklemleri Prof.Dr.Mustafa UNSAL 1994/1996 NP ENDED
Kirleticilerin Kefal Baligi (Mugil cephalus)'un Karacigerindeki DNA Uzerine Etkileri Prof.Dr.Alec F. GAINES 1995/1997 NP ENDED
Cevresel Faktorlerin Deniz Kaplumbagalari Uzerindeki Etkisi Prof.Dr. Ilkay SALIHOGLU 1995/1996 NP ENDED
Ulusal Deniz Jeolojisi ve Jeofizigi Arastirma Programi: Goksu Deltasi' nin Kuvaterner Jeolojisinin Sismik Yontemlerle Incelenmesi Alt Projesi Doc.Dr.Mahmut OKYAR 1996/1997 NP ENDED
Karadeniz'de Agir Metal Kirliligi Prof.Dr.Mustafa UNSAL 1996/1996 NP ENDED
Deniz Ekosistem ve Iklim Arastirmalari Merkezi (DEKOSIM) Sistem, Ongoru ve Hizmet Gelistirme Projesi Prof. Dr. Ahmet ERKAN KIDEYS 2011/2016 NP ACTIVE
Ulusal Balikcilik Veri Toplama Programi Icin Karadeniz'de Hamsi Stoklarinin Akustik Yontem ile Belirlenmesi ve Surekli İzleme Modelinin olusturulmasi Doc Dr. Ali Cemal GUCU 2011/2015 NP ENDED
Deniz Dip Tarama Uygulamalari ve Tarama Malzemesinin Cevresel Yonetimi Prof. Dr. Suleyman TUGRUL 2013/2016 NP ACTIVE
Bolgesel Yonetim Planlarinin Akdeniz'e Ozgu Gelistirilecek Gostergeler ile Denizel Cevre Hedeflerinin Belirlenmesi Y. Doc. Dr. Baris SALIHOGLU 2013/2016 NP ENDED
Dogu Akdeniz'deki Atmosferik Parcaciklarin, Kuru ve Yas Cokellerin Kimyasal Karakterinin Belirlenmesi ve Turlestirilmesi: Mense, Kaynak Bolgeler, Biyo-kullanilabilirlik ve Atmosferik Girdilerin Denizsel Uretime Etkisi Y. Doc. Dr. Mustafa KOCAK 2013/2016 NP ACTIVE
Yuksek enerji cevre dinamigi: Turk bogazlar sisteminde surecler-TURBO Prof. Dr. Emin OZSOY 2012/2015 NP ENDED
Turkiye Denizlerinde Ekosisteme Dayali Balikcilik Yonetimi Seceneklerinin Gelistirilmesi Y. Doc. Dr. Baris SALIHOGLU 2014/2016 NP ACTIVE
Dogu Akdeniz'de mevcut farkli ekosistemlerin - upwelling bolgeleri, acik deniz ve kita sahanligi sulari - dinamikleri, bakteriyel ve birincil uretim potansiyelleri, ust trofik seviyelere yansimalari Prof. Dr. Zahit UYSAL 2011/2014 NP ENDED
Istanbul Bogazinda Yuksek Reynolds Sayilarinda Turbulansli Karisim Prof. Dr. Emin OZSOY 2011/2014 NP ENDED
Mersin Cocuk Universitesi; Denizimi Taniyorum ve Koruyorum II Prof. Dr. Ahmet Erkan KIDEYS 2013/2013 NP ENDED
Dogu Akdeniz Kiyisal Alanlarda Deniz Asidifikasyonun Pelajik Besin Zinciri Uzerine Etkileri Y. Doc. Dr. Bettina FACH SALIHOGLU 2011/2013 NP ENDED
Kuzeydogu Akdeniz Fok (Monachus monachus) Populasyonu Yasamsallik Analizi Doc Dr. Ali Cemal GUCU 2012/2012 NP ENDED
Mersin Cocuk Universitesi; Denizimi Taniyorum ve Koruyorum I Prof. Dr. Ahmet Erkan KIDEYS Aras. Gor. Ayse GAZIHAN AKOGLU 2012/2012 NP ENDED
Su Kolonunun Oksijenli-Oksijensiz Arayuzey Tabakasindaki Fosfat ve Nitrat Dongulerinin Modellemesi Y. Doc. Dr. Bettina FACH SALIHOGLU 2009/2012 NP ENDED
Iklim Degisimlerinin Karadeniz ve Ege Denizi Ekosistemi ve Dinamigine Etkileri Y. Doc. Dr. Baris SALIHOGLU 2009/2011 NP ENDED
Kuzeydogu Akdeniz Kucuk Pelajik Balik Stoklarindaki Degisimlerin Arastirilmasi Doc. Dr. Ali Cemal GUCU 2008/2011 NP ENDED
Turkiye Kiyilarinda Kentsel Atiksu Yonetimi, Sicak Nokta ve Hassas Alanlarin Yeniden Tanimlanmasi, Atik Ozumseme Kapasitelerinin Izleme Modelleme Yontemleriyle Belirlenmesi ve Surdurulebilir Kentsel Atiksu Yatirim Planlarinin Gelistirilmesi Prof. Dr. Suleyman TUGRUL 2008/2011 NP ENDED
Antalya-Ucadalar Akdeniz Foku Habitat Arastirmasi Doc. Dr. Ali Cemal GUCU 2008/2008 NP ENDED
Kuzey Kibris Turk Cumhuriyeti sahili Akdeniz foklarinin ve Anadolu kiyisindaki koloni ile iliskilerinin arastirmasi Doc. Dr. Ali Cemal GUCU 2006/2007 NP ENDED
Dogu Akdeniz Bolgesindeki Aerosollerin Onemi Prof. Dr. Nilgun N. KUBILAY 2006/2009 NP ENDED
Meteoroloji/Osinografi Mukemmeliyet Agi (MOMA) Pilot Projesi: Uydu ve Yer Gozlem, Veri Asimilasyonu, Ongoru, Erken Uyari Sistemleri ve Kullanici Hizmetleri'nin Gelistirilmesi Prof. Dr. Emin OZSOY 2006/2008 NP ENDED
Karadenizde Ekonomik Oneme Sahip Deniz Salyangozunun (Rapana thomasiana) Optimum Avciligi icin Uygun Av Araci Gelistirilmesi ve Temel Biyolojik Ozelliklerinin Belirlenmesi Doc. Dr. Erhan MUTLU Prof. Dr. Ahmet Erkan KIDEYS 2006/2007 NP ENDED
Kuresel iklim degisimlerinin Turkiye'deki gol ekosistemlerine etkileri Prof. Dr. Temel OGUZ 2005/2007 NP ENDED
Olu/Canli Kopepod Oranlari: Mersin Korfezinde Mevsimlik Degisimleri Doc. Dr.Sengul BESIKTEPE 2005/2007 NP ENDED
Investigations on the reasons of absence of Posidonia oceanica meadows in Levant Sea (Eastern Mediterranean) Aras. Gor. Billur CELEBI 2005/2006 NP ENDED
Karadeniz Ekosisteminin Mevcut Durumunun ve Gelecekteki Olasi Davranis Bicimlerinin Saptanmasi Prof. Dr. Temel OGUZ 2005/2008 NP ENDED
Kuzeydogu Akdeniz ve Ege Denizi ve Kiyi Alanlarinda Uzun Sureli Biyolojik Izleme; Degisim ve Uyum Izleme; Mersin Korfezi Otrofikasyon Izleme Programi. 2007 yili Bilimsel Olcum ve Arastirma Projesi Prof. Dr. Suleyman TUGRUL 2007/2008 NP ENDED
Kilikya Baseni Kiyisal Ekosisteminde Dolasim,Tasinim ve Otrofikasyon Arastirmalari Baslikli Arastirma Projesi Prof. Dr. Zahit UYSAL 2005/2008 NP ENDED
Karadeniz'de Potansiyel Zararli Diatom Pseudo-Nitzschia seriata'nin Toksisitesi ve Ekolojik Etkileri Y. Doc. Dr. Sengul BESIKTEPE 2005/2007 NP ENDED
Zooplankton Arastirma Laboratuvarinin Altyapisini Iyilestirmek ve Isler Halde Tutarak Bilimsel ve Teknik Gucu Arttirmak Doc. Dr. Sengul BESIKTEPE 2005/2007 NP ENDED
Istanbul Bogazinin Hidrodinamik Davranisi ve Komsu Denizlerle Etkilesimi: Gozlem ve Model Teknolojisinin Gelistirilmesi Prof. Dr. Emin OZSOY 2005/2007 NP ENDED
Calanus genusu Kopepotlarinin Denizi Istila Basarisinin Temel Faktoru Olan Tuzluluk Toleransi Prof. Dr. Ahmet Erkan KIDEYS 2005/2007 NP ENDED
Karatas-Osmaniye Fay Zonunun Denize Uzaniminin Sismik Yontemlerle Arastirilmasi Doc. Dr. Mahmut OKYAR 2005/2006 NP ENDED
Kizilliman Deniz Koruma Alani Ekosisteminin Uzerindeki Degisen Etkilerin ve Degisimlere Ekosistemin Verdigi Tepkilerin Incelenmesi Doc. Dr. Ali Cemal GUCU 2004/2006 NP ENDED
Ulusal Deniz Olcum, Izleme ve Arastirma Programi Marmara Denizi Alt Projesi Prof.Dr. Umit UNLUATA 1991/1993 NP ENDED
Mugla Kiyilarinda Koylari Etkilemiyecek Deniz Baligi Yetistirme Alanlarinin Tespiti Prof. Dr. Ferit BINGEL 2003/2005 NP ENDED
Kuzeydogu Akdeniz ve Ege Denizi ve Kiyi Alanlarinda Uzun Sureli Biyolojik Izleme; Degisim ve Uyum Izleme; Mersin Korfezi Otrofikasyon Izleme Programi. 2006 yili Bilimsel Olcum ve Arastirma Projesi Prof. Dr. Suleyman TUGRUL 2005/2009 NP ENDED
ODTU Deniz Bilimleri Enstitusu Yerleskesi Kiyilarinin Deniz Kaplumbagalari Acisindan Ekolojik Ozelliklerinin Belirlenmesi

Prof. Dr. Ahmet Erkan KIDEYS 2012/2012 NP ENDED
Mersin Korfezinde (Kuzey Dogu Akdeniz) Sinirlayici Besin Elementi Deneyleri, Birincil ve Bakteriyel Uretim Uzerine Olasi Etkilerinin Belirlenmesi Prof. Dr. Zahit UYSAL 2011/2011 NP ENDED
Mersin Korfezinde (Kuzeydogu Akdeniz) Birincil Uretim Miktarlarinin Mevsimsel Degisimleri Prof. Dr. Zahit UYSAL 2009/2010 NP ENDED
Erdemli- Mersin Balikcilik Alanlarinda (Kuzeydogu Akdeniz) Demersal Balik Stoklarindaki Degisimlerin Izlenmesi Doc. Dr. Ali Cemal GUCU 2008/2008 NP ENDED
Kuzeydogu Akdeniz Demersal Balik Stoklarindaki Degisimlerinin Izlenmesi Doc. Dr. Ali Cemal GUCU 2007/2007 NP ENDED
Anamur – Kibris (Korucam Burnu) Kita Sahanliklarinin Gec Kuvaterner Stratigrafisinin Arastirilmasi Doc .Dr Mahmut OKYAR 2006/2007 NP ENDED
Kuzeydogu Akdeniz'de Zooplankton Komunitesinin Mevsimlik Degisimi ve Diger Biyolojik ve Abiyotik Faktorlerle Etkilesimi Y. Doc. Dr. Sengul BESIKTEPE 2005/2006 NP ENDED
Oztas Peker Dogal Gaz Boru Hatti Projesi

Doc. Dr. Sukru T. BESIKTEPE 2006/2007 NP ENDED
Derin Deniz Desarji Proje Hazirlama Esaslari

Prof. Dr. Ahmet Erkan KIDEYS 2012/2012 NP ENDED
Antalya Korfezinin Osinografik ve Biyoloijik Ozellikleri Hakkinda Temel Calisma Raporu Prof. Dr. Ahmet Erkan KIDEYS 2012/2012 NP ENDED
Deniz ve Kiyi Sulari Kalite Durumlarinin Belirlenmesi ve Siniflandirilmasi Prof. Dr. Suleyman TUGRUL 2012/2013 NP ENDED
 ISDEMİR AS Batimetrik Harita Hazirlanmasi ve Osinografik Olcme Degerlendirme Projesi Doc. Dr. Sukru T. BESIKTEPE -/2007 NP ENDED
Mediterranean ocean forecasting system : toward environmental predictions Doc. Dr. Sukru BESIKTEPE 2003/2006 IP ENDED
Desertification in the aral sea region : a study of the natural and anthropogenic impacts Prof.Dr. Emin OZSOY 2000/2003 IP ENDED
Pan european network for oceanographic and marine data & information management Prof.Dr. Ilkay SALIHOGLU 2002/2005 IP ENDED
A Regional capacity uilding and Networking Programme to upgrade Monitoring and Forcasting activity in the Black Sea Prof. Dr. Ilkay SALIHOGLU/Doc. Dr. Sukru BESIKTEPE 2003/2006 IP ENDED
Mediterranean network to Access and upgrade the Monitorring and forecasting Activity in the region Prof. Dr. Ilkay SALIHOGLU/Doc. Dr. Sukru BESIKTEPE 2002/2005 IP ENDED
Implementation and networking of large-scale long-term marine biodiversity research in europe Doc Dr. Ahmet Erkan KIDEYS 2000/2002 IP ENDED
GRAND GOOS Regional Alliances Network Development Doc. Dr. Sukru BESIKTEPE 2004/2006 IP ENDED
Black Sea Scientific Network Prof. Dr. Ferit BINGEL 2005/2008 IP ENDED
Southern European Seas: Assessing and Modeling Ecosystems Changes Sustainable Development Prof.Dr. Emin OZSOY 2006/2011 IP ENDED
International Action for the Sustainability of the Mediterranean and the Black Sea Environment Prof.Dr. Emin OZSOY 2005/2006 IP ENDED
EuroGOOS-Sustained, Efficient Production of Required information Services Prof. Dr. Ferit BINGEL 2004/2007 IP ENDED
A Pan-European infrastructure for Ocean and Marine Data Management Prof. Dr. Ferit BINGEL 2006/2011 IP ENDED
Marine Environment and Security for the European Area Prof.Dr. Emin OZSOY 2004/2008 IP ENDED
A Supporting Program for Capacity Building in the Black Sea Region towards Operational Status of Oceanographic Services Doc Dr. Sukru BESIKTEPE/Prof. Dr. Temel OGUZ 2005/2008 IP ENDED
European Coastal Sea Operational Observing and Forecasting System Prof. Dr. Temel OGUZ 2007/2010 IP ENDED
Trophic controls in the Black Sea ecosystem, Climate Change Effects and Regime Shifts in the Black Sea Basin Prof. Dr. Temel OGUZ / Yrd. Doc. Dr. Bettina FACH SALIHOGLU 2007/2009 IP ENDED
Up-Grade Black Sea Scientific Network Prof. Dr. Ferit BINGEL 2009/2011 IP ENDED
Development and Pre-Operational Validation of Upgraded GMES Marine Core Services and Capabilities Prof.Dr. Emin OZSOY 2009/2012 IP ENDED
MegaCity-Zoom for the Environment Prof. Dr. Nilgun N. KUBILAY/Yrd. Doc. Dr. Baris SALIHOGLU 2008/2011 IP ENDED
Marine Ecosystem Evolution in a Changing Environment Y. Doc. Dr. Baris SALIHOGLU 2008/2013 IP ENDED
Europen Union Basin-scale Analysis, Synthesis and Integration Y. Doc. Dr. Baris SALIHOGLU 2010/2014 IP ENDED
Options for Delivering Ecosystem-Based Marine Management Y. Doc. Dr. Baris SALIHOGLU 2010/2014 IP ENDED
OPerational ECology: Ecosystem forecast products to enhance marine GMES applications Y. Doc. Dr. Baris SALIHOGLU 2012/2014 IP ENDED
Prototype Operational Continuity for the GMES Ocean Monitoring and Forecasting Service Prof.Dr. Emin OZSOY 2012/2014 IP ENDED
Towards COast to COast NETworks of marine protected areas (from the shore to the high and deep sea) coupled with sea-based wind energy potential Doc. Dr. Bettina FACH SALIHOGLU 2012/2016 IP ACTIVE
Towards an Alliance of European Research Fleets Doc. Dr. Ali Cemal GUCU 2009/2013 IP ENDED
Pan-European infrastructure for ocean and marine data management Prof. Dr. Ahmet Erkan KIDEYS 2011/2015 IP ENDED
Policy-oriented marine Environmental Research in the Southern EUropean Seas Prof. Dr. Ahmet Erkan KIDEYS 2012/2015 IP ENDED
MEditerranean Network for Automated high frequency monitoring of PHYtoplankton Prof. Dr. Zahit UYSAL 2013/2014 IP ENDED
Marine Environmental targets linked to Regional Management schemes based on Indicators Developed for the Mediterranean Doc. Dr. Baris SALIHOGLU 2013/2013 IP ACTIVE
The European Topic Centre on Water Prof. Dr. Temel OGUZ / Prof. Dr. Ferit BINGEL 2006/2009 IP ENDED
Assessment of environmental and climate change impacts on sustainable utilization of Black Sea marine resources Prof. Dr. Temel OGUZ 2006/2008 IP ENDED
Multi-disciplinary analysis of the Caspian Sea ecosystem Prof.Dr. Emin OZSOY 2005/2008 IP ENDED
Sub-regional Surveys for the Assessment of Contamination Level of Aegean and Mediterranean Coastal Waters of Turkey Using Caged Mussels Existing in Turkish Coasts Prof.Dr. Semal YEMENICIOGLU 2011/2012 IP ENDED
Supporting Mediterranean Monk Seal Friendly Traditional Fishing in Samandağ (Hatay) Doc. Dr. Ali Cemal GUCU 2007/2008 IP ENDED
The toxicity and ecological impacts of diatom Pseudo-nitschia on the copepod species in the Black Sea Y. Doc. Dr. Sengul BESIKTEPE 2005/2007 IP ENDED
Grazing, growth and production of Calanus euxinus in the Black Sea Y. Doc. Dr. Sengul BESIKTEPE 2002/2003 IP ENDED
Updated interdisciplinary Black Sea database on a basis of recent international projects/cruises Doc. Dr. Sukru BESIKTEPE 2004/2005 IP ENDED
The evaluation of the impact of the atmospheric inputs of trace metals to the Eastern Mediterranean Doc.Dr. Nilgun KUBILAY 2002/2003 IP ENDED
Black Sea Ecosystem Processes and Forecasting / Operational Database Management System Prof. Dr. Ilkay SALIHOGLU 1998/2002 IP ENDED
Modeling Physical- Biogeochemical Interactions in teh Black Sea Pelagic Ecosystem Prof. Dr. Temel OGUZ 1999/2000 IP ENDED
Development of the MED POL Phase III data base Prof. Dr. Ilkay SALIHOGLU/Doc. Dr. Sukru BESIKTEPE 2002/2003 IP ENDED
Black Sea Global Ocean Observing System Prof. Dr. Ilkay SALIHOGLU 2003/2005 IP ENDED
Understanding hydrological and chemical cycles in the Mediterranean and Black Sea regions: Budgets, variability and change in fluxes Prof.Dr. Emin OZSOY -/- IP ENDED
UNOPS (United Nations Office for Project Services) Operational planning for the Autumn 2004 research cruise Doc. Dr. Sukru BESIKTEPE 2004/2004 IP ENDED
Batik Gemilerin Cevresel Acidan Incelenmesi Final Raporu Prof. Dr. Ahmet Erkan KIDEYS 2015/2015 NP ENDED
Türkiye Akdeniz Sahillerinde Mikro-plastik Kompozisyonu ve Miktarının Belirlenmesi; Mikroplastiklerin Deniz Urunlerinde Olası Biyolojik Birikimi Prof. Dr. Ahmet Erkan Kideys 2015/2018 NP ACTIVE
Sea Basin Checkpoints Prof. Dr. Ahmet Erkan KIDEYS 2015/2018 IP ACTIVE
Karadeniz Zooplanktonunda Hizli Tür Tayini Icin Bir Yontem Prof. Dr. Ahmet Erkan KIDEYS 2013/2016 NP ENDED
Denizimi Taniyorum Ve Koruyorum 4 Ogr. Gor. Arife ZENGINER YILMAZ 2015/2016 NP ACTIVE
Transfer of Atmospheric Contaminants to the Mediterranean Sea Y. Doc. Dr. Mustafa KOCAK 2014/2015 IP ENDED
Intelligent Oceanographically‐Based Short‐Term Fishery Forecasting Applications Doc. Dr. Baris SALIHOGLU 2015/2018 IP ACTIVE
Karadeniz Anoksik Basenindeki Redoksa Duyarlı Bilesenlerin Bentik Donusumleri ve Akilari- Guncel Veri Setleri Isiginda Bir Diyajenetik Model Calismasi Y. Doc. Dr. Mustafa YUCEL 2015/2017 NP ACTIVE
Effects of Anthropogenic Habitat Changes on Bird Communities Y. Doc. Dr. Korhan OZKAN 2015/2016 NP ACTIVE
Mikroplastik Partikullerin ve Plastik Katkisi Olan "Bisfenol A" Organik Bilesiginin Mersin Korfezi'nde Dagilim Gosteren Bazı Zooplankton Turleri Uzerine Etkilerinin Belirlenmesi Prof. Dr. Ahmet E.KIDEYS 2016/- NP ACTIVE
HES’ler (Hidro Elektrik Santralleri) ve Deniz Ekosistemlerine Olasi Etkileri Prof. Dr. Zahit UYSAL 2016/- NP ACTIVE
Denizlerdeki Mikrobiyal Reaksiyonlarin Yeni Yaklasimlar Kullanilarak Arastirilmasi- Genetik, Biyojeokimya ve Modelleme Y. Doc. Dr. Sinan ARKIN 2015/- NP ACTIVE
Erdemli Atıksu Arıtma Tesisi Deniz Deşarjı için Batimetri ve Oşinografik Çalışması Prof Dr Ahmet Erkan KIDEYS 2012/2012 NP ENDED
Su Alti Akustik Modem Projeleri Icin Denizde Test Calismalari Prof. Dr. Ahmet Erkan KIDEYS 2014/2014 NP ENDED
Akustik Sistemlerin Deniz Ortamında Test Edilmesi Y. Doc Dr Baris Salihoglu 2013/2013 NP ENDED
Fiber Optik Akustik Ve Vektör Sensörü Geliştirilmesi Projeleri Kapsamında Denizde Yapılan Test Faaliyetlerine İlişkin Oşinografik Çalışma Raporu Prof Dr Ahmet E. KIDEYS 2015/2016 NP ENDED
Bükres Sözlesmesi Hukuki Dokumanlarinin ve AB’nin Deniz Strateji Cerçeve Direktifinin uygulamasında işbirliği Ahmet E. KIDEYS 2012/2012 IP ENDED
Baltic 2 Black Y. Doc. Dr Baris SALIHOGLU 2012/2013 IP ENDED
Hidrojen Sülfürün Anoksik Denizel Ortamlarda Yerinde Ve Sürekli İzlenmesine Doğru: Düşük Konsantrasyonlara Duyarlı, Dayanıklı Voltammetrik Mikrosensör Metodunun Geliştirilmesi Y. Doc. Dr. Mustafa YUCEL 2016/- NP RESUBMITTED
Dogu Akdeniz'de Fosfor Bilesenleri ve Redoksa Bagli Prosesleri: Atmosfer, Nehir, Su Kolonu Ve Sedimanda Fosfor Turlesmesinin Belirlenmesi Y. Doc. Dr. Mustafa YUCEL 2016/- NP RESUBMITTED
EMODNET Chemistry Prof. Dr. Ahmet Erkan KIDEYS 2013/2016 IP ENDED
EMODNET Habitat Mapping (EuSeaMap2-MARE/2012/10 – LOT 3 Physical Habitats)) Prof. Dr. Ahmet Erkan KIDEYS 2013/2016 IP ENDED
Mersin Körfezi osinografik/kirlilik izleme projesi Prof. Dr. Ahmet Erkan KIDEYS, Prof Dr Suleyman TUGRUL 2015/2015 NP ENDED
Denizlerde Butunlesik Kirlilik Izleme Projesi Prof. Dr. Suleyman TUGRUL 2015/2016 NP ACTIVE
Denizlerde Butunlesik Kirlilik İzleme Projesi Prof. Dr. Suleyman TUGRUL 2014/2015 NP ENDED
Mersin Uluslararası Liman Isletmeciligi A.S. Mersin Limanı Dip Tarama Ve Denize Bosaltimi- Dökü Oncesi Durum Degerlendirme Prof. Dr. Suleyman TUGRUL 2014/2015 NP ENDED
Mersin Uluslararası Liman İşletmeciligi A.S. Mersin Limanı Dip Tarama Ve Denize Bosaltimi- Dökü Oncesi Durum Degerlendirme Prof.Dr. Suleyman TUGRUL 2015/2016 NP ACTIVE
Kiyisal Sularda Su Kalitesi Parametrelerinin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi Prof.Dr. Ahmet Erkan KIDEYS 2015/2017 NP ACTIVE
Akdeniz 2014 İzleme Prof. Dr. Suleyman TUGRUL 2014/2015 NP ENDED
Karadeniz, Marmara Denizi, Ege Denizi ve Akdeniz'in Biyokimyasal Donusumlerinin İncelenmesi ve Gercek Zamanlı Modelleme Calısmalari Prof.Dr. Ilkay SALIHOGLU 2001/2007 NP ENDED
US-Turkish-Ukraine Collaborative Research in the Black Sea Doc. Dr. Semal YEMENICIOGLU 2001/2005 IP ENDED
Atmosferik Sahra Tozunun Dogu Akdeniz Fitaplankton Dinamigi Uzerine Etkisi Doc. Dr. Ahmet Erkan KIDEYS 2001/2003 NP ENDED
Karadeniz 'de Partikul Organik Maddenin Kaynagı ve Kompozisyonu Prof.Dr. Aysen YILMAZ 2001/2003 NP ENDED
Ulusal Osinografik Veri Tabanı Calısmaları: I. Asama Ulusal Osinografik Veri Envanterinin Olusturulmasi Doc.Dr. Sukru T. BESIKTEPE 2001/2002 IP ENDED
Kuzeydogu Akdeniz' de yasayan fitoplankton kompozisyonunun pigment markerlarının farklı ortam kosullarında saptanması Y.Doc.Dr. Dilek EDIGER 2001/2004 NP ENDED
Kiyi geometrisi ile taban topografyasının kiyi ve kita sahanligi akimlarinin yapisi ve girdap olusumlarina etkisi Prof.Dr. Emin OZSOY -/2000 NP ENDED
Akdeniz Levantine Havzasinda Bir Kiyi Bolgesinin ( Erdemli-Kumkuyu) Dip Organizmalarinin Mevsimsel Dagilimlari Y.Doc.Dr. Erhan MUTLU 2000/2002 NP ENDED
Karadeniz stok tayini 1990 yılı raporu Prof.Dr. Ferit BINGEL 1988/1999 NP ENDED
Karadeniz' de stok tayini projesi ( kesin rapor) Prof.Dr. Ferit BINGEL 1988/1988 IP ENDED
İzmir Korfez' inde partikul maddenin elementel ( C,N,P) bilesimi ve dagilimi Prof. Dr. Suleyman TUGRUL 2001/2001 NP ENDED
Deniz koruma alanlarinin biyolojik cesitliliğinin korunması ve balıkcılık yonetimi amacıyla kullanimi Funda ERKAN 2003/2004 NP ENDED
Kuzeydogu Akdeniz Ekolojisi Prof.Dr. Ilkay SALIHOGLU 1996/1996 NP ENDED
Monitoring of Anchovy and Sprat Nutritional Condition in the Black Sea Prof.Dr. Ahmet Erkan KIDEYS ( Danisman) 2006/2008 NP ENDED
Quantification of the Recent Ctenophore İnvader Beroe Ovata İmpact in the Black Sea Prof.Dr. Ahmet Erkan KIDEYS ( Danisman) 2004/2005 NP ENDED
Antalya Korfezi Kita Sahanliginin Gec Kuvaterner Jeolojisi; Sedimentolojik,Mineralojik,Jeokimyasal ve Sismik Arastirmalar Prof.Dr. Ilkay SALIHOGLU -/2004 NP ENDED
Turkiye Denizleri Prof. Dr. Temel OGUZ, Prof.Dr. Suleyman TUGRUL -/1999 NP ENDED
Afrika Tozlarinin Dogu Akdeniz Basenindeki Biyojeokimyasal Etkisinin Yer Olcumleri ve Uydu Gozlemleri ile Degerlendirilmesi Doc.Dr. Nilgun KUBILAY 1997/2002 NP ENDED
Ulusal Deniz Olcme ve İzleme Programı Marmara Denizi Alt Projesi 1989 Yıllık Raporu Prof.Dr. Umit UNLUATA 1989/1989 NP ENDED
Karadeniz' in Sinop Bolgesinin Alt Besin Tabakalarının Dinamik ve Zaman Serileri Prof.Dr. Ahmet Erkan KIDEYS ( Danisman) 2000/2000 NP ENDED
Goller Bolgesindeki Bazı Su Kaynaklarinda, Su Urunlerinde ve İsletme Tesislerinde İslenen Urunlerde Pestisit Arastırmalari Prof.Dr.Ilkay SALIHOGLU -/2007 NP ENDED
Besin Cesitliliginin Zooplanktonlarin Buyumelerine ve Besin Tuzlari Dongusune Etkileri Uzerine Labaratuvar Calismasi Y.Doc.Dr. Sengul BESIKTEPE 2000/2004 NP ENDED
Kuzeydogu Akdeniz' de Kopepodlarin Besin Seciciligi ve Buyumesi Y.Doc.Dr. Sengul BESIKTEPE 2002/2002 NP ENDED
Orta Karadeniz' in Sinop Burnu Bolgesinin Biyokimyasal Donusum Calismalari Doc.Dr. Ahmet KIDEYS, Prof.Dr. Suleyman TUGRUL 1998/2002 NP ENDED
Karadeniz, Marmara Denizi, Ege Denizi ve Akdeniz' in Biyokimyasal Donusumlerinin İncelenmesi Doc.Dr. Sukru T. BESIKTEPE 2000/2000 NP ENDED
Kuzeydogu Akdeniz Kiyi Sularinda Fosfor ve Azot Bilesikleri Degisimlerinin Fitoplankton Tur Dagilimina Etkisi Prof.Dr.Suleyman TUGRUL 2002/2004 NP ENDED
Marmara Denizi' nde Besin Tuzlari-Plankton Dinamiginin Bir Model Yardimi İle İncelenmesi Projesi Prof.Dr. Temel OGUZ 1996/2002 NP ENDED
Karadeniz Dolasimi ve Ekosisteminin Gercek-Zamanli Tahmini İcin Bir Matematiksel Model Gelistirilmesi Final Raporu Prof.Dr. Temel OGUZ 2004/2004 NP ENDED
Kuzeydogu Akdeniz' in Atmosfer Tozlarinin, Sedimentolojik, Minerolojik ve Jeokimyasal Yapilarinin Saptanmasi Y.Doc.Dr. Vedat EDIGER 2001/2003 NP ENDED
Karadeniz Sapropelleri Kimyasal Yapilarinin Arastirilmasi Prof.Dr. Ilkay SALIHOGLU -/1998 NP ENDED
Levantin Baseni Pikoplankton ( Heterotrofik Bakteri ve Cyanobakteri) İcerik ve Dinamikleri Doc.Dr. Zahit UYSAL 2002/2004 NP ENDED
Kuzeydogu Akdeniz' de Agir Metal Kirliligi Doc.Dr. Semal YEMENICIOGLU -/2000 NP ENDED
Kuzeybati Levant Denizi ( Rodos-Finike-Kibris Ucgeni) Ekosistem Dinamigi: Biyojeokimyasal Donusumler,Sistem Modellemesi ve Beslenme Agı Ekilesimleri 1997-1999 Donemi Sonuc Raporu Prof.Dr. Aysen YILMAZ 1997/1999 NP ENDED
Kilikya- Adana Baseninin Batimetrik ve Morfolojik Ozelliklerinin Arastırılmasi Y.Doc.Dr. Vedat EDIGER 2000/2005 NP ENDED
Kilikya Baseni Kiyisal Sisteminde Atmosfer/ Deniz/ Kara Etkilesimleri: Kaynaklar,Tasinim, Ekosistem ve Uzun Sureli Degisimler Prof.Dr. Emin OZSOY -/2005 NP ENDED
Ulusal Deniz Arastirma Programi ( DAP) Sektor Yonetim Projesi Prof.Dr. Emin OZSOY -/2002 NP ENDED
Ulusal Deniz Arastirmalari Programi Kilikya-Adana Havzasi Kita Sahanligi Gec Kuvaterner Cokellerinin Arastirilmasi-II Projesi Doc.Dr.Vedat Ediger 1997/1997 NP ENDED
Kritik Derecede Tehlike Altinda Olan Akdeniz Foku ( Monachus Monachus) Yasam Alanlarinin Kuzeydogu Akdeniz' de Haritalanmasi Doc Dr. Ali Cemal GUCU -/- NP ENDED
Mersin Uluslararasi Liman İsletmeciligi A.S. Mersin Limani Dip Taramasi: Limana Yanasma Bolgesinde Tarama Alanı Kose Koordinatlari Degisimi Uygunlugu Prof. Dr. Suleyman TUGRUL 2015/2016 NP ENDED
Biyosit Anti-fouling Ajanları Menadion(bis) Piperazin Bisulfit (MBP) ve Menadion Triazine Bisulfit (MTB) Anti-fouling Deneyi Prof.Dr. Ferit BINGEL 2008/2009 NP ENDED
Batimetrik Harita Hazirlanmasi ve Osinografik Olcme Degerlendirmesi Prof.Dr. Sukru T. BESIKTEPE 2007/2007 NP ENDED
SeaDataCloud-Further Developing the Pan-European Infrastructure for Marine and Ocean Data Management Prof.Dr. Ahmet Erkan KIDEYS 2016/2017 IP ACTIVE
Denizlerdeki mikrobiyal reaksiyonların yeni yaklaşımlar kullanılarak araştırılması: genetik, biyojeokimya ve modelleme Doc. Dr. Baris SALIHOGLU 2016/2018 NP ACTIVE
Mikroplastik partikullerin ve plastik katkısı olan '' Bisfenol A '' organik bilesiginin Mersin Korfezi' nde dagılım gosteren bazı zooplankton turleri uzerine etkilerinin belirlenmesi Prof. Dr. Ahmet Erkan KIDEYS 2016/2018 NP ACTIVE
Akdeniz Butunlesik Kirlilik İzleme 2016 Yaz Donemi Projesi Prof.Dr. Suleyman Tugrul 2016/2017 NP ENDED
Akdeniz Butunlesik Kirlilik İzleme 2016 Kıs Donemi Projesi Prof.Dr. Suleyman Tugrul 2016/2016 NP ENDED
Tarama-Bosaltma Faaliyeti Sonrasında Dökü Alanı İzleme Projesi Prof.Dr. Suleyman Tugrul 2016/2017 NP ENDED
Sönmez Cimento Liman Tesisi Dolfen İlavesi ve Dip Taraması Projesi Prof.Dr. Suleyman Tugrul 2017/2017 NP ENDED
HES’ler (Hidroelektrik Santralleri) ve Deniz Ekosistemlerine Olası Etkileri ( Impact assessment of HydroElectric Power Plants (HEPP) to marine ecosystems) Prof.Dr. ZAHIT UYSAL 2017/2019 NP ACTIVE
Climatic Importance Of Aerosols Above The Eastern Mediterranean Area - 2006/2008 NP ENDED
Denizimi Taniyorum Ve Koruyorum 3 Dr. Yesim AK OREK 2014/2014 NP ENDED
Ecological And Socio-economic Importance Of A Small Marine Protected Area Doc. Dr. Ali Cemal GUCU 2002/2003 IP ENDED
Erdemli Icel Ve Cevresinde Bulunan Cesitli Deniz Urunlerindeki Toplam Civa Ile Organik Civa Miktarlarinin Tayini Prof.Dr. Ilkay SALIHOGLU 1977/1980 NP ENDED
Turkiyenin Ege ve Akdeniz kıyı sularındaki kirletici seviyelerinin kafes midyeleri kullanılarak arastırılması ve degerlendirilmesi Akdeniz nihai raporu Prof.Dr. Semal YEMENICIOGLU 2011/2012 NP ENDED
MED POL FAZ IV Ege Denizi ve Kuzeydogu Akdeniz Kıyı Alanlarında Uzun Sureli Biyolojik İzleme, Degisim İzleme ve Uyum İzleme Programı Prof. Dr. Suleyman TUGRUL 2006/2007 NP ENDED
Development of Integrated Modelling System for the Marmara Sea Baris SALIHOGLU (Project Coordinator) 2017/2017 NP ACTIVE