Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) ve ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü birlikte 15 Ocak 2021’de ” İklim Değişikliği ve Denizlerimiz” konulu çevrimiçi bir çalıştay düzenleyecektir. Çalıştayda, Türkiye’nin bu konuda araştırma yapan saygın bilim insanlarıyla İklim değişikliği Türkiye denizlerini nasıl etkiliyor sorusuna cevap aranacaktır.

Gerçekten de, son zamanlarda hem dünyada hem de ülkemizde en çok konuşulan konuların başında gelen iklim değişikliği konusunda ülkemizde araştırmaya dayalı çok az bilgi bulunmaktadır. Amacımız bütün uzmanları bir araya getirerek bu konuda bilimsel bilgiye dayalı çalışmaları ortaya çıkararak bunları kamuoyu ve karar vericilerle paylaşmaktır. Çalıştayda sunulan bildiriler kitap haline getirilerek bu konuda bilimsel bir altlık oluşturmaya yardımcı olacaktır.

Çalıştay zoom üzerinden çevrimiçi yapılacak olup toplantı taslak programı aşağıdadır. İndirmek için lütfen tıklayınız.

 

İklim Değişikliği ve Denizlerimiz Çalıştayı Taslak Programı

15 Ocak 2021 09:00-17:30

 

Oturum 1 Denizlerde İklim Değişikliği (09:00-12:15)

Oturum Başkanı Prof. Dr. Barış Salihoğlu

Açılış Konuşmaları

09:00-09:15 Barış Salihoğlu

 • İklim Değişikliği, Ekosistem Servisleri ve Bölgesel Yönetim Stratejileri

09:15-09:30 Hüsne Altıok

 • İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi’nde İklim Değişikliği Göstergeleri

09:30-09:45 Şükrü Beşiktepe

 • İklim Değişiminde Ege Denizi ve İzmir’de Güncel Durum ve Gelecek Öngörüleri

09:45-10:00 Onur Gönülal, Orhun Hisli

 • Ege Denizi Son 45 Yıllık Deniz Suyu Sıcaklığı Değişimleri

10:00-10:15 Tülay Çokaçar

 • Karadeniz’de Uydu Verileri ile Deniz Yüzey Sıcaklığı Trendleri

10:15-10:30 Mustafa Yücel

 • Türkiye Derin Denizleri Biyojeokimyasının İklim Senaryoları Altındaki Olası Değişimleri

10:30-10:45 Ara

 

Oturum Başkanı Prof. Dr. Şükrü Beşiktepe

10:45-11:00 Fatih Şahin

 • İklim Değişikliği ve Fitoplankton İlişkisi, Karadeniz Örneği

11:00-11:15 Mustafa Mantıkçı

 • Denizlerdeki Isınmanın Plankton Solunumu ve Birincil Üretime Etkisi

11:15-11:30 Mehmet Gökhan Halıcı, Merve Kahraman

 • Antarktika Karasal Vejetasyonunun En Baskın Elemanları: Likenleşmiş Mantarlar ve İklim Değişikliğinin İzlenmesinde Kullanılmaları

11:30-11:45 Korhan Özkan

 • Küresel Anlamda İklim Değişikliği ve Kutuplar (Arktik, Antarktika) İklim Değişiminin Kutup ve Yüksek İrtifa Ekosistemlerine Etkisi

11:45-12:00 Ali Cemal Gücü

 • Doğu Akdeniz Balık Stoklarında Son 40 Yıllık Süreçte İklim Etkisine Bağlı Gözlenen Değişimler ve İleriye Yönelik Uyum Önerileri

12:00-12:15 Soru ve cevap aralığı

12:15-12:45 Öğle Arası

 

Oturum 2 İklim Değişikliği ve Ekosisteme Etkileri (12:45-14:30)

Oturum Başkanı Prof. Dr. Halim Aytekin Ergül

12:45-13:00 Arda M. Tonay

 • İklim Değişikliği ve Deniz Memelilerine etkisi

13:00-13:15 Yakup Kaska

 • Deniz Kaplumbağaları Koruma Çalışmalarını iklim Değişikliği Nasıl Değiştirecek?

13:15-13:30 Selin Gamze Sümen

 • Denizlerde İklim Değişikliğine Bağlı Sağlık Sorunları

13:30-13:45 Sedat Yerli

 • İklim Değişikliğinin Su Ürünleri Popülasyonuna Etkileri

13:45-14:00 Ülgen Aytan

 • Plastikler ve İklim Değişikliği ilişkisi

14:00-14:15 Murat Bilecenoğlu

 • İklim Değişikliğinin Türkiye Deniz Balıklarının Dağılımları Üzerindeki Etkisi

14:15-14:30 Soru ve cevap aralığı

14:30-14:45 Ara

 

Oturum 3 İklim Değişikliğine Uyum Çabaları (14:45-17:30)

Oturum Başkanı Dr. Sibel Sezer

14:45-15:00 Ege Yıldırım, İrem Yaylalı Gencer

 • Türkiye Kıyılarında Deniz Seviyesinin Yükselmesinin Kültürel Mirasa Potansiyel Etkileri

15:00-15:15 Betül Gökkır

 • Derin Sularda İklim Değişikliğinin Etkileri ve Yönetim Stratejisi Önerileri

15:15-15:30 Elif Özgür Özbek

 • Denizlerde İklim Değişikliği ve Belediyelerin Rolü

15:30-15:45 Devrim Tezcan

 • İklim Değişikliğinin Kıyısal Alanlardaki Etkilerinin Anlaşılması ve Uyum Yöntemleri

15:45-16:00 Soru ve Cevap Aralığı

 

Oturum Başkanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu

16:00-16:15 Evrim Kalkan Tezcan

 • İklim Değişiminin Etkilerine göre Deniz İzleme Çalışmalarının Düzenlenmesi

16:15-16:30 Arzu Karahan

 • İklim Değişikliğinin İstilacı Yabancı Türlerin Başarısına Etkisi

16:30-16:45 Bayram Öztürk

 • İklim Değişikliği İzleme Çalışmaları için Denizlerde İndikatör Türler

16:45-17:00 Valeria Ibello

 • Exchange of Carbondioxide at the Air – Sea Interface in the Northeastern Levantine Basin

17:00-17:30 Genel Değerlendirme; Barış Salihoğlu, Bayram Öztürk

17:30 Kapanış