ODTÜ MAVİ MERKEZ, bölgede ve Türkiye’de Mavi Büyüme’ye öncülük ediyor

300 km’den fazla kıyı şeridine sahip olan Mersin için deniz vazgeçilmez bir doğal kaynaktır. Deniz taşımacılığı, balıkçılık, turizm gibi birçok alanda denizden faydalanılmasına karşın denizlerimizin sunabileceği potansiyel bundan çok daha yüksektir. Denizimizin uzun vadede korunması ve başarılı bir denizel ekonominin kurulması için yeni bir yaklaşıma ihtiyacımız vardır. İleriye yönelik bir yol haritası çizmek bizlerin elinde. Bu kapsamda ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü’nde kurulan MAVİ MERKEZ çatısı altında sürdürülebilir deniz ekonomisini geliştirmek için ekosistem-tabanlı stratejilerin geliştirilmesini hedefliyoruz.

Özellikle ekonomik potansiyeli yüksek denizel biyoteknoloji, okyanus gıdası, yenilenebilir enerji  ve derin deniz kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı araştırmaları MAVİ MERKEZ'in ilgi alanları arasında yer alıyor. ODTÜ-DBE olarak bizler bu merkez yoluyla Türkiye'deki resmi kurumlar, karar vericiler ve özel sektörden oluşan geniş bir paydaş yelpazesine deniz stratejileri konusunda destek veriyoruz.

Deniz sektörlerinin gelişimi bilgiye ve yeniliğe dayalı olmalı

Mavi Büyüme, Avrupa’nın yanı sıra birçok gelişmiş dünya ülkesinin benimsediği, denizle ilişkili sektörlerin akıllı, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümesini destekleyen uzun süreli bir strateji. ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü olarak bizler 5 yıllık araştırma vizyonumuzu ‘KEŞFET, UYGULA VE PAYLAŞ’ teması altında, bilimsel mükemmeliyeti her zaman olduğu gibi ön planda tutarak bu stratejiye göre adapte ettik. Sürdürülebilir istihdam ve büyüme potansiyeli olan deniz sektörlerinin Enstitünün 40 yılı aşkın bilimsel bilgi birikiminden faydalanarak geliştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Deniz sektörlerinin ihtiyaç duydukları bilgi, yasal uyumluluk desteğinin sağlanması, kıyı ve deniz turizmi, deniz balıkçılığı, yetiştiricilik, liman faaliyetleri, taşımacılık, yenilenebilir enerji, mineral kaynaklar ilk aaşamada öncelik verilen konular. 

Bunların ötesinde deniz ekosistemi çok ciddi değişimler gösteriyor. Yaşanan olumsuz değişimlerde iklim çok etkili. Önümüzdeki 30 yılda sıcaklıkların birkaç derece artacağını öngörülüyor. Dolayısıyla iklim değişikliği ve ona bağlı oluşacak sorunları aşmak, bilimsel, doğru planlamalarla denizlerden maksimum verimi sağlayabilmek, kurulan MAVİ MERKEZ ile mümkün olacak.

ODTÜ Deniz Bilimleri araştırmacıları olarak bizler, vizyonumuz ve Sürdürülebilir Deniz Stratejisi kapsamında MAVİ MERKEZ bünyesinde asıl olarak;

  • Sürdürülebilir Deniz Stratejisi için gerekli temel bilgiyi belirlemek ve bu amaçla bilimsel araştırmalar yapmak
  • Denize dayalı ekonominin gelişim çalışmalarına bilimsel danışmanlık yapmak
  • Bu stratejinin uygulanmasında ulusal ve yerel yöneticilere danışmanlık yapmak, mevzuatların oluşmasına/güncellenmesine yardımcı olmak
  • Bu stratejinin faydalarını herkese anlatmak için topluma yönelik bilim hizmeti vermeyi hedefliyoruz.

Mavi Büyüme’nin ülke ekonomisine katkısı yüksek olur

Bilime ve bilgiye dayalı bir şekilde  sektörleri geliştirebilirsek bölgemizde ekonomik olarak ne seviyede ilerleme sağlanacağının analizi yapılmış değil, global düzeyde yapılan analizlere baktığımızda sadece yenilenebilir enerji endüstrisinin 2030’a kadar 30 kat hatta daha fazla büyüyeceği öngörülüyor. OECD verilerine göre liman faaliyetleri konusunda taşımacılık 3 kat büyüyecek. Kıyı ve deniz turizmi 2 kat büyüyecek. Şu rahatlıkla söylenebilir ki, önümüzdeki süreçte denize dayalı ekonomi, en ciddi büyümeyi gösterecek sektörlerden biri olacak. Ülke olarak geç kalmadan bu konulara girmemiz gerekiyor. Mersin’den başlayıp tüm ülkeye önderlik edilmesi mümkün.

Günümüzde denizlerimizi koruma çabası yeterli olmuyor. Denizimizin uzun vadede korunması ve başarılı bir denizel ekonominin kurulması için yeni bir yaklaşıma ihtiyacımız olduğunu göz önüne alarak deniz ekosistemlerini hem korur hem de kaynaklarını sürdürülebilir bir şekilde kullanırsak sonraki nesillere daha iyi bir gelecek bırakabiliriz.