Cultoure4Youth Karadeniz Ülkeleri Kıyı Toplulukları için Kültürel Turizmde Genç Girişimciliğin Desteklenmesi Projesi 

Cultoure4Youth ‘’Karadeniz Ülkeleri Kıyı Toplulukları için Kültürel Turizmde Genç Girişimciliğin Desteklenmesi‘’ projesi Avrupa Komisyonu DG NEAR (Neighbourhood and Enlargement Negotiations) tarafından desteklenen Uluslararası Karadeniz Çalışmaları Merkezi’nin (ICBSS) yürütücülüğünü üstlendiği, ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü ve Balkan ve Karadeniz Çevre Deniz Bölgeleri Konferansı Komisyonu’nun (BBSC-CPMR) ortak oldukları denizel kültürel turizm aracılığı ile genç girişimcilere ulaşmayı, genç işsizliği ve beyin göçünün önüne geçebilmek adına ilgili tüm paydaşlar ile koordinasyon içerisinde iş geliştirme fırsatları için teşvikler oluşturmayı amaçlamayan bir projedir.

 

Mavi Büyüme ve Mavi Ekonomi son zamanlarda önem kazanan, doğa dostu bir şekilde, denizlerden daha sürdürülebilir faydalanmaya yönelik bir konsepttir. Deniz ve denizcilik boyutu ile “kültürel turizm”, mavi büyüme sektörleri arasında önemli rol oynamaktadır. Kıyı toplulukları, zengin kültürel mirasından (deniz ve sualtı) sürdürülebilir bir şekilde yararlanabilir.

 

Cultoure4Youth projesi; denizel kültürel turizm aracılığı ile genç girişimcilere ulaşmak, genç işsizliği ve beyin göçünün önüne geçebilmek adına ilgili tüm paydaşlar ile koordinasyon içerisinde iş geliştirme fırsatları için teşvikler oluşturmayı amaçlıyor.

 

Denizcilik boyutuna sahip kültür turizminin Karadeniz'i çevreleyen ülkeler için gelecek vadeden bir mavi büyüme üreticisi olduğu fikrinden yola çıkan proje takip eden konularda bir kapasite geliştirme başlatıcısı olmayı hedefliyor:

• Pazar taleplerini karşılayabilmek ve iş fırsatlarını belirleyebilmek için gençlerin bilgi birikimini ve girişimcilik kültürünü artırmak;

• Sürdürülebilir kültür turizmi için yeni ürünler, hizmetler ve süreçler geliştirmek için sürdürülebilir kıyı turizmi uygulamalarını teşvik etmek;

• Genç girişimciliğini somut eylemlerle desteklemek için işverenleri, eğitim kurumlarını, politika yapıcıları ve sivil toplumu motive etmek ve aralarındaki sinerjiyi kolaylaştırmak.

 

Bu hedefe ulaşabilmek adına, mevcut politikalar, akademik ve eğitim programları incelecek ve çevrimiçi bir anket aracılığıyla 18-30 yaşlarındaki genç girişimcilere ulaşılması ve kendilerinden direkt girdi alınması ve bu girdilerin önce Mersin, Akdeniz’de sonra Batum, Karadeniz’de gerçekleştirilecek çalıştaylarda tartışılması ve bir araya getirilmesi planlanıyor.

 

Proje aktiviteleri, hedef grup için bir dizi tavsiye içeren bir rapora dönüşecektir. Rapor, Mersin (Türkiye) ve Acara (Gürcistan) kıyı topluluklarında genç girişimciliğini teşvik etmek için işletme sahipleri, işverenler ve fonlayıcı kurumların izleyebilecekleri olası takip eylemlerinin bir listesini içerecektir.

Proje kapsamında 30 Kasım 2021, salı günü, Mersin Divan Otel’de 18-30 yaş genç girişimcilere yönelik deniz ve denizcilik boyutu ile sürdürülebilir kültürel turizmin ele alındığı bir çalıştay gerçekleştirildi. Cultoure4Youth ‘de Mersin Çalıştayı’nda öne çıkan bilgilere basın bülteninden ulaşabilirsiniz.  
Gerçekleştireceğimiz çalışmaların daha verimli olabilmesi adına sizlerin görüşleri çok değerli. Geliştireceğimiz tavsiye içerikli bu dokümana takip eden anketi doldurarak katkı sağlayabilirseniz seviniriz. 

 

 

Basın Bültenine Linkten ulaşabilirsiniz.

Çalışma dosyasına linkten ulaşabilirsiniz.

Agenda (EN)