Cultoure4Youth Karadeniz Ülkeleri Kıyı Toplulukları için Kültürel Turizmde Genç Girişimciliğin Desteklenmesi Projesi 

Cultoure4Youth projesi denizel kültürel turizm aracılığı ile genç girişimcilere ulaşmayı, genç işsizliği ve beyin göçünün önüne geçebilmek adına ilgili tüm paydaşlar ile koordinasyon içerisinde iş geliştirme fırsatları için teşvikler oluşturmayı amaçlamayan bir projedir.

 

Bu amaç doğrultusunda Cultoure4Youth projesinin hedefleri kapasite geliştirme başlatıcısı olarak bölgesel bir paradigma geliştirmek ve aşağıdakileri gerçekleştirmektir:

• Pazar taleplerini karşılayabilmek ve iş fırsatlarını belirleyebilmek için gençlerin bilgi birikimini ve girişimcilik kültürünü artırmak;

• Sürdürülebilir kültür turizmi için yeni ürünler, hizmetler ve süreçler geliştirmek için sürdürülebilir kıyı turizmi uygulamalarını teşvik etmek;

• Genç girişimciliğini somut eylemlerle desteklemek için işverenleri, eğitim kurumlarını, politika yapıcıları ve sivil toplumu motive etmek ve aralarındaki sinerjiyi kolaylaştırmak.

 

Deniz ve denizcilik boyutuyla kültür turizminin gelecek vadeden bir mavi büyüme üreticisi olduğu fikri üzerine inşa edilen proje, genç girişimciliğin mevcut politikalar ve girişimler tarafından nasıl teşvik edildiğine ve yerel ve bölgesel zorlukların üstesinden gelmek için nasıl daha iyi desteklenebileceğine dair arka plan bilgisi ve analiz sağlayacaktır.

 

Cultoure4Youth 2. Mersin Çalıştayı’na takip eden linkten başvurabilirsiniz (Mersin Üniversitesi

Genç Girişimcilik Merkezi, 10 Ekim 2022).

 

Şimdi Başvur

 

Aktiviteler ve Etkinlikler

CulTourE4Youth projesinin hedeflerine ulaşmak için gerçekleştirilen aktiviteler ve yürütülen bir dizi etkinlikler;

• “Karadeniz Bölgesi'ndeki kıyı toplulukları için kültür turizminde genç girişimciliğin desteklenmesi” konulu çalışma belgesinin geliştirilmesi

• Genç girişimcilerin ihtiyaç ve beklentilerini anlayabilmek için bir anket yapılması

• Genç girişimcilerle ulusal bir çalıştay düzenlenmesi, CulTourE4Youth 1. Mersin Çalıştayı, Türkiye (30 Kasım 2021)

• Tüm paydaşlarla uluslararası bir çalıştay düzenlenmesi, CulTourE4Youth Batum Çalıştayı, Gürcistan (16-17 Şubat 2022)

• Geleceğin turizm profesyonelleri olacak üniversite öğrencileri ile ulusal bir çalıştay düzenlenmesi, CulTourE4Youth 2. Mersin Çalıştayı, Türkiye (10 Ekim 2022)

• Tüm paydaşlarla uluslararası bir çalıştay düzenlenmesi, CulTourE4Youth Girit Çalıştayı, Yunanistan (26 Ekim 2022)

• Final Etkinliği Selanik, Yunanistan (22-24 Kasım 2022)

 

Süre

  • Ocak 2021 – Aralık 2022

 

Ortaklar

  • BSEC - Karadeniz Ekonomik İşbirliği 
  • ICBSS - Uluslararası Karadeniz Araştırmaları Merkezi
  • CPMR - Avrupa'nın Çevresel Denizcilik Bölgeleri Konferansı
  • ODTÜ - Orta Doğu Teknik Üniversitesi

 

Proje Çıktıları ve daha fazlası