Araştırma Alanları: Biyojeokimyasal Çevrimler, Anoksi, Nanojeoloji, Derin Deniz Ekolojisi, Aşırı Ortamlar

Öğretim Elemanları Bilgi Bankası:

https://staffroster.metu.edu.tr/my_staff_roster.php?ssn=MjU1OTUw

Sosyal Akademik Ağ(lar)

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Mustafa_Yuecel2

Google Scholar: https://scholar.google.com.tr/citations?hl=en&user=G3qMyFcAAAAJ

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=22735900000

Eğitim

 • Doktora sonrası araştırma 2013-2015, GEOMAR Helmholtz Okyanus Araştırmaları Merkezi, Kiel, Almanya
 • Doktora sonrası araştırma 2010-2013 Üniversitesi, Pierre ve Marie Curie Üniversitesi, Bentik Ekogeokimya Laboratuvarı, Banyuls-sur-mer, Fransa
 • Doktora 2010, Delaware Oşinografi Üniversitesi, Deniz ve Yer Bilimleri Fakültesi, ABD
 • Lisans 2005, Kimya Mühendisliği, ODTÜ, Türkiye 

Kariyerinde Öne Çıkanlar

 • 33 uluslararası yayın: 29 dergi makalesi (ilk yazar olarak 10) ve 4 kitap bölümü
 • 10 uluslararası okyanus keşif seferine katılım ve 5 okyanus tabanına dalış
 • BAGEP 2019 -  Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanları Ödülü, TÜBA GEBİP 2018 - Türkiye Bilimler Akademisi - “Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü, 2017 ODTÜ Genç Araştırmacı Ödülü ve 2015 TÜBİTAK Yurda Dönüş Desteği

Seçilmiş Yayınlar

 1. Findlay, A.J., Estes, E.R., Gartman, A., Yücel, M., Kamyshny, A., Jr., Luther, G.W., 2019. Iron and sulfide nanoparticle formation and transport in nascent hydrothermal vent plumes. Nature Communications 10(1), 1597. DOI: 10.1038/s41467-019-09580-5
 2. Yücel M, Beaton AD, Dengler M, Mowlem MC, Sohl F, Sommer S (2015) Nitrate and Nitrite Variability at the Seafloor of an Oxygen Minimum Zone Revealed by a Novel Microfluidic In-Situ Chemical Sensor. PLoS ONE 10(7): e0132785. doi:10.1371/journal.pone.0132785
 3. Yücel M (2013). Down the thermodynamic ladder: A comparative study of marine redox gradients across diverse sedimentary environments. Estuarine, Coastal and Shelf Science 131, 83-92.
 4. Yücel M, Sievert SM, Vetriani C, Foustoukos DI, Giovannelli D, Le Bris N (2013). Eco-geochemical dynamics of a shallow-water hydrothermal vent system at Milos Island, Aegean Sea (Eastern Mediterranean). Chemical Geology 256, 11-20.
 5. Yücel M, Gartman A, Chan CS, Luther GW (2011). Hydrothermal vents as a kinetically stable source of iron-sulphide-bearing nanoparticles to the ocean, Nature Geoscience 4, 367-371
 6. Yücel M, Konovalov SK, Moore TS, Janzen C, Luther GW (2010). Sulfur speciation in the upper Black Sea sediments. Chemical Geology 269, 364-375.