Araştırma Alanları: Proje Desteği, Mavi Büyüme, Araştırma Stratejisi Geliştirme, Kurumsal Markalaştırma, Bilim İletişimi ve Sosyal Sorumluluk

Sosyal Akademik Ağlar

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Ezgi_Sahin

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/sahinezgi/?originalSubdomain=tr

Eğitim

  • Yüksek Lisans 2014, Deniz Biyolojisi ve Balıkçılık, ODTÜ-DBE, Türkiye
  • Lisans 2010, Biyoloji Bölümü, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye

Kariyerinde Öne Çıkanlar

  • Başkan 2017, Ankara Business Toastmasters Club
  • Üye 2008- , ODTÜ Sualtı Topluluğu (farklı araştırma ve koruma projelerine katılım)

Seçilmiş Yayınlar

  1. Using Otolith Shape Analysis as a tool of stock discrimination of the anchovy subspecies in the Black Sea. 5th International Otolith Symposium 2014 (IOS2014) October 20-24, 2014, Mallorca, Balearic Islands, Spain.
  2. The Discrimination of anchovy (Engraulis encrasicolus, Linnaeus 1758) forms found in the Black Sea. Marine Research Horizon 2020