Araştırma Alanları:

Deniz kirliliği, okyanus asitlenmesi, ekotoksikoloji, ötrofikasyon

Öğretim Elemanları Bilgi Bankası:

https://staffroster.metu.edu.tr/my_staff_roster.php?ssn=MjYyMDA2

Sosyal Akademik Ağ(lar)

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Koray_Ozhan

Google Scholar: https://scholar.google.com.tr/citations?user=Xpp_6DoAAAAJ&hl=en

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55574692000

Eğitim

 • Doktora. 2014, Oşinografi ve Kıyı Bilimleri, Louisiana Eyalet Üniversitesi, ABD
 • Yüksek Lisans 2010, Kimya, Southern Connecticut Eyalet Üniversitesi, ABD
 • Lisans 2003, Kimya, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye

Kariyerinde Öne Çıkanlar

 • Derin su horizon petrol sızıntısının deniz ekosistemi üzerindeki etkisini değerlendirdi
 • Kuzeydoğu Akdeniz için ötrofikasyon sınıflandırma araçlarını uyarladı ve yeniden düzenledi
 • Çeşitli ulusal ve uluslararası deniz bilimleri projelerinde yer aldı

Seçilmiş Yayınlar

 1. Ozhan, K., & Kocaman, E. (2019). Temporal and Spatial Distributions of Bisphenol A in Marine and Freshwaters in Turkey. Archives of environmental contamination and toxicology, 76(2), 246-254.
 2. Mantzouki, E., Lürling, M., Fastner, J., de Senerpont Domis, L., Wilk-Woźniak, E., Ozhan K., ... & Walusiak, E. (2018). Temperature effects explain continental scale distribution of cyanobacterial toxins. Toxins, 10(4), 156.
 3. Tugrul, S., Ozhan, K., & Akcay, I. (2018). Assessment of trophic status of the northeastern Mediterranean coastal waters: eutrophication classification tools revisited. Environmental Science and Pollution Research, 1-13.
 4. Ozhan, K., Parsons, M. L., & Bargu, S. (2014). How were phytoplankton affected by the Deepwater Horizon oil spill? BioScience, 64(9), 829-836.
 5. Ozhan, K., & Bargu, S. (2014). Distinct responses of Gulf of Mexico phytoplankton communities to crude oil and the dispersant corexit® Ec9500A under different nutrient regimes. Ecotoxicology, 23(3), 370-384.
 6. Ozhan, K., Miles, S. M., Gao, H., & Bargu, S. (2014). Relative Phytoplankton growth responses to physically and chemically dispersed South Louisiana sweet crude oil. Environmental monitoring and assessment, 186(6), 3941-3956.