Araştırma Alanları: Aerosol Kimyası, Mineral Tozu, Atmosferik Birikme, Biyojeokimyasal Çevrimler

Öğretim Elemanları Bilgi Bankası:

https://staffroster.metu.edu.tr/my_staff_roster.php?ssn=MjQwNDQw

Sosyal Akademik Ağ(lar)

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Mustafa_Kocak3

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7005149798

Eğitim

  • Doktora sonrası araştırma 2007-2010, Çevresel Kimyasal Süreçler Laboratuvarı, Kimya Bölümü, Girit Üniversitesi, Yunanistan
  • Doktora 2006, Kimyasal Oşinografi, ODTÜ-DBE, Türkiye
  • Yüksek Lisans 2001, Kimyasal Oşinografi, ODTÜ-DBE, Türkiye
  • Lisans 1995, Kimya Bölümü, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye.

Kariyerinde Öne Çıkanlar

Birkaç TÜBİTAK projelesinde baş araştırmacı ve atmosferik kimya konusunda AB projelerine yer alma

Seçilmiş Yayınlar

  1. Koçak, M. , Mihalopoulos, N., Tutsak, E., Violaki, K., Theodosi, C., Zarmpas, P., Kalegeri, P., 2016. Atmospheric deposition of macronutrients (dissolved inorganic nitrogen andphosphorous) onto the Black Sea and implications on marine productivity. Journal of the Atmospheric Sciences, Volume 73, Issue 4, 1727-1739.
  2. Koçak, M., Theodosi, C., Zarmpas, P., Séguret, M.J.M., Herut, B., Kallos, G., Mihalopoulos, N. , Kubilay, N., Nimmo M., 2012. Influence of mineral dust transport on the chemicalcomposition and physical properties of the Eastern Mediterranean aerosol. Atmospheric Environment, 57, 266-277.
  3. Koçak, M., Theodosi, C., Zarmpas, P., Im, U., Bougiatioti, A., Yenigun, O., Mihalopoulos, N., 2011.Particulate matter (PM10) in Istanbul: Origin, source areas and potential impact on surrounding regions. Atmospheric Environment, 45, 6891-6900
  4. Koçak, M., Kubilay, N., Tugrul, S., Mihalopoulos, N. 2010. Atmospheric nutrient inputs to the northern levantine basin from a long-term observation: sources and comparison with riverine inputs. Biogeosciences, 7, 4037-4050.
  5. Koçak, M., Mihalopoulos, N., and Kubilay, N. 2007. Chemical composition of the fine and coarse fraction of aerosols in the northeastern Mediterranean. Atmospheric Environment, 41, 7351–7368.