Araştırma Alanları:

Eğitim:

  • Yüksel Lisans, 2016, Oşinografi ABD, ODTÜ-DBE, Mersin, TÜRKİYE
  • Lisans, Fen Edebiyat Fakültesi,Kimya Bölümü, ODTÜ, Ankara, TÜRKİYE

Tez Başlığı:

Yüksek lisans: Atmosferik Parçacıklardaki Paskalya Gıdaları Üzerindeki Mikro Besin Maddelerinin Kimyasal Karakterizasyonu.

Araştırma Çıktıları: