Araştırma Alanları:

ResearchGate: 

Eğitim:

  • Yüksel Lisans, Oşinografi Anabilim Dalı, ODTÜ-DBE,Mersin,Türkiye,
  • Lisans, Fen Edebiyat Fakültesi,Kimya Bölümü, ODTÜ, Ankara,Türkiye

Tez Başlığı:

Yüksek lisans: Atmosferik Parçacıklardaki Paskalya Gıdaları Üzerindeki Mikro Besin Maddelerinin Kimyasal Karakterizasyonu.

Araştırma Çıktıları: