Araştırma Alanları:  Fiziksel oşinografi, Okyanus-Atmosfer İlişkileri, İklim Değişikliği.

Eğitim

  • Yüksek Lisans, Oşinografi, Deniz Bilimleri Enstitüsü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mersin, TÜRKİYE
  • Lisans, Meteoroloji Mühendisliği, Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Tez Konusu:

Yüksek Lisans: Sirkülasyon Dinamiklerinin Kilikya Basenindeki Fitoplankton ve Birincil Üretim Üzerindeki Etkisi

Araştırma Sonuçları: